Emma B.J Tidslinje

By 12emje
 • 500

  Danmark bliver nævnt første gang

  Danskere og danske konger bliver nævnt første gang i udlandet. Det er Jordanes, som er historiker der kalder os dani.
 • 500

  Middelalder (tidlig middelalder 500-1000)

  Udspring i Middelhavsområdet, sammenhæng med det vestromerske riges sammenbrud i 400-tallet. Germanske stammer invaderer nordfra og i 476 fjerner de germanske tropper den sidste romerske kejser.
 • Feb 27, 700

  Vikingetiden starter

  793-900 Plyndrer og hærger vikingerne langs Europas vestkyst.
  800 Karl den store bliver tronet som hellig romersk kejser.
  826 Ansgar kommer til Danmark (Tysk missionærbiskop).
 • Jan 1, 737

  Dannevirke bygges

  Dannevirke bygges. Dannevrike var meget symmetrisk og orienteret præcist efter verdenshjørnerne. Byer begynder også at opstå.
 • Feb 27, 1000

  Højmiddelalder (1000-1250)

  Verdslig stat og paveligt monarki:
  1100, det lykkedes at etablere varige samfundsintitutioner i Vesteuropa.
  Mænd og kvinder begyndte at gå i klostrer, unge mænd drog ud i Europa for at studere.
  På landet og i byerne oplever de en stor økonomisk ændrig af vækst. Skove bliver til marker, kirker klostre og slotte bliver efterladt. Kiken ændres og tager afstand fra verdslige samfund.
 • Feb 27, 1103

  Lund bliver ærkesæde

  Svend Estridsen indgik i et europæisk politisk netværk, som støttede kirkelige reformer og paven imod den tyske kejser. Svend organiserede igen den danske krike, som lå under ærkesædet i Hamborg Bremen. Kongen forhandlede også med paven om oprettelsen af et selvstændigt ærkesæde for Norden. Først gennemført i 1103.
 • Feb 27, 1157

  Valdmarstiden 1157-1241

  i 25 år indtil Valdemars død førte han krig hvert år sammen med sin gode ven Absalon (Biskop af Roskilde - 1177 ærkebiskop af Lund).
  1168 erobringen af Arkona på Rügen.
  Korstogene fortsatte under Valdemars to sønner
  Knus 6. erobre Slevsvig holsten og rûgen 1180.
 • Feb 27, 1200

  Saxo skriver den første Danmarks historie

  Saxo skriver sin første Danmark historie på latin, "Gesta Danorum" (Danernes bedrifter).
 • Feb 27, 1219

  Dannebrog daler ned.

  Knud 6. bror Valdemar sejr erobre Estland i 1219. Under slaget ved Tallinn var den danske hær trængt, men de blev dog opmuntret af en korsfane, DANNEBROG, der dalede ned fr Himlen.
 • Feb 27, 1230

  Kong Valdemars Jordebog

  Den første danske skatteliste.
 • Feb 27, 1241

  Jyske lov

  Jyske lov var et forsøg på at lave Danmarks første fælles lov.
 • Feb 27, 1250

  Middelalder (senmiddelalder 1250-1500)

  1400-1450 gennemfører koncilbevægelsen en ny styreform for kirken.
  1517 Martin Luther begynder at gå imod romerkirken.
  Senmiddelalderen generelt:
  Krig, pest og sociale oprør. Kirken skaber nye styreformer.
 • Feb 27, 1300

  Renæssancen (1300-1500) Italien

  1293, firenze viser at man er fri og uafhængig.
  1100, får arabiske tekster hjem om astronomi og matematik.
  1485, Leonardo da vinci, den vitruvianske mand.
  1486, humanisternes højdepunkt, filosoffen Giovanni Pico della Mirandola forklarer i hans tale om menneskets værdighed forklarer om renæssancens livsanskuelse og menneskesyn
 • Feb 27, 1500

  Renæssancen og Danmark

  Folk begynder at få undervisning, og nogle begynder at undervise.
  1444, Johan Gutenberg opfinder bogtrykkerkunsten.
  1500-1600, gode tider for den danske handel, hollandske varer.
  1446-1601, Tycho brahe udsender værk, Stella Nova.
 • Feb 27, 1500

  Reformationen

  Betyder fornyelse
  I Europa opsplitningen af den kristne kirke i vesteuropa af den kristne kirke i en katolsk og protestantisk del. O. 1500, den katolske kirke var en betydelig magtfaktor i Europa.
  1517, Martin Luther (1483-1546) reformationens igansætter. Skrev 95 teser, kritik mod afladsbreven.
 • Feb 27, 1520

  Reformationen i Danmark

  1520, Bondeoprør i Jylland.
  1523, Adlen gør oprør mod Christian 2. pga. af reformationer, der styrker borgerne og kongemagten, på bekostning af adlen.
  1526, Reformationsbevægelsen for mærkbar betydning.
  1534, Borgerkrig Grevens fejde.
  1536, Bevægelsen fængsler deres første biskopper.
  1537, Fast lagde den såkaldte kirkeordinans rammerne for den nye evangeliske kirke i Danmark. Ordinansen var godkendt af MArtin luther.
 • Oplysningstiden (1600-1789)

  Christian 7. psykisk syg, overtager magten som 16- årig. På Dannelses rejse i Europa, her møder han Struense (meget påvirket af oplysningstiden).Struense indfører trykkefrihed 1770, tortur og dødsstraf fjernes.I 1772 overtager statsrådet igen magten, og Struense bliver henrettet og Brandt bliver anrettet. Tre slag bliver Struense hugget med inden hoved faldt af.
 • Oplysningstiden (1600-1789)

  Store nordiske krige 1709-20
  Danskelov i 1663 Norge får den i 1667.1750 – Indstruelle revolution.
  Krise omkring 1730Stavnsbåndet indføres i 1733
  Kvægsygdom i 1740erne
  Stavnsbåndet ændres i 1774

  Stavnsbåndet ophævelse vedtaget i 1788 og trådte i kraft i 1800.
  Danmarks første bank i 1736.
  Undervisningen sparsom i 1708Rytterskoler oprettet i 1720
  Skolereformer 1806 og 1814 vi får folkeskoleloven. Det bliver en lov at man skal gå i skole til man er blevet konfirmeret.
 • 1. verdenskrig (1914-1918)

  Ny grundlov 1915.
  Kvinderne får stemmeret 1915.
  Høj arbejdsløshed 1932.
  Kanslergadeforliget Staunings hjem 1933.
 • 2. Verdenskrig (1940-1945)

  Tyskland angriber Polen 1939.
  Danmark bliver besat 1940.
  Oprør mod Tyskland 1943
  Danmark befriet 1945 5. maj.
 • Harald Blåtand bliver kristen

  Harald Blåtand bliver døbt for at sikre sin postion overfor andre, der gerne ville prøve at tage magten.
 • Lille Jellingesten

  Gorm den gamle ville gerne lave et minde om sin kone Tyra.
 • Store Jellingesten

  Han bygger den første kirke i Jelling (Dansk).
  Her rejser han også den store jellingesten. På den ene side vises den sejrende Kristus, på den anden side vises der en løves kamp mod dragen, dette er et symbol på kistendommens sejr over hedenskabet?.