• Period: 500 to Jan 1, 1500

  Den europæiske middelalder

  Fra omkring 500 tallet til 1500 tallet definerer man den vesteuropæiske middelalder.
 • Period: 500 to Jan 1, 1000

  Den tidlige middelalder

  Den tidlige middelalder dateres normalt inden for dette tidsrum
 • 550

  Danskerne omtaltes

  Den græske historiker Prokopios omtaler danskerne danoi. En anden historiker kalder dem dani.
 • Feb 25, 700

  Den danske stat

  I 700 tallet begynder der i Danmark at vise sig tegn på en stat i Danmark. Dannevirke bliver blandt andet bygget i denne tid.
 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1300

  Højmiddelalderen

  Højmiddelalderen dateres normalt i denne periode.
 • Feb 25, 1000

  Danske konger

  I 1000-tallet opfattede de danske konger sig som herskere af et imperium. Knud den store (1018-35) benævnte sig selv som kejser over englænderne og danskerne.
 • Feb 25, 1131

  Borgerkrig

  I 1131 bliver kongen lokket i baghold i Haraldsted skov ved Ringsted. Her bliver han slået ihjel af sin fætter Magnus. Omkring 25 års borgerkrig følger. En krig, som blandt andet resulterer i flere politiske mord.
 • Period: Feb 27, 1157 to Feb 27, 1241

  Valdemarstiden

  Benævnelse for perioden, hvor de danske valdemare herskerede i landet.
 • Jan 1, 1200

  Den første danske historie

  Omkring år 1200 bliver den første danske historie nedskrevet. Det var Saxo, som var ansat af biskoppen Absalon, som stod for nedskrivningen. Saxo ønskede at prise Absalon. Han ville prise hans familie, som store.
 • Feb 27, 1241

  Jyske Lov

  For første vil man forsøge at lave en fælles dansk lov. Dette værk benævnes Jyske Lov
 • Period: Jan 1, 1300 to Jan 1, 1500

  Senmiddelalderen

  Senmiddelalderen dateres normalt i denne periode.
 • Feb 27, 1348

  Pesten

  Pesten rammer hårdt ind over Europa og tager mange tusinde mennesker med i døden. Også i Danmark rammes man af pesten.
 • Period: Feb 27, 1517 to Feb 27, 1555

  Reformationen

  Efter middelalderen starter reformationen. Det var Martin Luther, som var uenig med de traditionelle katolske normer, hvorfor han laver 95 teser.
 • Nov 7, 1520

  Det Stockholmske Blodbad

  Mellem d. 7 og d. 10 november foregår Det Stockholmske Blodbad.
 • Feb 27, 1522

  Det nye testamente på tysk

  Martin Luther udgiver det ny Testamente på tysk.
 • Feb 27, 1524

  Luthersk bibel på dansk

  I 1524 bliver den lutherske bibel for første gang trykt på dansk. Dette er tidligt taget i betragtning af, at den første gang udkom på original sprog i 1522.
 • Feb 27, 1533

  Frederik d. 1. Borgerkrig

  I 1533 dør Frederik d. 1. I den forbindelse opstår der forvirring omkring, hvem der skulle overtage magten. Det var borger & og bønder mod adelen.
 • Feb 27, 1536

  Christian d. 3 og reformationen

  Reformationen tager fart og fodfæste i København. Det samme gør modstanden mod Katolismen. I den forbindelse er der oprør i nogle københavnske kirker, hvor man ødelægger forskellige ting for at vise uenigheden med katolismen.
 • Feb 27, 1555

  Religionsfred

  Efter religionskrig i Tyskland, sker der fred i den tyske by Augsburg i 1555.
 • Danske lov

  Danmark havde øget centralisering, en fast arvefølge og en fælleslov, hvilket bevirkede, at landet var på vej til at blive en moderne stat.
 • Skolen

  Frederik den 8. Indfører skolen for de rige børn. De kan nu blive undervist i basale kunstskaber.
 • Oplysningstiden

  En ny epoke starter i dansk histore og i international historie. Man begyndte at stille spørgsmålstegn ved de klassiske værdier, hvor man nu mente, at folket skulle oplyses gennem kunst og naturvidenskab.
 • Staunsbåndet

  Grundet en alvorlig landbrugskrise i 1730'erne bliver staunsbåndet indført. En aftale, som blev indgået efter ønske fra godsejere og militær. Aftalen betød, at mænd, som boede på en gård, ikke måtte flytte fra den før de blev 36 år. Den grænse blev dog ændret tre gange. Der var udbredt glæde blandt landmændene da båndet blev ophævet.
 • Oplysningstiden slutter

  Oplysningstiden slutter
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement mellem den 2. september og den 5. september, var verdens første terrorhandling. For første gang gik man bare efter at ødelægge. Resultatet af den engelske bombning af København betød, at Danmark måtte afstå kæmpe del af den ellers store flåde.
 • Slaget ved Dybbøl

  Angreb på dansk territorium af Preussen. En krig, som blev fatal for de danske tropper, som var stærkt i undertal og for Danmark, som mistede et stort område. Grunden til, at de danske tropper også stod så svagt var grundet manglende forbereddelse. Krigen sluttede den 18. april.
 • Period: to

  1- Verdenskrig

  Som en reaktion på mordet i Sarajevo på ærkehertug Franz Ferdinand, ruller en bølge over Europa af udbredet nationalisme. 1. Verdenskrig er en realitet.
 • Kvinder og politiske retigheder

  Ved grundlovsændringen den 5. Juni får kvinder stemmeretigheder, Ligeså gør tjenestefolk.
 • Wall Street-krakket

  Den kendte børs i New York krakker, hvilket resulterer i, at verden bliver kastet ud i en omfattende krise. Krisen kunne i sær mærkes i Tyskland. Der var fx. kæmpe arbejdsløshed. Krisen i Tyskland blev en grund til nazistisk magtovertagelse.
 • Kanslergadeforliget.

  Grundet uro på arbejdsmarket besluttede Socialdemokratiet, Venstre og de Radikale at forbyde strejke i et år. Overenskomsterne forlænges også. Ved forhandlingen skete der også en skækning af kronekursen med ca. 10 %. Forhandlingerne skete i al hemmelighed i Staunings lejlighed på Kanslergade.
 • Period: to

  2. Verdenskrig

  Tyskland indvaderer Polen og 2. Verdenskrig er begyndt. Tyskland underskriver kapitulation den 4. Maj. Under krigen er mange millioner jøder blevet forfulgt. Ca. 6 millioner jøder blev dræbt. En del danske jøder bliver også forfulgt i denne periode. 56 danske jøder bliver dræbt i udenlandske koncentrationslejre og uddryddelseslejre. Grundet tidligere advarelser til de danske jøder, nåede de at flygte til det neutrale Sverige, hvor de kunne leve et trygt liv og undgå rædelserne.
 • Danmarks besættelse

  Danmark bliver besat, som led i en større mission fra tyskernes side om at nå Norge for at etablere en kystlinje. Danmark og danskerne mærker nu krigen på egen krop. Rationeringsmærker bliver blandt andet indført, og luftalarmer lyder ofterere.
 • Danmarks befrielse

  Klokken 20:36 i den senere meget berømte radioudsendelse fra BBC bliver det fortalt, at Danmark var befriet. Store gadefester fulgte blandt folket.
 • Sidste dødsstraf i Danmark

  Klokken 01:00 bliver den sidste dødsdom i Danmark eksekveret. Det var det højt placerede medlem af Gestapo Ib Birkedal Hansen, som blev skudt. I tiden forinden havde 46 måtte lade livet, som en konsekvens af den politik, som man førte i Danmark. Folk, som havde været meget aktive til at hjælpe tyskerne skulle henrettets. Dette er noget, som senere har mødt en del international kritik.
 • Navnet Danmark opstår

  For første gange nævnes Danmark som et land. Dette sker i et oldengelsk værk. Danmark hedder her Denemarc & Denamearc.
 • Lindisfarne

  Klosteret Lindisfarne i Nordengland bliver plyndret af krigere på hurtige skibe. I de følgende 200 år kæmper danske vikinger i England. Nogle valgte at slå sig ned for dernæst at dyrke jorden. Enkelte blev gift ind i den lokale herskerelite.
 • Jellingstenene

  Det er svært at tidsbestemme præcis, hvornår jellingstene er blevet rejst, men man mener, at det skete omkring 960. Det var Harald Blå tand, som ønskede at udbrede kristendomen, hvorfor han rejste stenene. Stenene er også en af de første kilder med hensyn til udbredelsen af kristendommen.