Danmarks historie ifølge Anne-Sofie

By 12anly
 • 500

  Danmarks tilblivelse

  Danmarks tilblivelse slutter aldrig helt, men det er omkring år 500 at vi omtales for første gang.
 • Period: 500 to Jan 1, 1500

  Middelalderen

  tidlig middelalder: 500-1000
  højmiddelalder: 1000-1250
  senmiddelsalder: 1250-1500
 • Period: Jan 1, 700 to Jan 1, 1066

  Vikingetiden

 • Feb 25, 725

  Byer oprettes

  I den første halvdel af 700 tallet opstod de ældste byer i Danmark. Hedeby, Ribe og Aarhus er alle så gamle
 • Jan 1, 737

  Danevirke bygges

 • Period: Jan 1, 1099 to Jan 1, 1299

  Jævnlige korstog til Det Hellige Land

 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1200

  Økonomisk vækst og munkeordener

  I denne periode var vejret meget varmt, så både befolkningen og de dyrkede arealer voksede voldsomt. Det er også i denne periode at mange munkeordener kommer til Danmark, og de er med til at udvikle landet.
 • Jan 1, 1200

  Saxo skriver sin danmarkshistorie

 • Jan 1, 1350

  Den Sorte Død kommer til Danmark

 • Period: Jan 1, 1500 to

  Reformationen og renæssancen

 • Period: Jan 1, 1500 to Jan 1, 1550

  Kritik af kirken

  Kongen og kirken kæmper hele tiden om hvem der er øverst. Befolkningen er utilfreds med kirkens magt. De er utilfredse da præsterne ikke lever det fromme liv de skal og at befolkningen skulle betale ekstra for at Perterskirken kunne opføres.
 • Feb 25, 1517

  Luthers teser

  Martin Luther opstiler sine 95 teser hvor han kritiserer den daværende kristendom. Også i Danmark er man chokeret over hans udmelding.
 • Jan 1, 1520

  Det Stockholmske Blodbad

  Christian 2. forsøger at få herredømmet over Sverige og genoprette Kalmarunionen. I Sverige er rigsforstanderen Sten Sture imod det. Christian 2. indleder et felttog mod Sten Sture og slå ham og hans mænd ned i et stort slag. Så lader kongen sig gylde som svensk arvekongen. Mens der stadig festes på hans borg renser han ud i de adelige. Alle dem som støttede Sten Sture bliver anklaget og slået ihjel.
 • Jan 1, 1536

  Den lutheranske tro indføres og kongen bliver kirkens overhoved

 • Christian 4.

  Christian 4. er konge i årene 1588 til 1688. I denne tid bygger store og kendte bygninger i Danmark. Han var en flittig koneg, somdog førte Danmark ud i dyb krise. Han førte landet ud i mange krige som vi tabte stort.
 • Period: to

  Kar Gustav krigene

  Under disse krige mister Danmark mange områder. Både Skåne, Halland, Blekinge og Bohuslen.
 • Enevælden indføres

 • Krise i landbruget

  Priserne var i bund, dyrerne var syge og mange bønder måtte give op. Derfor trådte kongen ind. Han sænkede skatterne, og så indførte han stavnsbåndet.
 • Danmark ejer det hele...

  det kører virkelig for Danmark. Vi ejer både Norge, Island, Slesvig og Holsten, Færøerne, Grønland og Oldenburg. Desuden havde vi kolonier i Afrika og Indien.
 • Period: to

  Oplysningstiden i Danmark

 • Christian 7. og Struensee

  Christian 7. er mentalt syg og derfor kæmper hans nærmeste konstant om magten i Danmark. Det er indtil Christian 7. tager lægen Strunsee med hjem rfa en udlandsrejse. Struensee har stor indflydelse på kongen og sammen indfører de mange af oplysningens tanker i landet. fx. trykkefrihed. Struensee var også droninngens elsker og bliver dømt og slået ihjel i 1772.
 • Landboreformer

  Landbokommisionen bliver nedsat og ophæver blandt andet stavnsbåndet. Landboreformen betyder fremgang i det danske landbrug.
 • Danmark forsøger at holde sig neutral under krigen...

  ... men presses af Tyskland, til at lægge miner for at genere England. Danmark påvirkes kraftigt økonomisk og staten begynder at indføre rationer.
 • Period: to

  Første Verdenskrig

 • Valgret til kvinder og tjenestefolk

  Dette var et af de eneste lyspunkter i Danmark under 1. verdenskrig. Grundloven bliver ændret og både kvinder og tjenestefolk kan nu stemme.
 • Thorvald Stauning

  Socialdemokratiske Stauning er politisk aktiv i mere end 15 år og hjælper Danmark igennem flere kriser. Da der i 30'erne er økonomisk krise i Danmark blev han en slags landsfader. Han forhandlede en social reform på plads under krisen, og fik Danmark igennem den værste nød.
 • Påskekrisen

  Efter en afstmning skal grænsen mellem Danmark og Tyskland trækkes over Flensborg. Kong Christian 10 vil gerne udnytte Tysklands svaghed efter krigen og forsøger at få Flensborg med i det danske rige. Derfor udnytter han sin magt og afsætter hele regeringen. Dette gør folket rasende og Danmark er tættere end nogensinde på at droppe monarken. Dette får kongen til at oprette et forretningsministerium der skal udskrive valg hurtigst muligt. Så det hele ender fredeligt.
 • Hitler tager magten i Tyskland

 • Period: to

  Anden Verdenskrig

 • Tyskland besætter Danmark

 • Den tyske værnemagt overtager styringen

  Efter Staunings død begynder befolkningen at gøre oprør. Tyskerne erklærer undtagelsestilstand, og vil indføre dødsstraf. Det bliver for meget for regeringen som træder tilbage.
 • Danmarks befrielse

 • Harald Blåtand og kristendommen

  I 980 bygger Harald Blåtand den første kirke i Jelling ogstiller den første Jellingesten. På den står der, hvordan han vandt hele Danmark og gjorde det kristent.
 • Period: to

  Vikinger!

  De danske vikinger plyndre i England, og mange slår sig senere ned for at leve der.