Imagesca6env3d

Dansk Middelalder

 • Jan 1, 1050

  Højmiddelalderen: ca. 1050 til 1300 tallet.

  • Det går godt i DK
  • Befolkningstallet stiger
  • Opgangsperiode for DK
  • Nye landsbyer kommer til og jord opdyrkes
 • Oct 14, 1066

  Slaget ved Hasting

  Slaget ved Hasting
  Vikingtiden slutter da de Franske normanner erobrer England.
 • Jan 1, 1070

  Kirker

  Kirker
  • I 1070 var der ifølge Adam af Bremen over 600 kirker i Danmark, næsten alle bygget i træ.
  • Men omkring i 1100 tallet blev alle kirker ombygget i sten
  • Der var henimod 2000-3000 sognekirker i DK iløbet af 1100 tallet (troen bliver mere udbredt)
  • Kirken brugte kongen til militær beskyttelse
  • Kongen blev i enden den stærkeste hvis han arbejdede sammen med Kirken - fordi så ville han være tættere på Gud.
 • Jan 1, 1103

  Selvstændig kirkeprovins

  Selvstændig kirkeprovins
  I år 1103 blev Danmark en selvstændig kirkeprovins, og fik egen ærkebiskop.
 • Jan 1, 1104

  Kong Niels

  Kong Niels
  I starten af 1100 tallet var det den danske konge Niels der styrede landet. Niels havde 2 begavede sønner; Magnus og Knud Lavard. Magnus myrder Knud af frygt for at Knud vil overtage tronen efter deres fader Niels. De næste ca. 26 år var præget af borgerkrige, og kampe mellem forskellige medlemmer af kongeslægten der mente de var den næste i køen.
 • Jan 1, 1125

  Økonomi

  Kirketiende: Istarten af 1100 tallet blev der indført "tiende", som var en kirkeskat der betød at en tiende del af afgrøderne blev betalt til præst, biskop og kirken. Konger og stormænd ville forære kirken store gaver som jordegods og efterhånden ejede kirken en fjerde del af al dansk jord.
 • Jan 1, 1170

  Middelaldersamfundet

  Middelaldersamfundet
  Middelaldersamfundet var præget af vold, og kongemagten måtte konstant være på vagt både militært men også med befæstede borge. Kongemagten påtog sig at være "fredensvogter". Gamle idealer som styrke, hævn og slægtsære stod overfor kristendommens idealer om næstekærlighed, ydmyghed og retfærdighed.
 • Jan 1, 1200

  International udvikling

  I 1200 tallet begyndte udviklingen at tage fart, og landet blev mere invovlveret i den internationale vareudveksling og pengeøkonomi.
 • Jan 1, 1282

  Håndfæstning

  Kongen Erik Klipping blev sammen med biskopper og stormænd, enige om at skrive et dokument hvori der blev lavet love om følgende: indkald hof forsamlingen, ikke fængsle nogen uden lov og dom, ikke kræve større afgifter fra befolkningen og ikke pålægge mere arbejde end tidliere.
 • Jan 1, 1297

  Kalmarunionen

  Danmark, norge & sverige
 • Jan 1, 1300

  Økonomi, skat og Konger

  Økonomi, skat og Konger
  I starten af 1300 tallet brugte de danske konger mange penge på erobringsplaner osv, men befolkningen kunne ikke følge med skatterne og flere begyndte at låne penge fra de velhavende. Det blev så slemt at der fra 1332 til 1340 ikke var nogen dansk konge.
 • Jan 1, 1305

  Befolkningen

  Over 90% af befolkningen var bønder og i højmiddelalderen blev der dyrket på masser af ny jord, og flere nye landsbyer grundlagt. Men i starten af 1300 tallet stoppede fremgangen, og der var nu næsten ingen jord der ikke var "besat". Befolkningstallet begyndte at falde, både pga. den sorte død men også andre epidemier. Først i 1450 begyndte befolkningstallet at stige igen.
 • Jan 1, 1340

  Senmiddelalder: ca. 1340 til 1536

  Senmiddelalder: ca. 1340 til 1536
  • Befolkningstallet falder
  • Nedgangsperiode i DK
  • Handelsmarkedet bliver domineret af Tyskland
  • Kirken styrer alt og folk troede på det
 • Jan 1, 1350

  Den sorte død

  Omkring 1350 udbrød pest epidemien, som dræbte næsten en fjerde del af den danske befolkning.