Danmarks histoire - Andreas Cramer

 • 476

  Romerske kejser fjernet af germanske tropper

 • 500

  Danmark omtalt

  Den græske historiker Prokipios omtaler danskerne som danoi, samtidig omtales de som dani, hos den samtidige historiker Jordanes
 • Period: 500 to

  Danmarks historie

 • Period: 500 to Feb 27, 1000

  Tidlig middelalder

 • Feb 27, 600

  Gregor den store 590-604, Roms biskop

 • Feb 25, 700

  Første tegn på en dansk stat

  700-tallet
 • Feb 25, 726

  Kanal tværs igennem Samsø - Kanhavekanalen

  11 meter bred, 500 meter lang og en meter dyb. For at bredderne ikke skulle lukke sammen, blev den foret med egestammer, det er det som kan dateres nu.
 • Feb 25, 737

  Dannevirke

  ti kilometer lang vold, som strakte sig fra Slien i øst til sumpede områder i vest.
 • Feb 25, 737

  Ældste byer opstår

  Ribe, Hedeby og Århus
 • Feb 27, 751

  751 - Salvede paven Pipin som frankernes konge

 • Period: Feb 27, 1000 to Feb 27, 1250

  Højmiddelalder

 • Period: Feb 25, 1014 to Feb 25, 1035

  Knud den store regerede

  Brugte titlen, kejer over englænderne og danskerne.
 • Feb 25, 1050

  Sidste hedenske grave forsvinder

 • Feb 25, 1076

  1076 - Svend Estridsen død

  Fik en række sønner, som blev konger efter hinanden helt til 1134, troen gik altså fra bror til bror og ikke i arv.
 • Period: Feb 25, 1100 to Feb 25, 1300

  Korstogstiden

  Jævnlige korstoge fra Vesteurope til "Det Hellige Land"
 • Feb 25, 1131

  Knud Larvad død

 • Period: Feb 25, 1146 to Feb 25, 1157

  Svend, Knud og Valdemar

 • Feb 25, 1152

  1152 - Korstog mod Rostock

  Knud og svend sammen om korstoget, selvom de var stridende konger
 • Feb 25, 1157

  Forsoningsfest i roskilde

  Endte i en nedslagtning
  Knud fik flækker hovedet, Valder undslap med nød og næppe og Svend blev dræbt under flugten
 • Period: Feb 25, 1157 to Feb 25, 1241

  VALDEMARTIDEN

 • Feb 27, 1168

  Erobring af Arkona på Rügen

 • Feb 27, 1170

  1170

  I 1170 fik Valdemar ved en stor kirkefest i Ringsted helgenkåret sin far, Knud Larvad. Samtidig blev hans uge søn, Knud 6 kronet som med konge.
 • Feb 27, 1177

  Absalon

  Biskop af Roskilde, samtidig ærkebiskop af lund.
 • Feb 27, 1184

  Venders konge

  Knud 6. eroberede områderne mellem Slesvig-Holsten og Rügen
  Tog i midt 1180'erne titlen "De venders konge", brugt helt indtil 1972
 • Jul 5, 1200

  Saxo skriver Danmarkshistorie

 • Feb 27, 1219

  1219 - Dannebrog falder under slaget ved Estland (Lyndanisse)

 • Feb 27, 1219

  Estland 1219

  Valdemar sejr erobrede Estland i 1219
 • Feb 27, 1241

  1241 - Jykselov

  Det første forsøg på en fælles lov
 • Period: Feb 27, 1250 to Feb 27, 1500

  Senmiddelalder

 • Feb 27, 1513

  Stockholmske blodbad under Christan 2. - 1513-1523

 • Feb 27, 1533

  Frederik 1 død - 1533

  Landet bryder ud i borgerkrig
 • Feb 27, 1534

  Hertug blev konge - Christian 3

  Modvirkning mod Grev Christoffer
 • Feb 27, 1536

  Danmark bliver protestanter - Reformationen starter

 • Feb 27, 1537

  1537 - Kirkeordinansen

 • Feb 27, 1559

  Renæssancekonger

  Frederik 2 (1559-1588) og Christian 4 (1588-1648) står de egentlige repræsentanter for renæssancen i Danmark
 • Feb 27, 1563

  Kamp om magten I østersø området - 1563-1660

  Jævnlige krige mellem Danmark og Sverige omkring øtersøen
 • Adelsvældet - 1536-1660

 • 1600 - Danmark var et større land end det er nu

 • 1616 - Monopol på handlen på Island 1616

  Ostindisk kompagni oprettes også her.
 • Trankebar

  Koloni oprettet
 • 1625-1660 - Danmark mister Skåne, Halland og Blekinge

 • Freden i Roskilde

 • Enevæle indføres - 1660

 • Danmark vs Sverige krige

  Danmark vs Sverige krige
 • Danske lov

  Vedtages den 15 april 1683
 • Ludvig Holberg

 • Period: to

  Oplysningstiden og reformpolitik

 • Berettelse om danskerne i slut 500-tallet

  Gregir af tours beretter,
 • Chochillaicus

  Kun kendt grundet at han tabte et slag og blev dræbt. Hvilket landområde han har hersket over vides ikke.
 • Oldengelsk - 800 tallet, danmarks navn kendt

  Denemarc og Denamearc kendes Danmark som i oldengelsk værker
 • Lindisfarne I nordengland

  Plyndret af krigere på hurtige skibe.
 • Missionær - Ansgar

 • Jellingdynasiet

  I begyndelsen af 900-tallet blev Gorm konge som herskersæde i Jelling.
 • 965 - Døbelse af Harald Blåtand

  Søn af Gorm, som var konge
 • Jellingesten

  Harald blåtand politisk apparat bag kirstendommen. Han byggede den første kirke i Jelling og opstillede samtidig Jellingestenen i 980'erne
 • Trelleborge Nordjylland, Fyn, Sjælland og (Skåne)

 • Period: to Feb 25, 1000

  Danmark plyndre england gentagende gange

  Mange slog sig ned og dyrkede jorden, og nogle blev gift i den lokale herskerelite. Noget tilsvarende skete i Normandiet. Begge stadig kan man genkende de danske stednavne.