Images

Søren Korsholm, tidslinje

 • 500

  Danskere og danske onger ontales for første gang

 • Period: 500 to

  Danmarks Historie

 • Feb 25, 737

  dannevirke bygges

  Dannevirke er en godt 10 km. lang vold- det fungerede som et slags forsvarsværk
 • Period: Feb 27, 750 to Feb 27, 1000

  Den tidlige middelalder

 • Period: Feb 27, 1000 to Feb 27, 1250

  Høj Middelalder

 • Period: Feb 27, 1157 to Feb 27, 1241

  Valdemarstiden

  Konstant krig og ekspansion - vi drog hele tiden på korstog, og overtog mange områder
 • Feb 27, 1210

  Frans af Assisi grunlægger franciskanerloven

  Retningslinjer for de franciskanske munke
 • Feb 27, 1241

  Den Jyske Lov

  Første forsøg på en dansk lovgivning!
 • Period: Feb 27, 1250 to Feb 27, 1500

  Sen Middelalder

 • Feb 27, 1350

  Den sorte død hærger europa

 • Feb 25, 1520

  Det stockholmske Blodbad

  I 1520 indledte Christian 2. et felttog mod Sverige, og i et stort slag blev Sten Tures party nedkæmpet. Christian 2. lod sig hylde som svnesk arvekonge. I strid imod alle aftaler - aftalen gik oprindeligt ud på et unionssamarbejde med forskellige 'kongerø
 • Feb 27, 1521

  Martin Luther udgiver Det ny Testamente på tysk

 • Feb 27, 1521

  Chrisitan 2, afskaffer betaling til paven

  Det koster ikke længere noget at blive Præst
 • Feb 25, 1533

  Grevens Fejde

  Efter Frederik 1. død, - Efter 3 års stridigheder/borgerkrid - kom Hertugen Chirstian (Frederiks søn) til at være konge som Christian 3.
 • Feb 25, 1536

  Reformatonen

  Danmark går nu til at før være under den katolske kirke, til at høre under den lutheranske
 • Den første avis bliver udsendt i Danmark - med tilten 'Ny affvjser"

 • Endevælden indføres

 • stavnsbåndet bliver indført

  Bønderne sulter, så derfor indføres stavnsbundet, så man bliver hvor man er født indtil man er 34 år.
 • Danmarks første bank - Nationalbanken

 • Struensee indfører trykkefrihed

  Tortur og dødsstraf afskaffes
 • Kvægsygdom i Danmark - Stavnsbundet bliver forlænget til at man er 40 år

 • Period: to

  Helstaten Skrumper ind

  England bliver sur fordi de f¨år en mere aggressiv udrigspolitik - Danmark har en god flåde - For at sætte os på plads.
  Vil de indtage københvn.
 • Slaget på Reden

  Danmark mod England på havet
 • København bliver udsat for terrorbombning

 • Vi mister Norge

 • Danmark minere Storebælt for tyskerne

 • 3-årskrigen

  Slesvig Holsten prøver at løsrive sig fra Danmark
 • Grundloven bliver indført

  Forsamlingsfrihed - religionsfrihed - ytringsfrihed
 • Slaget ved Dybbøl Mølle. Vi mister nu land- helt op til kongeåen ved kolding -

 • 1. Verdenskrig bryder ud

 • Ændring af grundloven

  Ændring af grunloven, så nu har tjenestefolk og kvinder stemmeret
 • Folkeforbundet bliver indført

 • Period: to

  Danmark Besat af tyskerne

 • 2000 politifolk bliver sendt i koncentrationslejr

 • Harald blåtand og dermed danskerne bliver kristne

 • Første jellingesten bliver bygget