Skærmbillede 2020 05 25 kl. 17.09.29

Fra pesten til demokratiets indførelse, 1347-1849

 • Period: 1340 to 1536

  Senmiddelalderen

  Senmiddelalderen varede fra ca. 1340 til 1536
 • Period: 1347 to 1350

  Den sorte død

  Den sorte død eller pesten var en dødelig sygdom der ramte Europa i slutningen af middelalderen. Smitten udsprang i Sydeuropa og arbejdet sig med hastige og dødelige skridt op igennem Europa. Ufatteligt mange mennesker døde og det var et kæmpe chok i samtiden, efterfølgerne af pesten var blandt andet at kirkens magt svandt, at det lave befolkningstal var med til at lønnen steg og at individualiseringen blomstrede frem.
 • Period: 1400 to

  Renæssancen

  Renæssancen var den tidsperiode der fulgte efter middelalderen. Renæssancen var præget af stor udvikling. Kirken fik mindre magt, et nyt livssyn og en ny kultur blev skabt. Både videnskabeligt og kulturelt skete der en stor udvikling. Det kunne ses i kunst, arkitektur, matematik, fysik, astronomi, medicin og politisk tænkning.
  Pensum: [https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-renaessancen-i-danmark/]
 • Period: 1420 to 1530

  Italiensk renæssance

  Den europæiske renæssancen udsprang i Italien i 1400-tallet. Italiens renæssance handlede især den kulturelleudvikling og en fornyet interesse for den antikke fortid opstod.
 • 1440

  Opfindelsen af bogtrykkerkunsten

  Tyskeren Johann Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten i 1440 og det fik en stor betydning for samfundsudviklingen da det var et vigtigt element i renæssancen fordi at det med bogtrykkerkunsten blev muligt at sprede de nye tanker hurtigt og billigt.
  Pensum: [https://videnskab.dk/teknologi-innovation/bogtrykkerkunsten-banede-vejen-for-nutidens-massekommunikation]
 • 1517

  Luthers 95 teser

  Luthers 95 teser mod afladshandel blev hamret op på døren til slotskirken i Wittenberg
 • Period: 1517 to

  Reformationen

  Reformationen er den historiske periode, hvor den kristne kirke i Europa blev splittet i en romersk-katolsk kirke og evangelisk-luthersk kirke. Det tyske munk, teolog og professor Martin Luther stod i spidsen for splittelsen.
  Pensum: Verden før 1914 s. 134-140
 • 1523

  Frederik d. 1 blev konge

  Den 7. august 1523 blev den tidligere hertug af Holsten Danmarks konge. Han værnede om den katolske kirke men indførte også religionsfrihed i landet.
 • 1534

  Christian d. 3 blev konge

  Den 12. august 1537 blev Christian d. 3 kronet, han stod blandt andet bag gennemførelsen af reformationen i Danmark.
 • Period: 1534 to 1536

  Grevens fejde

  Grevens fejde er en borgerkrig som udspiller sig fordi rigsrådet ikke kan blive enige om det skal være Hertug Christian, senere kendt som Christian d. 3 eller om det skal være Christian d. 2 der skal sidde på tronen efter Frederik d. 1s død. Borgerkrigen laver splid mellem den sjællandske og jyske adel og der opstår der bondeoprør rundt omkring i landet.
  Pensum: Uddrag af manuskript til “Den Nye Verdenshistorie” (Systime, 2020)
 • Period: 1536 to

  Dansk renæssance

  Det tog lang tid før at renæssancen nåede til Danmark. Man siger at den danske renæssance startede i 1550. Dansk renæssance handlede især om kirkens- og den videnskabelige renæssance.
 • Period: 1536 to 1539

  Dansk reformation

  Reformationen medførte også i Danmark et brud med den katolske kirke og dannelsen af en ny protestantisk kirke. Reformationens tanker ankom gennem de danske studerende der studerede i Tyskland. Da den lutherske Christian d. 3 kom til magten indførte han reformationen i Danmark.
  Pensum: [https://www.folkekirken.dk/om-troen/reformation/i-dag/folkekirken]
 • Period: 1536 to

  Adelsvælden

  En periode i dansk historie der lå mellem middelalderen og enevælden. I denne periode havde kirken ingen politisk magt, det var derimod adelen og kongen som havde den.
 • 1559

  Frederik d. 2 blev konge

  Frederik d. 2 blev kronet i Vor Frue Kirke i København d. 20 august 1559
 • Christian d. 4 blev konge

  Christian d. 4 er den danske konge med længst regeringstid. Han førte mange krige i forsøget på at gøre Danmark-Norge til Nordeuropas stærkeste magt politisk, økonomisk og militært og så grundlagde han mange nye byer og fik opført en række bygningsværker rundt omkring i hele Danmark.
 • Frederik d. 3. blev konge

  Den 23. november 1648 blev Frederik d. 3. kronet i Vor Frue Kirke i København.
 • Period: to

  Dansk enevælde

  I 1660 bliver Danmark et enevældigt kongedømme, det er udelukkende kongen som havde alt magt over landet og som skulle sørge for statens vel ene og alene. Da landet blev til et arvekongedømmet havde heller ikke rigsrådet magten til at vælge den nye konge som tidligere.
  Pensum: [https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/enevaeldens-indfoerelse-1660-1661/]
 • Stændermødet

  Den 10/9 blev der i København forhandlede om hvilke skatter der skulle udskrives og hvem der skulle betale landets underskud og om kongens fremtidige magt.
 • Undtagelsestilstand

  Den 10/10 blev København sat i undtagelsestilstand, byportene blev lukket dette gjorde at adlen og rigsrådet var nemmere og hurtigere til at forhandle.
 • Danmarks første enevældige konge

  Danmarks første enevældige konge Frederik d. 3, blev den 18. oktober hyldet af det danske folk.
 • Underskrivelse af Enevoldsarveregeringsakten

  Den 10. januar blev loven om en enevældig konge underskrevet. Efterfølgende var enevælden etableret i Danmark-Norge, og Frederik d. 3. blev derfor den første enevældige konge i Danmark.
 • Underskrivelse af kongeloven

  Kongeloven er en forfatningslov den blev underskrevet den 14. november og indeholder, bestemmelserne om arvefølgen, regentens kirkelige tilhørsforhold og rigets udelelighed.
  Pensum: Kongeloven, 1665 §1-7 (uddrag)
 • Christian d. 5 blev konge

  Gennem enevoldsarveregeringsakten overtog Christian d. 5. tronen efter sin far i 1670. I sin regeringstid skaffede Christian forskellige kolonier til den såkaldte trekantshandel.
 • Frederik d. 4. blev konge

  Fra d. 25 august regerede Frederik d. 4. landet. Hans regeringstid var præget af krig især mellem Danmark og Sverige.
 • Christian d. 6. blev konge

  Den pietistiske konge Christian d. 6. satte kristendommen i fokus og kirken var grundlag for lovgivningen, han indførte både konfirmationen og stavnsbåndet i løbet af hans regeringstid.
 • Period: to

  Stavnsbåndet

  Stavnsbåndet blev indført af Christian d. 6. det betød, at alle unge mænd på landet ikke måtte forlade det gods som de tilhørte uden særlig tilladelse fra godsejeren. Dette indskrænkede bøndernes frihed drastisk.
 • Frederik d. 5. blev konge

  Frederik d. 5 blev konge han regerede i tidsperioden fra d. 6. august 1746 til d. 14 januar 1766
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Oplysningstiden er en europæisk periode, I denne periode bliver menneskets viden om verden udvidet gennem blandt andet filosofi og naturvidenskab og der bliver i stor grad også sat spørgsmålstegn til autoriteterne som kongemagt og kirke. I Danmark er det Struensees reformer og Frederik d.6´s oplysningsideer der ligger til grund for oplysningstiden i Danmark.
  Pensum: [https://www.dr.dk/drtv/episode/historien-om-danmark_-enevaelde-og-oplysningstid_145571]
 • Christian d. 7. blev konge

  Den kun 16 årige Christian blev Danmarks konge i 1766, hans mentale tilstand var ringe og han havde rådgiver til at styre landet for sig. Den mest kendte rådgiver Struensee havde derfor mulighed for at opstille mangevis af reformer.
 • Landboreformerne

  Da stavnsbåndet blev ophævet blev der i stedet den 20. juni 1788 vedtaget en række reformer som skulle gøre det bedre og nemmere at være bonde.
 • Schimmelmann's forbud mod slavehandel

  Med Schimmelmann i spidsen for et forbud mod transatlantiske handel med slaver blev det vedtaget som lov i 1792. Danmark det første land til at forbyde slavehandel selvom loven først trådte i kraft, i 1803.
 • Frederik d. 6 blev konge

  Frederik brugte sin regeringstid på at fokusere på et oplyst Danmark, nogle ideer som han formentlig havde fået fra Struensee.
 • Freden i Kiel

  Freden i Kiel handlede om at betingelserne for fredstraktaten mellem Sverige og Danmark, blev nedskrevet d. 14. januar 1814. Betingelserne indeholdte bl.a. at Danmark skulle afgive Norge til Sverige - de blev derfor splittede.
  Pensum: [https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/freden-i-kiel-14-januar-1814/]
 • Christian d. 8. blev konge

  Christian d. 8 havde tidligere været konge af Norge og givet det norske folk deres egen grundlov, han blev efterfølgende kronet som Danmarks konge d. 28 juni.
  Pensum: [http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/person/christian-8/]
 • Falstertalen

  I en tale på Falster introducerede den liberale Orla Lehmann lytterne til de første idéer om liberalisme og en grundlov. Han talte enevælden imod, det gjorde dog at han efterfølgende blev fængslet i 3 måneder. Lehmann blev et symbol for modstanden mod enevælden.
 • Frederik d. 7 blev konge

  Den 20/1 bliver Frederik d. 7 konge af Danmark, han sidder på tronen mens landet går fra at være enevældigt til at være et konstitutionelt monarki.
  Pensum: [http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/person/frederik-7/]
 • Casinomødet:

  I det københavnske teater "Casino" blev der den 20/3 afholdt en række taler for at få befolkningens tilslutning til de liberale og demokratiske ideer, da de forsamlede ønskede forandring.
 • Enevælden abdicerer:

  Enevælden abdicerer efter at Frederik d. 7., den 22/3 1848 frasiger sig enevoldsmagten.
 • Underskrivelse af grundloven

  Grundloven underskrives d. 5. juni 1849