• Jan 1, 1536

  Sverige melder sig ud af Kalmarunionen

  Sverige melder sig ud af Kalmarunionen
  I årene op til 1536 meldte Sverige sig ud af Kalmarunionen. Tilbage var Norge, Danmark, hertugdømmerne Slesvig og Holsten og andre bilande. Danmerk var den dominerende magt i Kalmarunionen.
 • Jan 1, 1536

  Der blev bygget mange kirker i den tid, hvor Chr. 3. var konge.

  Der blev bygget mange kirker i den tid, hvor Chr. 3. var konge.
  Kirken havde afgørende betydning på starten af den nye tidsperiode. De katolske bisper fik skylden for tidligere borgerkrige og der blev lagt fokus på, at reformationen og den nye religion skulle ud i praksis.
 • Jan 1, 1536

  Christian den 3. overtager tronen

  Christian den 3. overtager tronen
  i 1536 tager Christian 3. Tronen, efter at have vundet den danske borgerkrig. I de 2 første år sikrede han sig kontrol med Norge og først på Island senere.
 • Period: Jan 1, 1536 to

  Adelsvælden

  Perioden 1536-1660 afgrænses af reformationen i begyndelsen og enevældens indførelse i slutningen, altså af to af de vigtigste politiske begivenheder i landets historie. Perioden omtales ofte som 'adelsvælden', fordi det var en periode, hvor adelen havde stor politisk og økonomisk magt, og fordi der ikke var andre væsentlige politiske magtgrupper end adel og konge.
 • Apr 15, 1559

  Christian den 3. dør og hans søn Frederik den 2. overtager tronen

  Christian den 3. dør og hans søn Frederik den 2. overtager tronen
  i 1559 dør Christian 3. Og tronfølgeren, som var hans ældste søn Frederik, skal overtage tronen. Frederik var allerede valgt til tronfølger i 1536, trods tradition for valg i Danmark.
  Frederik ville skabe Danmark pragt, og det er Kronborg det fineste eksempel på.
 • 1588 dør Frederik 2.

  1588 dør Frederik 2.
  Den kun 10-årige Christian(4.) skulle nu være den næste til at overtage tronen.
  eftersom han var i så ung en alder, blev et råd af adelsmænd indsat, som hjælp til regenten.
  han overtog selv magten i 1596, hvor han langt om længe, var gammel nok. I hertugdømmerne havde han dog allerede overtaget magten i 1593.
  kong Christian 4. Havde en regeringsperiode på 52 år, som er utroligt langt for en konge.
  Handel og industri var et stort punkt for Christian, i hele hans regeringstid.
 • Dansk flåde nåede Indien

  Dansk flåde nåede Indien
  I Adelsvælde perioden begyndte Danmark at kolanisere sig rundt om i verden. I året 1620 etablerede den danske flåde et støttepunkt i byen Trankebar.
 • Gode levevilkkår frem til 1640

  Gode levevilkkår frem til 1640
  Frem til 1640 syntes levevilkårene at være nogenlunde gode. Der var et overskud hos bønderne og bedre gang i væksten. Men den voksende menneskemængde skulle bruge plads og mad, og det var formentligt disse behov som medførte til epidemierne.
 • Dør Christian 4.

  Dør Christian 4.
  Det er på dette tidspunkt ikke muligt for den forud valgte tronfølger, at overtage tronen, da han var død kort forinden.
  Dette betyder at Christians eneste tilbageværende ægtefødte søn, bliver valgt til magten.

  Dog blev han(Frederik 3.) tvunget til at underskrive en håndfæstning.
  efter 12 år lykkedes det Frederik at indføre enevælden, og frigøres derved fra håndfæstningen.
 • Sygdomepedemier

  Sygdomepedemier
  I 1650érne blev Danmark ramt af en række sygdomsepidemier. i Starten af årtiet blev Sjælland ramt hårdest, men i 1658-59 blev Jylland ramt af noget værre. Sygdommene kan formentligt skyldes de dårlige levevilkår som tillod sygdommene at rejse hurtigere.
 • Period: to

  Svenskerkrigene

  Svenskekrigene er krigene der forekom efter opløsningen af Kalmarunionen. Så fra 1563 og meget længere frem. Nogle af de vigtigste af disse er Karl Gustav krigene (1657-1660). Danmark havde nemlig været dominerende, indtil 1620’erne hvor Sverige fik styrket deres økonomi og dermed deres hær. Danmark led nederlag i disse og kæmpede for fredsaftaler for at undgå større tab. Krigene handlede om landområder og især kontrol over Østersøen var vigtig, da den blev brugt til handel.
  Territoriale område
 • Danske tropper erobrer et fort på Guldkysten

  Danske tropper erobrer et fort på Guldkysten
  I 1658 ereobrede danske tropper et fort på Guldkysten i det nuværende Ghana
 • Dansk handelsflåde

  Dansk handelsflåde
  Flere og flere danske byer fik i årene op til 1660 en ny og ganske pæn handelsflåde. Dette tillod danmark at handle med bedre udviklede lande som Holland.