Danmarks historie - Ditte

By DiLyPe
 • 500

  500-tallet: Danskere og danske konger omtales for første gang i udenlandske kilder

  Den græske historiker Prokopios første gang danskerne som danoi, og samtidigt hos historikeren Jordanes, dog som danoi. Gregnor af Tours beretter om en uheldig konge over danerne, Chochillaicus.
 • Period: 500 to Jan 1, 1000

  Tidlig middelalder

 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1250

  Højmiddelalder

 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1300

  Økonomisk vækst på land og i by

  Der bliver bygget flere huse og kirker, samt en udvidelse af det dyrkede areal. En række munkeordninger kommer til landet i 1100-tallet, hvoraf cistercienserne var de største, som indførte stordrift med store ladegårde, og dermed også var med til væksten.
 • Jan 1, 1099

  Korstogstiden begyndte

  Det første korstogs blodige erobring af Jerusalem
 • Period: Jan 1, 1100 to Jan 1, 1250

  Verdslig stat og paveligt monarki

 • Jan 1, 1103

  Lund bliver ærkesæde

  Kongen Svend Estridsen reorganiserede den danske kirke, som lå under ærkesædet i Hamburg-Bremen. Han forhandlede også med paven om et selvstændigt ærkesæde for Norden, hvilket Lund blev til.
 • Period: Jan 1, 1146 to Jan 1, 1157

  Borgerkrig og tre konger: Svend, Knud og Valdemar

  Efter Svend Estridsens død i 1076 gik tronen mellem hans sønner, så der i næste generation stod en masse fætre i kø for at få den. Flere blev slået ihjel undervejs. På et tidspunkt var der tre konger, men under en forsoningsfest blev de to af dem dræbt, så Valdemar stod tilbage som konge.
 • Period: Jan 1, 1157 to Jan 1, 1241

  Valdemarstiden

  De sidste 25 år inden Kong Valdemar krig hver eneste år, som regel sammen med sin gode ven, Absalon, som først var biskop og i 1177 blev ærkebiskop. Korstogene fortsatte under Valdemars to sønner, erobrede Slesvig-Holsten, Rügen og Estland.
 • Jan 1, 1200

  Saxo skriver sin Danmarkshistorie

  Saxo skrev den latinske Danmarkshistorie, "Gesta Danorum" (danernes bedrifter), hvor han priser Absalon og hans familie og viser at de danske krige var forsvarskrige og retfærdige korstog.
 • Jan 1, 1219

  Erobringen af Tallinn Estland, hvor Dannebrog dalede ned fra himlen

  Efter det afgørende slag ved Tallinn, så det sort ud for den danske hær, men blev opmuntret af en korsfane, Dannebrog, som faldt ned fra himlen.
 • Jan 1, 1230

  Kong Valdemars Jordebog, den første danske skatteliste

  Jordebogen optegner omhyggeligt område for område alt det i landet, som kongen ejer eller har af indtægter.
 • Jan 1, 1241

  Jyske Lov, det første forsøg på en fælles dansk lov

  Jyske Lov var et bevidst forsøg på at skabe en national lov, som skulle gælde for hele Danmark. Det slog ikke rigtig an i første omgang, men i efterhånden enerådende.
 • Period: Jan 1, 1250 to Jan 1, 1500

  Senmiddelalder

 • Period: Jan 1, 1300 to

  Renæssancen - starter i 1300-tallet i Italien og spredes til det resterende Europa i 14-1500-tallet

 • Jan 1, 1348

  Den sorte død, pesten, hærger Europa for første gang

  Man mener, at omkring en tredjedel af Europas befolkning døde. De næste 400 år ramte pesten Europa mange gange.
 • Period: Feb 27, 1378 to Feb 27, 1417

  Kirken var splittet mellem to forskellige paver - en i Rom og en anden i Avignon

 • Period: Jan 1, 1481 to Jan 1, 1559

  Christian 2. levede - regerede fra 1513 til 1523

 • Jan 1, 1517

  Martrin Luther begynder sit opgør med romerkirken - offentliggjorde 95 teser om afladen

 • Nov 8, 1520

  Det Stockholmske blodbad

  Efter Danmark har erobret Stockholm, blev Christian 2. kronet til Sveriges konge. Få dage efter blev 82 af kongens modstandere henrettet - Det Stockholmske blodbad
 • Danske lov af Christian 5.

 • Period: to

  Den industrielle revolution: starter i England og spreder sig senere

 • Period: to

  Oplysningstiden

 • Store nordiske krige

 • Period: to

  Store nordiske krige

 • Stavnsbåndet ophæves - træder dog først i kraft i 1800

 • Tabet af Norge

  Da Danmark var på tabernes side i Napoleonskrigene, mistede vi Norge til Sverige ved freden i Kiel 1814. Hermed endte mere end 450 års rigsfællesskab mellem Danmark og Norge.
 • Grundloven indføres

  Med Grundlovens indførelse fik Danmark sin første demokratiske forfatning. Enevælden blev afskaffet, mens kongen formelt set stadig var den udøvende magt. Danmark fik i 1849 et såkaldt tokammersystem bestående af Folketinget og Landstinget.
 • Period: to

  1. verdenskrig

 • Krakket på Wall Street

 • Valutacentralen oprettes

 • Kanslergadefoliget

  Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre var i regeringen, mens Venstre forsøgte at få indflydelse på krisepolitikken.De tre partier indgik 1930'ernes største forlig i Staunings lejlighed i Kanslergade.
 • Period: to

  2. verdenskrig

 • Period: to

  2. verdenskrig - Danmark besættelse og befrielse

 • Harald Blåtand bliver døbt ind i kristendommen

 • Karl den Store krones som hellig romersk kejser af paven

 • Harald Blåtand byggede den første kirke i Jelling og opstillede Jellingestenen

  På Jellingestenen praler han at, at han "vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne".
 • Nyt kejserdynasti opstår i Vesteuropa: Otto 1. krones

 • Period: to

  Vikingerne hærger og plyndrer langs Vesteuropas kyster

  Mange slog sig ned og dyrkede jorden, og nogle blev gift ind i den lokale herskerelite. Man kan flere steder i England se danske stednavne.
 • Period: to Jan 1, 1100

  Den store forandring - vikingerne ophørte deres togter, kristendommen blev spredt, folk begyndte at slå sig ned