DA/HI-forløb - Maria 1.kf

By 12malm
 • Period: 150 to

  Olderdiget

  Den 12 km lange vold, der gik fra Abenraa til Tinglev, blev opført af intet mindre end 90.000 store egetræer. Den blev opført i nøjagtig samme stil som mange gamle avancerede romerske værker.
 • Period: 500 to

  Dani/danio (danerne) omtales for første gang

  Prokopios (græker) og Jordanes omtaler for første gang det danske folkefærd. Jordanes mener, at danerne komer fra øen Scandza, og stammer fra Sverige.
 • Period: 500 to Dec 31, 1500

  Europæisk middelalder

  Negativt ladet ord opfundet i tiden efter middelalderen. Det betyder "mellemtid". Betegnes ofte som "Den Sorte Middelalder".
 • Jan 1, 737

  Dannevirke bygges

  Dannevirke var en 10 km lang vold, der skulle lave en fysisk grænse for hvor kongens rige gik fra og til. Den gik fra Slien, som er tysk nu, til de sumpede områder i vest. Den afskar Søderjylland fra de skasiske områder, som også er tyske nu.
 • Jan 1, 751

  Pipin salves af paven

  Frankerne (franskmændene) har overtaget der vestromerske rige, men ladet kirken bestå, og karolingerne støtter paven også i det vestromerske rige. Derfor salves (udmærkelse) Pipin i 751 af paven.
 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1200

  Oxford opstår

  Rige mænd har i flere århundreder rejst rundt i hele verden og opsøgt viden hos vise mænd. Mange af de vise mænd boede nær Oxford, og derfor opstår verdens første universitet her.
 • Jan 1, 1103

  Lund bliver ærkesæde for DK

  Danmark havde førhen haft ærkesæde (højeste gejstlige instans) i Hamburg-Bremen, men fik her vores eget ærkebispesæde i Lund.
 • Period: Jan 1, 1146 to Jan 1, 1157

  Borgerkrig

  Efter Svend Estridsens død i 1076, udviklede tronfølgerforvirringen sig til en regulær borgerkrig. Tronfølgen gik fra bror til bror, i stedet for fra far til søn. Der stod pludselig en masse fætre i kø, for at blive konge. De tre konger Valdemar, Svend og Knud delte DK mellem sig.
 • Period: Jan 1, 1157 to Jan 1, 1241

  Valdemarstiden

  I 1157 indkaldte Svend til en stor forsoningsfest i Roskilde, men festen udviklede sig til regulært blodbad. Knud fik flækket hovedet og døde, og oktober samme år blev Svend dræbt under flugten fra et planlagt baghold fra Valdemar. Valdemar var nu efter 11 års borgerkrig enehersker.
 • Jan 1, 1200

  Saxos Danmarks historie

  Ca. år 1200 skrev Saxo "Gesta Danorum" (danernes bedrifter). Han var ansat af Absalon til dette, og satte derfor Absalons familie, Hviderne, i godt lys. Desuden blev de danske vikingetogter skildret som retfærdige og krige og korstog. som Udefrakommende blev beskrevet som frygtlige sørøvere. Hensigten med Gesta Danorum var at samle DK til et helt land.
 • Period: Feb 27, 1348 to Feb 27, 1351

  Den Sorte Død

  Pesten kommer for første gang til Europa. I løbet af de tre år udrydders en tredjedel af befolkningen døde.
  pesten vendte tilbage ca. en gang hver generation siden indtil den ebbede ud i 1700-tallet, men den findes stadig. Den kan dog let kureres med antibiotika, men det havde man hverken viden eller penge til i middelalderen.
 • Jan 1, 1517

  Martin Luthers 95 teser

  Luther smækker sine 95 teser der kritiserer den katolske kirke, og i sær afladsbrevene, op på en kirkedør. Det skabte et ramaskrig, og ses ofte som starten på reformationen.
 • Jan 1, 1520

  Det Stockholmske Blodbad

  Chr. 2. ville samle Kalmarunionen igen (DK, Sverige, Norge, Finland, Grøndland, Færøerne osv). Det ville højadelen i Sverige gerne være med til, men Steen Sture fra Sverige ville ikke. Højadelen hjælper derfor med at nedkæmpe Steen Sture.
  Ved blodbadet midstede omkring 80 mennesker livet. De blev låst inde, fik læst deres dom op og blev halshugget på stedet. Meget makabert og mekanisk. Chr. 2. kaldes derfor Chr. Tyran i Sverige den dag i dag.
 • Feb 27, 1524

  Første luheranske bibel i DK

  Luthers ord spredes hurtigt via bogtrykkerkunsten, og den første danske oversættelse af bibelen udkommer.
 • Period: Jan 1, 1534 to Jan 31, 1536

  Grevens fejde

  Bønderne kæmpede mod kirkens soldater. Den krig tabte de dog hurtigt, da deres våben slet ikke kunne hamle op med soldaternes. Borgerkrigen kom som en reaktion på løftebruddet fra Chr. Hertug af Slesvigs side om ikke at lade de protestantiske præster komme ind i landet. Chr. Hertug af Slesvig vinder krigen og bliver således Chr. 3.
 • Jan 1, 1536

  Danmark bliver protestantisk

  Danmark dateres til at være blevet protestantiske.
 • Danske lov

  Første tegn på en dansk grundlov
 • Period: to

  Store nordiske krig

  DK ville forhindre at Sverige igen blev den dominerende stormagt, for det ville vi naturligvis gerne selv være. DK var væsenlig større dengang, vi havde bl.a. Norge, Slesvig/Holstein, Grønland mv.
 • Landbrugskrise

  Arbejderne flyttede fra gårdene til byerne. Derfor blev stavnsbåndet indført i 1733 og ændret i 1744. I 1788 blev det endeligt ophævet, men det var først i år 1800 det reelt set havde effekt.
 • Første danske bank

  Den første offentlige danske bank opstår.
 • Period: to

  Kvægsygdommen

  60% af DK's kvæg dør. Det var selvfølgelig katastrofalt for langbruget.
 • Slavehandlen ophæves

  "Forordningen om Negerhandel" ophæver slavehandlen. DK var det 6. mest slavehandlende land, og havde under slavehandlen handlet med 66.000 slaver. Slaveriet havde været i DK siden middelalderen, men ikke med sorte.
 • Grundloven

  Den første danske grundlov underskrives af Frederik 7. Den gav nogen rettigheder, men ikke i så vidt omfang som vi har dem nu, da grundloven er blevet revideret flere gange siden. Der var til dels religionsfrihed, men du havde ingen rettigheder hvis du ikke var protestant.
 • Harald Blåtand gør DK kristent

  Gorm døber sin søn Harald Blåtand på kristen manér. Det nedskrives på Jellingestenen, sammen med de første beretninger om Danmark som en samlet stat.
 • Benedikt grundlægger munkeordenen

  Benedikt grundlægger Monte Cassino-klosteret i Italien, og grundlægger derved munkeordenen. Deres mål var fattigdom og hjemløshed, som reaktion på det begyndende kapitalistiske samfund. De udviklede bl.a. lægekunsten og latinskolerne, og endte med at tjene fede penge på det, selvom det bestemt ikke var hensigten.
 • Det vest- og østromerske rige

  Romerriget blev delt mellem den latinske kirke med paven, og den græskortodokse kirke i Konstantinobel med en patriark.
 • Period: to

  Denemearc/Denamearc

  I slutningen af 800-tallet omtaler Gregor af Tours den første danerkonge Chochillaicus, og betegner landet som Denemearc/Denamearc.