Danmarks historie

 • 500

  Danmarks tilblivelse

  Danskerne blev for første gang nævnt i midten af 500-tallet, hos den græske historiker Prokopios og historiker Jordanes som kaldte danskerne for dani.
 • Period: 500 to Dec 31, 1000

  Tidlig middelalder

 • Jan 1, 600

  Danmark får en afgørende rolle i Vesteuropas politik og økonomi.

 • Jan 1, 717

  Dannvirke blev bygget.

  Dannevirke var en vold på ti kilometer, som trækkede sig fra øst til vest. Volden havde en militær betydning.
 • Period: Jan 1, 1000 to Dec 31, 1250

  Høj middelalder

 • Feb 26, 1010

  De sidste hedenske grave forsvinder.

  Efter mange år lykkes det Harald Blåtand at tvangkristne befolkningen.
 • Period: Jan 1, 1076 to Dec 31, 1134

  Tronen gik fra bror til bror.

  Svend Estridsen fik mange sønner, og da han døde i 1076 gik tronen fra bror til bror i stedet for far til søn. Dette skabte en masse problemer da alle sønnerne af fædre som havde været konger, ville overtage tronen.
 • Jan 1, 1100

  Temperaturen og befolkningstallet stiger

  Mange skove bliver ryddet, og omkring 2000 landsbyer bliver grundlagt.
 • Jun 1, 1100

  Kirken splittet mellem to paver.

 • Jan 1, 1131

  Knud Lavard dræbt af sin fætter Magnus.

  Den daværene konge Knud Lavard bliver dræbt af sin fætter Magnus. Der efter overtager Erik Emune (halvbror af Knud Larvard) tronen.
 • Dec 31, 1134

  Erik Emune dræber sin egen bror og ti af hans sønner.

  Erik Emune som er konge over Danmark på dette tidspunkter dræber alle konkurrenterne. Han er konge over Danmark fra 1134-37
 • Period: Jan 1, 1146 to Dec 31, 1157

  Danmark havde tre herskere på samme tid.

  Sven, Knud og Valdemar som var sønner af Knud Lavard kæmpede om tronen. Til sidst lykkes det Valdemar at skille sig af med sine brødre så han til sidst står med tronen for sig selv.
 • Jan 1, 1157

  Valdemar bliver konge over Danmark

 • Jan 1, 1168

  Valdemar eroberer Arkona på Rügen

 • Jan 1, 1170

  Knud 6. blev kronet som med konge.

 • Jan 1, 1180

  Knud 6. eroberede Slesvig-Holsten.

  Han får titlen "De venders konge"
 • Jan 1, 1219

  Valdemar Sejr eroberede Estland

  Valdemar Sejr var bror af Knud 6.
 • Jun 12, 1219

  Dannebrog faldte ned fra himlen.

  Under det afgørende slag ved Tallinn, faldte dannebrog ned fra himlen.
 • Period: Jan 1, 1250 to Dec 31, 1500

  Sen middelalder

 • Jan 1, 1348

  Pesten dukkede op (dræbte 1/3 af befolkningen)

  1. gang pesten kom varede den fra 1238-51 og bredtes i alla lag af befolkningen.
 • Jan 1, 1360

  Pesten kommer tilbage

 • Jan 1, 1513

  Christian 2.

 • Jan 1, 1517

  Martin Luther offentliggjorde de 95 teser

 • Jan 1, 1520

  Christian 2. vandt Sverige i et stort slag.

 • Jan 1, 1523

  Oprør i Danmark, så Christian 2. flygtede med sin familie.

  De jyske rigsråd gjorde oprør i Danmark. Christian 2. flygtede til Nederlandene med sin familie.
 • Jan 1, 1523

  Frederik 1. bliver konge.

  Frederik d. 1 har tronen fra 1523-33
 • Jan 1, 1531

  Christian 2. forsøger at generobre kongeriget men uden held.

  Christian 2. blev sat i fængsel på Sønderborg slot.
 • Jan 1, 1534

  Sidste bondeoprør i Danmark, Christian 3. overtog magten.

 • Period: Jan 1, 1563 to

  Krig mellem Danmark og Sverig i jævne mellemrum.

  Baggrunden til krigen var økonomi og politik.
 • Jan 1, 1580

  Christian 4. blev udpeget som tronfølger som treårig.

 • Christian 4. formelt konge.

  Christian 4. blev konge som 11 årig efter hans fars død i 1588.
 • Trediveårskrigen starter.

 • Danmark får koloni i Trankebar

 • Danmark mistede Skåne, Halland og Blekinge.

  Krige i mellem 1625-60 betød at Danmark mistede noget land og at Sverige blev den dominerende magt i Norden.
 • Krigen slutter.

 • Danmark startede krig mod Sverige igen

 • Roskildefreden indgået.

  Danmark mistede Skåne, Blekinge, Bornholm, Bohuslen og Trondheim Len. Dette betød et tab på 25% af den danske befolkning.
 • Danmark et valgkongedømme.

  Rigsrådet valgte kongen.
 • Danmark fik Bornholm og Trodenheim Len tilbage.

 • Enevældens indførelse

 • Fælles love for hele Danmark "Danske lov"

 • Grønland blev tilknyttet til kongeriget.

 • Det danske landbrug var i krise.

  Landbrugsvarer lå lavt og bønderne kunne intet stille op.
 • Stavnbåndet blev indført.

  Det betød at bønderne mellem 14-34 år skulle blive på det gods hvor de var født. I 1774 blev det udvidet så det var fra 4-40 år.
 • Landbrugsvarer stiger, lang periode med gode priser.

  Den engelske idustrialisering og urbanisering medførte en stigning på landbrugsvarer. Priserne blev fordoblet
 • Christian 7. blev konge over Danmark.

  Han var psykist syg og så havde hans læge Struensee en adfære med hans kone. Struensee styrede Danmark i to år igennem Christian 7.
 • Struensee blev arresteret og dømt til døden.

  Struensee blev arresteret, dømt, halshugget og hans krop blev delt i fire dele til skræk og advarsel til folket. Han var offer for et kup. Dronningen havde fået en datter med Struensee og blev landsforvist.
 • Danmark får Slesvig og Holsten tilbage fra den russiske tronfølger

 • Stavnsbåndet ophævelse

 • Skolepligt for børn indtil konfirmationen i Danmark

 • England startede terrorbombardement mod Danmark

  Danmark overgav sig efter fire dages bombardement. England sejlede væk med 15 linjeskibe, 15 fregatter samt en række andre fartøj. Der forsvandt største delen af den danske flåde.
 • Religionsfrihed indført ved Grundloven.

 • Period: to

  1. Verdenskrig

 • Kvinder og tjenestefolk fik valgret.

  Ny ændring i grundloven.
 • Sønderjylland genforenet med resten af Danmark.

  Efter 56 års adskillelse blev Sønderjylland en del af Danmark igen.
 • Socialdemokratiet første gang landets største parti

  Socialdemkraterne havde magten fra 1924-2001
 • Økonomisk krise.

  Børsen krakkede på Wall Street i New York og bragte verden i en økonomisk krise, dette fik arbejdsløsheden til at stige kraftigt.
  Nabolandet Tyskland fik en nazistisk magtovertagelse i 1933 og man havde nu diktatur i Tyskland.
 • Statsminister Stauning elsket af folket.

  Socialdemokraterne håndterede den økonomiske krise godt, og lavede en masse økonomiske indgreb.
  Valutacentralen blev oprettet i 1932 og først afskaffet i 1959.
 • Kanslergadeforliget

  En sen nat kom repræsentanter fra socialdemkratiet, radikale og venstre hjem til Stauning, hvor de aftalte at forlænge overenskomsterne og forbyde strejke og lockout i et år. Så Danmark ikke ville ende i en stor konflik i en krisetid.
 • Hitler overtager magten.

 • Period: to

  2. Verdenskrig begynder.

 • Danmark blev besat af tysketropper.

  Danmark gjorde ikke det store oprør og mistede kun 13 soldater, 3 grænsedendarmer og 20 blev sårede.
 • Danmark underskrev Anti-Kominternpagten.

  Efter dette begyndte danskerne de første demonstrationer med besættelsen af Tyskland og samarbejdet med tyskerne.
 • Staunings død, Scavenius blev statminister.

 • Regeringens fald, tyske værnemagt overtog magten.

  Samlingsregering trådte tilbage. Den tyskeværnemagt overtog ledelsen og styrede Danmark i samarbejde med det danske embedsværk indtil krigen sluttede.
 • Danske jøder deporteret til koncentrationslejr

  474 danske jøder blev deporteret til koncentrationslejren Theresienstadt. Heraf 53 der aldrig vendte tilbage.
  7000 jøder nåede at flygte til Sverige.
 • Danmarks befrielse.

  Retsopgør mod landsforrædere som havde arbejdet for tyskerne.
  39.000 personer blev arresteret. Heraf blev 15.000 retsforfulgt. Heraf blev 13.500 dømt skyldige. Heraf blev 78 dødsdømt og ud af dem blev der 46 henrettet, som fandt sted i 1950.
 • Gorm blev konge med herskersæde i Jelling

 • Harald Blåtand blev døbt.

 • Første kirke og jellingestenen blev sat op.

  Harald Blåtand byggede den første kirke i Jellinge og satte jellingestenen op. Han var meget kristen. Han var med til at gøre danskerne kristne, derefter forsvandt det gamle hedenskab.