Histore forløb af Anette

 • 500

  Danskerne nævnes

  i midten af 500-tallet, omtaler den græske historiker Prokopios danskerne som danoi og Historikeren Jordanes, kalder dem dani.
  Jordan mener danskernestammer fra Sverige. I slutningen af 500-tallet bliver danerne igen nævt hos Gregor af Tours.
 • 500

  Middelalderen

  Middelalderen begynder i Vest-Europa.
 • Period: 500 to

  Historie

 • Feb 25, 700

  Østersøens indflydelse

  På grund af oprettelsen af de muslimske storriger, gik handlen mellem øst og vest gennem Østersøen, Nordsøen og Ruslands floder.
 • Jan 1, 726

  Samsø kanalen

  I 726 blev en kanal bygget tværs gennen Samsø. Dette gjorde det nemmere at beherske sejladsen mellem Øtsjylland og de to stor øer.
 • Feb 25, 737

  Første ten på stat

  i 737 blev Dannevirke bygget isønderjylland for at afgrænse kongens magt mod de saksiske områder. Samtidigt opstod de ældste byer: Hedeby, Ribe og Århus. De var store handelsbyer.
 • Jan 1, 1050

  Hedenskaben

  Hedenskaben forsvinder ikke med kristendommens kommen, med i 1050 forsvinder de sidste hedenske grave.
 • Jan 1, 1054

  Åbenspiltelse

  I 1054 bandlyste den Romerske pave patriarken af Konstantinobel, den østlige kirke. De to kirker blev aldrig forenet igen.
 • Jan 1, 1099

  Første korstog

  Korstogstiden begynder med den blodige erobring af Jerusalem. Danske biskopper, rigmænd og kongen deltog i korstog.
 • Jan 1, 1100

  Økonomisk vækst

  i 1100-tallet kom der flere munkeordener til Danmark samtidigt med at der kom flere slaver fra de vendiske områder.
 • Jan 1, 1100

  Konge af guds nåde

  Niels brugte titlen som "konge af guds nåde."
 • Feb 27, 1100

  Vender sig mod øst

  I slutningen af 1000-tallet vender danskerne sig mod øst og begynder at føre krig mod venderne.
 • Jan 1, 1131

  Borgerkrig

  Knud Lavard var søn af den forhændværende konge, men hans farbror blev konge i stedet for ham. Knud blev dræbt i en skov i Ringsted og efter det fulgte en borgerkrig. I 1146-1157 havde Danmark tre konger: Svend Grathe, Valdemar og Knud Magnussen.
 • Jan 1, 1157

  Valdemar tiden

  I 1157 blive Valdemar ene konge. Valdemar førte krig hvert år, ofte sammen med Absalon. I 1168 eroberede de Arkona i Rügen, templet for den hedenske gud Svantevit.
 • Jan 1, 1167

  Spiltelse mellem paver

  I 1100-tallet opstod der spiltelse mellem Kongen og absalon og ærkebiskop Eskil over to paver. I 1167 valgte Valdemar at skifte til den samme pavekandikat som Eskil, og spiltelsen var helet.
 • Jan 1, 1241

  Jyske lov

  Valdemar Sejr forsøgte at indføre de samme lv ver hele landet.
 • Jan 1, 1517

  Reformationen

  Munken Martin Luther sætter forslag til forbedring af kirken op og starter reformationen. Reformatonen kom til Danmark for første gang i 1520 og havde sejret i alle vigtige købsteder i Danmark i 1530.
 • Jan 1, 1533

  Grevens fejde

  Frederik 1. døde men hans søn Christian blev ikke konge, fordi rigsrådet ikke ville have ham. Nogle ønskede Christian 2. tilbage på magten, så Grev Christoffer bliver gjort til hærfører for dem. I 1534 samlede Christian den fynske og Jyske adel omkring sig og blev hyldet som konge, og samme år slog han oprørerne ned og blev gjort til Kong Christian 3.
 • Danske lov

  Christian 5. indførte den Danske lov i 1683.
 • Krise i landbruget

  I 1730 begynder folk at sulte og dø, så de flytter ind til byerne. I 1733 bliver stavnsbåndet indført for at forhindre dette. Stavnsbåndet bliver ændret i 1744 på grund af kvægsygdom.
 • 1. Verdenskrig

  Første verdenskrig startes af Tyskland efter mordet på den Østrig-ungarske tronfølge Franz Ferdinand i Sarajevo.
 • 2. Verdenskrig

  Hitler starter Anden Verdenskrig ved at andgribe Polen og derefter Belgien. Krigen slutter 6 år senere. For Danmarks vedkommene skete det den 5 Juni.
 • Skibsvrag

  Fiskere i Roskilde har altid været van til at fiske vragstumper op af vandet, så i perioden 1957-62 udgravede man 5 vikingeskibet, som var bevaret i mudderet.
 • England

  Danske vikinger tog på togt i England og plyndrede klosteret Lindisfarne i Nordengland. Vikingerne kæmpede i England i de næste 200 år. Nogle slog sig ned i England, og det samme skete i Normandiet.
 • Jelling

  I begyndelsen af 900-tallet blev Gorm den Gamle konge med højsæde i Jelling.
 • Harald Blåtand

  Harald Blåtand blev døbt og brugte kristendommen til at sikre sin magt.Han støttede Kristendommen med millitær magt.
 • Jellinge stenen

  Harald Blåtand rejste Jellinge stenen med runer der siger at han "vandt sig hele Danmark og Norge og gjode danskerne kristne."