Clement henrettes

Grevens Fejde

By mhn62
 • Apr 10, 1533

  Frederik den 1. dør

  Frederik den 1. dør
 • Apr 30, 1533

  Hansa støtter Christian den 2.

  Hansaerne og Malmøs borgmester proklamerer at de støtter Christian den 2.
 • May 1, 1533

  Herredagen i 1533

  På Herredagen kunne man ikke blive enig om en ny konge, Christian (den 3.) var protestant så han var ude af billedet. Christian får efterfølgende "følere" fra Hansaen og Malmøs borgmester
 • Jun 1, 1533

  Christoffer af Oldenburg hverves

  Christoffer af Oldenburg hverves
  Christoffer starter med at angribe Holsten, men bliver hurtigt drevet tilbage af Johan Rantzau
 • Period: Jun 1, 1534 to Nov 18, 1534

  Hansaen angriber Holsten og taber

  Hansaen angriber Holsten men da Grev Cristoffer drager til Sjælland bliver det svært at modstå Johan Rantzau's tropper og den 18 november bliver der fred.
 • Jun 10, 1534

  Malmø gør oprør

  Oprøret var kirkeligt, det drejede sig om at, de Lutherske prædikanter blev erklærer kættere. Det gjorde at de verdslige myndigheder skulle forfølge dem, dette nægtede de.
 • Jun 22, 1534

  Christoffer går i land ved København

  Christoffer går i land ved København
  Christoffer går i land ved Hvidøre (nord for København) og bliver modtaget af Ambrosius Bogbinder (tidligere borgmester i København) og Jørgen Kock (borgmester i Malmø)
 • Jul 4, 1534

  Møde i Ry

  Møde i Ry
  De jyske bisper og de andre rigsråder samles i Ry kirke.
  De har svært ved at blive enige og først da den menige adel stormer kirken og kræver hertug Christian som konge.
 • Jul 10, 1534

  Fyn gør oprør

  Bispen over Fyn's borg bliver brændt.
 • Jul 13, 1534

  København slutter sig til Christoffer

  København lader Lutheraner prædike igen og tilslutter sig Christoffer.
 • Aug 1, 1534

  Landstingene i Ringsted og Lund hylder Christoffer

  Christoffer har magten over Sjælland og Skåne
 • Sep 14, 1534

  Skipper Clement hverves og sejler til Ålborg

  Skipper Clement hverves og sejler til Ålborg
  Skipper Clement bliver hvervet af Christoffer og samler en jysk bondehær (Skipper Clement. Buste på Spøttrup udført af Johannes C. Bjerg i 1931.)
 • Oct 16, 1534

  Slaget ved Svenstrup

  Slaget ved Svenstrup
  Den jyske adel forsøgte at nedkæmpe oprøret, de led et fuldstændigt nederlag, mange blev taget til fange.
 • Dec 18, 1534

  Ålborg nedkæmpes Skipper Clement tages til fange

  Ålborg nedkæmpes Skipper Clement tages til fange
 • Period: Dec 20, 1534 to Mar 7, 1535

  (Vinterpause)

  Tropperne bliver lagt i kvarter rundt om i købstæderne
 • Dec 24, 1534

  Den skånske adel går over til Christian

 • Jan 5, 1535

  Slag ved Helsingborg mod svenskerne.

  Svenskerne blander sig i striden og falder ind i Skåne. Helsingborgs kommendant Tyge Krabbe skifter under slaget side og går til svenskerne, han beskyder Christoffers hær bagfra
 • Mar 8, 1535

  Christian lader sig hylde i Viborg

  Christian lader sig hylde i Viborg
  Der bliver udskrevet store skatter så Christian kan fortsætte krigen
 • Mar 15, 1535

  Rentzau går i land på Helnæs

  Rentzau går i land på Helnæs
  Rantzau marchere fra Helnæs til Middelfart for at sikre færgestedet til Jylland
 • Mar 20, 1535

  Slag ved Faurskov

  Slag ved Faurskov
  Rantzau bevæger sig fra Middelfart mod Assens og ved Faurskov Banke kommer det til slag. Landsknægtene trækker sig ind i byen, bønderne bliver slagtet udenfor.
 • Apr 14, 1535

  Hertug Albrecht af Meklenburg blander sig

  Albrecht af Meklenburg blander sig i krigen (opfordret af Hansaen) på Christoffers side
 • Jun 11, 1535

  Slaget ved Øksnebjerg

  Slaget ved Øksnebjerg
  Her bliver Christoffers, Albrechts og bondehæren slået.
 • Jul 3, 1535

  Christian hyldes i Odense

  Hovedmændene til oprøret på Fyn bliver henrettet og deres ejendom bliver konfiskeret.
  Fyn bliver pålagt store skatter.
 • Jul 15, 1535

  Gustav Vasa den svenske konge sender skibe for at hjælpe

 • Jul 15, 1535

  Albrecht af Preussen sender skibe for at hjælpe Christian den 3.

 • Jul 24, 1535

  Christians hær når til København og starter en belejring af byen

  Christians hær når til København og starter en belejring af byen
  Også fra søsiden belejres byen
 • Nov 1, 1535

  Wollenweber (Hansa borgmester) anholdes og udsættes for tortur.

  Under tortur tilstår han de værste uhyrligheder som får Hansaen til at trække sig ud af krigen i Danmark
 • Dec 1, 1535

  Nederlandene prøver at gribe ind på Christoffers side

  Det mislykkes og de trækker sig
 • Apr 6, 1536

  Malmø overgiver sig

  Man har forhandlet sig til en gunstig fred med Christian den 3.
 • Jul 29, 1536

  København overgiver sig

  København overgiver sig
  Efter voldsom hungersnød overgiver København sig
 • Aug 6, 1536

  Kong Christian kommer til København

 • Aug 12, 1536

  Bisperne fængsles

  Bisperne har nægtet at betale så landsknægtene kan betales, derfor fængsles de. (det har nok været planlagt længe.
 • Oct 30, 1536

  Recessen om reformationen udsendes.

 • Jan 1, 1537

  Reformation gennemført i Danmark (på papiret)

  Reformation gennemført i Danmark (på papiret)