Dumbledeer

swagCESS

 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1150

  Tidlig middelalder

  Skift fra Asetro til den kristne tro. Vi dropper den Nordiske mytologi og her begynder vi så også at have konger.
 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1500

  Det feudale system

  Herremændene fik skattefri jord og til gengæld skulle de stille soldater til krig, når kongen befalede det.
  Der var stridigheder mennem konngemagten, herremændene.
 • Period: Jan 1, 1150 to Jan 1, 1300

  Høj middelalder

  Valdemar den Store bliver konge. Tæt samarbejde med kirken, specielt biskop Absalon. 1160 blev der foretaget korstoge mod ikke-kristne vendere.
 • Period: Jan 1, 1300 to Jan 1, 1500

  Sen middelalder

  Den er præget af store kriser og en opløsning i 1300-tallet, men i løbet af 1400-tallet kommer der en stabilisering. Specielt sker der en vækst i byerne og byerhververne, og magtfordelingen mellem kongemagten, kirken og stormændene ændres.
 • Period: Jan 1, 1340 to Jan 1, 1500

  Stabilisering og vækst

  Valdemar Atterdag kom til magten med hjælp fra de tyske herturger. De første tyve år frem fik han generobret Jylland, Øerne, Skåne, Blekinge og Halland. Vi solgte Estland og brugte pengene til at indfri danske besiddelser.
 • Mar 10, 1349

  Den sorte død i Danmark.

  40% af den danske befolkning døde af pest.
 • Jan 1, 1397

  Kalmarunion

  Kalmarunion
  Margrethe Atterdag giftede sig med den norske konge og fik sønnen Oluf. 1380 døde kongen og Margrethe blev til fuldmægtig frue og til husbonde og til ganske rigens Danmark formynder. 1389 besejrede Magrethe og de svenske stormænd den tyske Albrecht af Mecklenburg og så var hun regent i Danmark, Sverige og Norge. KALMARUNIONEN da Erik af Pommern blev til konge. Magrethe var regent til 1412. Erik var ikke nogen succes. Blev afsat af Rigsrådet i 1439.
 • Mar 10, 1426

  Øresundtolden

  Det betyder, at Danmark får flere penge, da alle sørejsende skulle betale told/skat af sin passage i Øresund. Derfor kunne han købe jord og soldater og havde meget af magten
 • Period: Mar 10, 1500 to

  Reformationen og renæssancen

  Martin Luther, en tysk munk, mente at den katolske kirke tog fejl. Han lavede den lutheranske tro/protestantisme som vi nu er under i dag.
  Den katolske kirke blev afviklet i Danmark og resten af Norderuopa, i stedet for troede man på den direkte forbindelse mellem gud og menneskerne.
 • Mar 10, 1520

  Det stockholmske blodbad.

  Derudover ville han genetablere Kalmarunionen, som var en union mellem de Skandinaviske lande. Han prøvede at indtage Sverige med hjælp fra den svenske højadel. Da han havde gjort det, igansatte han det Stockholmske Blodbad. Chris 2. anklagede over 80 gejstlige, adelige og borgerlige for kætteri og de blev derfor henrettet.
 • Mar 10, 1534

  Grevens fejde

  Chris 2 vs Chris 3
  Chris 3 vandt. Han var protestant, bønderne støttede Chris 2.
  Rigsrådet vil ikke have Chris 3, så der blev ikke udnævnt nogen ny kongen i 1533, men han blev konge i 1534.
 • Period: Mar 2, 1536 to

  Adelsvældet

  Det var en stabil periode. Kongemagten buggede sin position på indtægterne på Øresundstolden. Indtægterne gik direkte til kongens pung og han blev meget rig.
  en lang og meget stabil periode, hvor kirken er færdig i spillet om magten. Nu ligger magten hos kongen og adelsen, men mest hos kongen. Kongen og adelen deler altså magten, og der skal underskrives en håndfæstning.
 • Mar 10, 1536

  Krigen mellen Chris 3. og Frederik 2.

  Da Frederik 1. døde i 1533 blevet landet kastet ud i en borgerkrig. Det blev et opgør mellem bønder og borgere mos adelsen. Lübeck var interesseret i at få Chris den 2. tilbage og hyrede en greve til at føre krigen - Grevens Fejde.
 • Period: Jan 1, 1563 to

  Stændersamfundet

  Gejstlighed, adel, borger og bønder. Tardaaaarh
 • Enevælden indføres

  Adelsvældet afskaffes og enevælden indføres.
  Danmark blev besat af Sverige, bare ikke København. england griber ind, hvor vi skal underskrive en fredsaftale hvor vi giver afkald på flere steder (vi ikke lige kan huske)
  Kongeloven er enevældens fundament - det er deres grundlov.
  Denne periode er præget af de nye styreform, enevælden en forarmet bondestand, og af næsten konstant krise.
 • Enevælden indføres.

  Fordi vi mister alt og de adelige får skylden ;,,(
 • Kongeloven indføres

  Egentlig forfatning af enevælden. Kongeloven
  Den slog fasr at, stænderne havde overdraget kongen magten. Indskrækninger i denne lov gjorde at kongen skulle bekende sig til den lutherske tro, og ikke måtte ændre på kongeloven og skulle være gyldig til evi tid.
  For adelen var dette ikke en god ide, de skulle nu betale skat.
 • Slaget på reden

  Danmark taber ... Selvfølgelig
 • Period: to

  Krigene mod England

  Krigene mod England i 1801 og 1807 markerer afslutningen på en gylden periode for dansk handel og søfart
 • Københavns Bombedament

  'terrorangreb' England tager vores flåde.
 • Danmark bankerot

 • Danmark afstår Norge

  Danmark er en lille lorte stat, ikke særlig rige og ikke særlig magtfulde. En stat, der er afhængig af at have gode forhold til andre store magter.