1712 4f87df2dd0a82

Danmarkshistorien

 • Jan 26, 900

  Centralmagt

  Indtil 900 tallet har Danmark sandsynligvis bestået af mange småriger og lokale stormænd.
 • Jan 26, 960

  Danmarks fødsel

  Danmarks fødsel
  Omkring år 960 konvertere Harald Blåtand til kristendommen.
  Nogle år efter rejser han Jellingentesen til minde om sin far(Gorm den Gamle) og mor(Thyra). Her står blandt andet også at Harald vandt hele Danmark og Norge og gjorde danerne til kristne.
 • Jan 26, 1013

  Erobring af England

  I 1013 erobrede Sven Tveskæg England
 • Jan 27, 1100

  Munkene kom til Danmark

  Munkene kom til Danmark
  Munke ordnerne kom til Danmark samt et omfattende klosterbyggeri.
  Først kom Benediktinerne som besatte sig i byerne og senere kom cistercienserne som bosatte sig de lidt mere øde og naturskønne steder, hvor de kunne arbejde og bede.
  Dette var kun herreklostre, dvs. at der kun var overklassen uforsørgede sønner og døtre der kunne komme ind.
 • Jan 27, 1167

  København blev grundlagt

  København blev grundlagt
  I år 1167 anlagde Absalon en borg i havn (københavn)
  Byen fik sin egen lov som beskrev straffe for alle tænkelige forbrydelser.
 • Jan 27, 1219

  Dannebrog

  Dannebrog
  Ved krig i Estland gik det dårligt for danskerne, men så kom Dannebrog dalene ned fra himlen og så vandt Danmark.
  - Fantastisk historie, den er nok ikke sand..
 • Jan 26, 1241

  Jyske lov

  Jyske lov
  Før var blodhævn og slægtfejder almindelige, så derfor begyndte man på at lave det retssamfund om vi har i dag, med love over straffe for bestemte handlinger osv.
 • Feb 2, 1340

  Valdemar Atterdag

  Valdemar Atterdag
  Imellem 1332 og 1340 herskede ingen konge i Danmark. Men i 1340 blev Valdemar konge. Han brugte 35 år på at samle Danmarks skatte igen, bla. solgte han Estland til den tyske orden.
  Valdemar er blevet bedømt som en god konge, da man mener at det var ham som samlede riget igen.
 • Feb 2, 1397

  Kalmarunionen

  Kalmarunionen
  Året 1397 er kulminationen på Danmarks betydning som nordens samlede faktor. Unionen mellem Danmark, Norge og Sverige varede til 1523 hvor Sverige rev sig løs, mens Norge og Danmark forblev i unionen til 1814.
 • Feb 2, 1397

  Erik blev konge over de tre nordiske lande

  Erik blev konge over de tre nordiske lande
  Da Valdemar døde i 1375, kom hans datter Margretheden første til tronen. Hendes søn Oluf blev i 1380 konge af Norge, med hende som formynder. Oluf døde i 1387 og da kom Margrethes søstersøn til tronen i 1388. Han hed Erik (af Pommern). I 1397 blev han kronet til konge over de tre nordiske lande.
 • Feb 2, 1479

  Københavns universitet blev grundlagt

  Københavns universitet blev grundlagt
  I 1479 blev Københavns universitet grundlagt. Det var en god ting da man før i tiden skulle rejse til udlandet for at studere. Man kunne blive undervist i b.la. matematik, musik og retorik. Nu havde kirken ikke eneret på at undervise folk.
  Dette var en begyndelse på renæssancen, hvor mennesket kom i centrum.
 • Feb 9, 1520

  Det Stockholmske Blodbad

  Det Stockholmske Blodbad
  Christian den 2. erobre Sverige.
  82 svenske adelsmænd blev henrettet.
 • Jan 26, 1536

  Reformationen

  Reformationen
  Kong Christian den 3. samlede en masse adelige og borgerne til et møde i København. Det skulle gøre en ende på en langvarig borgerkrig. Han fængslede biskopperne og gjorde de katolske kirker luthersk.
 • Feb 9, 1559

  Christian den 2. dør

  Christian den 2. dør
  I 1523 måtte Christian den 2. flygte fra Danmark. Han havde så mange fjender der rotede sig sammen.
  Selvom han døde i 1559, spillede han stadig en betydelig rolle og han er en af de mest omdiskuterede konger, Danmark har haft.
 • Kong Christian d. 4.

  Kong Christian d. 4.
  Kong Christian d. 4. ses som den mest berømte danske konge. Det skyldes at han reagerede i meget lang tid og tog initiativ til de mange berømte bygninger vi ser i dag - Børsen, Rundetårn, Rosenborg og Nyboder.
  Han fremstår også som en søhelt. Han startede Danmarks rolle som kolonimagt.
  Han døde i 1648
 • Enevælde

  Enevælde
  I efteråret 1660 blev der indkaldt til stænderforsamling i København. Alle adelige og borgere var i samråd med kongen og skulle beslutte hvordan Danmark skulle genopbygges efter et nederlag til sverige. Kongen lukkede Københavns porte og fik indført en arvelov, som gjorde at adelen ikke fik så meget magt som før. Enevælden Begyndte.
 • Landboreformerne

 • Tabet af Norge

 • Grundloven

  Grundloven
  Danmarks Riges Grundlov blev vedtaget i Den Grundlovgivende Forsamling den 25. maj 1849 og underskrevet af Frederik 7. den 5. juni samme år.
  Ved grundlovens indførelse fik cirka 15 % af befolkningen stemmeret, hvilket i datidens verden var yderst demokratisk.
  Ikke desto mindre har (Juni) grundloven fra 1849 og til dato stået som det formelle grundlag for det danske demokrati, ligesom mange af dens principper mere eller mindre ordret er videreført ved revisionerne i 1866, 1915 og 1953.
 • Tabet af Slesvig

  Tabet af Slesvig
  Tabet af Sønderjylland. Danmark brød en fredsaftale og prøvede at fordanske byerne nede ved grænsen. De var i krig med tyskerne
 • Systemskiftet

  Systemskiftet
  Systemskiftet fandt sted d. 24. juli 1901 og er betegnelsen for overgangen fra kongevalgte regeringer til regeringer baseret på Folketingets flertal. Denne såkaldte folketingsparlamentarisme betød, at det konservative parti Højre, der havde været ved magten siden 1865, måtte overlade regeringsmagten til bondepartiet Venstre.
 • 1. verdenskrig

 • Kvinder fik stemmeret

 • Påskekrisen

  Kongen dannede en stor gruppe som gerne vil have Flensborg til at blive dansk. Det er regeringen ikke med på, så det bliver ikke til noget
 • krakket på Wallstreet

 • Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget
  Den 30. januar 1933 var der forhandlinger om et stort forlig i gang i Statsminister Thorvald Staunings lejlighed i Kanslergade. De forsøgte at løse eller i det mindste afbøde den internationale økonomiske krises virkninger på DK. Stauning kom med en replik der stadig huskes:" vi kan vel drikke et glas til afsked". Dette forlig har domineret det danske samfund og startede velfærdsstaten.
 • 2. verdens krig

  2. verdens krig
  Danmark var besat af Tyskland fra 9. april 1940 til 5. maj 1945, undtagen Bornholm, (10. april 1940 til tyskerne overgav sig til Sovjetunionen 9. maj 1945). Sovjetunionen forlod Bornholm 11 måneder senere, den 5. april 1946. I Europa var forudsætningerne for krigen tæt forbundet med fremgangen for fascismen, specielt nationalsocialismen i Tyskland. Det er nødvendigt for at forstå, hvorfor nazisterne kom til magten. Den væsentligste årsag er 1. verdenskrig (1914-18).
 • Kold krig og velfærdsstat

 • Danmark melder sig ind i EU

  Den 1. januar 1973 melder Danmark sig ind i EF, som nu hedder EU. Danmark var i stor debat om dette medlemskab, men nåede endelig frem til en konklusion.
 • Den økonomiske krise

  Danmark var afhængig af importerede råstoffer, men i 1973 steg priserne og Danmark led voldsomt. Oliekrisen startede, fordi Danmark bakkede Israel op, da de var i krig mod nogle arabiske stater, som lukkede deres salg af olie til vesten.
 • Sommeren 92

  Sommeren 92
  Vi vandt europamesterskabet i fodbold
 • Danmark, en del af globen

 • 9/11

  9/11
  Terrorangrebet den 11. september 2001 (ofte omtalt som 9/11), var en række koordinerede terrorangreb mod USA, der blev udført tirsdag den 11. september 2001. Om morgenen den 11. september 2001 kaprede nitten mænd med tilknytning til al-Qaeda fire passagerfly.[1][2] Terroristerne styrede to af flyene ind i World Trade Centers "tvillingetårne" (Twin Towers) i New York; et fly i hvert tårn.