Reformationen

 • Mar 1, 1517

  Tetzel tager til Tyskland

  Johann Tetzel tager til Tyskland for at sælge aflad, så den katolske kirke kan bygge St. Peters Kirken i Rom.
 • Oct 31, 1517

  Luther Klager

  Luther skriver til sin biskop - Albert af Mainz hvor Luther klager over salget af aflad. I brevet til Albert af Mainz vedlægger Martin Luther sine 95 teser.
  I nogle version hamrer Luther sine 95 teser på kirken i Wittenberg.
 • Nov 1, 1517

  Luthers teser bliver sendt til paven

  Luthers teser bliver sendt til Paven af Albert af Mainz. I brevene forsikre Albert af Mainz, Paven at Luther intet ondt mener med sin kritik.
 • Jan 1, 1518

  Luthers teser bliver oversat til tysk

  Luthers teser bliver oversat til tysk fra latin.
  Inden for et par uger bliver teserne spredt over hele Tyskland, inden for et par måneder spredt til hele Europa.
 • Aug 30, 1518

  Paven kræver svar fra Luther

  Pavens udsendinge bliver sendt til Augsburg.
  I Ausburg bliver Luther udspurgt til sine værker.
  Luther kritisere den katolske kirke ret til at kræve aflad.
  Dette varer tre dage.
  Luther sniger ud af Augsburg om natten efter den tredje dag for ikke at blive arresteret.
 • Jun 15, 1520

  Truslen om ekskommunikation

  I en bulle fra paven, bliver Luther truet med ekskommunikation fra den katolske kirke, hvis han ikke tilbage kalder alle sine værker inden for 60 dage.
 • Jan 1, 1521

  Luther bliver ekskommunikeret

  Luther tilbagekalder ikke sine værker og bliver derfor ekskommunikeret.
 • Jan 1, 1521

  Christian den 2.s opgør med aflad til rom

  Christian den 2. vælger at forbyde betaling af aflad til Paven i Rom og han begynder at besætte kirkelige embeder selv.
 • Apr 18, 1521

  Rigsdagen i Worms

  Luther bliver bragt til forsamlingen i Worms, hvor han giver sin berømte tale hvor han ikke vil tilbagekalde sine værker.
  Her bliver Luther erklæret lovløs af kejser Charles den femte.
 • Jun 1, 1521

  Luthers nye hjem

  Luther bliver ført til Wartburg slot ved Eisenach, af maskerede ryttere sendt af Frederick den tredje.
  Heroversætter Luther det nye testamente til tysk.
 • Jan 1, 1522

  Luther oversætter det nye testamente.

  Luther oversætter det nye testamente til tysk. Dette gør Luther mens han opholder sig i Wartburg slot
 • Feb 1, 1523

  Frederik den 1. bliver konge af Danmark

  Adelen afsætter Christian den 2. efter at han har prøvet at samle Kalmar Unionen igen, uden held.
 • Feb 18, 1525

  Bondeoprøret i Tyskland

  Tyske bønder samler sig fordi de mangler rettigheder, såsom jagt. Bønderne formulerede 12 artikler ud fra et evangelisk grundlag. Luther vender sig senere imod dem da han ikke ønsker blodudgydelser.
 • Jan 2, 1526

  Hans Thausen prædiker i Viborg for reformation

  Hans Thausen har en kæmpe inflydelse på at den Lutherske tro spredes i Danmark.
 • Apr 1, 1532

  Christian den 2. fængslet

  Christian den 2. bliver fængslet af Frederik den 1. og forbliver fængslet under Christian den 3.
  Han sidder fængslet resten af sin livstid til hans død i 1559.
 • Jan 1, 1533

  Frederik den 1.s død

  Frederik den 1.s død resulterede i der skulle vælges en ny konge af Danmark i Danmarks rigsråd.
  Rigsrådet kunne ikke blive enige om hvem der skulle være den nye konge af Danmark og udsatte derfor valget et år.
 • Jan 1, 1534

  Luther udgiver en oversat Bibel.

  Luther udsætter en bibel der er fuldkomment oversat til Tysk.
 • Jun 1, 1534

  Grev Christian af Oldenburg

  Christian den 2. sætter sin hær ind ved København hvor han tager Sjælland og Skåne.
  Adelen af Sjælland og Skåne støtter greven.
  Dette er starten på Grevens Fejde
 • Jun 1, 1534

  Hertug Christian af Slesvig-Holsten køber en lejehær

  Hertug Christian af Slesvig-Holsten køber en lejehær som ledes af Johan Rantzaus.
 • Jul 1, 1534

  Hertug Christian af Slesvig-Holsten bliver konge

  Adelen i de andre dele af Danmark, her ses Jylland, udnævner Grev Christian til Kong Christian den 3. af Danmark.
 • Aug 1, 1534

  Christian den 2.s mænd.

  Skipper Clement gejler bønderne i Jylland op til oprør og støtter Christian den 2. med denne bonde hær
 • Aug 2, 1534

  Bønderne vinder frem

  Bønderne plyndrer borge, herregårde og vinder et slag mod en organiseret hær af kongen.
 • Jun 1, 1535

  Christian den 3.s Lejehær

  Efter fred er sluttet mellem Lübeck og Holberg tager Johan Rantzaus tropper til nord Jylland for at bekæmpe oprøret.
  Meget hurtigt får Johan Rantzaus hær brudt oprøret og dræber Skipper Clement.
  Johan Rantzaus hær er købt af Christian den 3.
 • Jul 3, 1535

  Lejehærens tur til København

  Johan Rantzaus tropper farer over fyn og nedkæmper oprøret der, for derefter at fare til Sjælland og nedkæmpe oprøret der.
 • Aug 1, 1535

  Oprør i Lübeck igen

  Lübecks borgerskab starter meget hurtigt freds forhandlinger med Christian den 3. efter at oprøret starter.
 • Aug 1, 1536

  Katolske biskopper fængsles

  Katolske biskopper fængsles af Christian den 3. for at sikre reformationen til en Luthersk kirke.
 • Sep 1, 1536

  Reformationen af kirken i Danmark

  Den danske kirke bliver reformeret til en Lutherske-evangelisk kirke af Christian den 3.