Historie

 • Period: Jan 6, 960 to Jan 6, 1241

  Danmarks fødsel

  Danmark bliver kristen. Danmark bliver nævnt første gang
  Vikingetiden. De tager på togt og plyndrer Europa. Centralmagten, en konge. Harald Blåtand har gjort danskerne kristne. Knud den Store- konge af Danmark og hele England.
 • Jan 6, 962

  Jelling stenene

  Jelling stenene
  Første skriflige kilde til dansk politik. De to runesten afspejler overgangen fra den hedenske vikingetid til den kristne middelalder. Formentlig rejst mellem 960 og 985
 • Jan 6, 1000

  Vikingetogte

  Vikingetogte
  Fra 800-1100 er der tale om en større udadvendt aktivitet af vikinger fra Danmark, Sverige og Norge. Hærgede blandtandet Frankerriget (datidens største magt i Europa).
 • Jan 6, 1013

  Svend erobrer det meste af England

  Han døde året efter og englænderne vælger en konge af engelsk afstamning
 • Jan 6, 1027

  Pilgrimsfærd

  Kong Knud tog pilgrimsfærd til Rom, hvor han mødte paven, overværede kroningen af den tysk-romerske kejser.
 • Jan 6, 1066

  Vikingetiden slutter

  Man ved ikke helt, hvornår Vikingetiden slutter og det er svært at sætte et præcist år på en tidperiodes endelse. Men man mener at Vilhelm af Normandiets erobring af England i 1066 var en slutning på Vikingetiden.
 • Jan 14, 1100

  Fra trækirker til stenkirker

  Der blev lavet omrking 1000 stenkirker, og næsten alle vores 2000 landsbykirker blev bygget dengang.
 • Jan 14, 1167

  Biskoppen anlagde en borg ved købmændenes havn, København

 • Period: Jan 15, 1241 to Jan 15, 1397

  Jyske Lov

 • Jan 15, 1340

  Valdemar Atterdag begynder rigssamlingen

 • Jan 15, 1348

  Pesten Den Sorte Død kommer til Danmark

 • Jan 15, 1397

  Kalmarunionen

 • Period: Jan 15, 1397 to Jan 15, 1536

  Kalmarunionen

  Danmark var større end nogensinde. De havde fra nord Norge til Hamburg. Minus Sverige. Danmark havde ingen konge fra 1332 til 1340 og alt krongods var pantsat til adelsmænd og grever. Valdemar Atterdal samlede riget igen og fik alt krongods tilbage
 • Jan 15, 1420

  Øresundstolden

  Erik af Pommern indførte Øresundstolden. En afgift som Danmark oplrævede af etjvert skib, der sejlede igennem Sundet. Pengene gik direkte i kongens kasse. De opkrævede Øresundstold frem til 1857
 • Jan 15, 1479

  Københavns Universitet grundlægges

 • Jan 15, 1490

  Københavns første bogtrykkeri

 • Jan 15, 1536

  Reformatioenn

  Ende på borgerkrig. Kon Christian d. III fængslede nogle af de største ædelsmænd og biskopperne. Danmark brød med den romersk katolske kirke i Rom og Danmarks kirke blev en fyrstekirke.
 • Period: Jan 17, 1536 to

  Reformationen

 • Jan 17, 1550

  DEn første danske bibeloversættelse

 • Det første udvalg af (100) folkeviser udgives

  Meget kristent foregik i disse årtier
 • DK trækker sig ud af 30-års krigen efter nederlag og tysk besættelse af Jylland

 • Børsen i København står færdigt

 • Rundetårn er bygget færdigt

 • Roskilde-freden: DK afstår Skånelandene til Sverige

 • Statskup: det enevældige arvekongedømme indføres

 • Period: to

  Enevælde

 • Leonora Christina fængles i Blåtårn og skriver her sit Jammers-Minde

  Hun sidder der til 1685
 • DEn enevældige forfatning: Kongeloven

 • Christian V's danske lov

 • Matriklen: fortegnelse over Danmarks jord og faste ejendom

 • Endnu en folkevise-udgave af Peder Syv

 • Teatret i Grønnegade åbner (lukker igen i 1728)

 • Københavns brand: 74 gader og 1670 huse brænder

 • H.C Andersens første eventyr udkommer

 • Første Slesvigske Krig (slutter 1850)

 • Junigrundloven

 • Period: to

  Grundloven

  I 1849 blev grundloven lavet, som er fundamentet for Danmarks leveregler. Det fejres hvert år d. 5. juni den dag i dag. Det er Danmarks første demokratiske forfatning. Enevælden blev afskaffet, men grundlovens § 2 knæsatte, at kongen formelt set stadig var den udøvende magt. Danmark fik i 1849 et såkaldt tokammersystem bestående af Folketinget og Landstinget.
 • Næringsfrihedsloven- Øresundstolden droppes

 • Novemberforfatningen

  Novemberforfatningen var en fælles forfatning for Danmark og hertugdømmet Slesvig. Den blev udarbejdet af Konseilspræsident C.C. Hall, efter at denne i en "kundgørelse" den 30. marts 1863 havde annonceret, at regeringen ville forelægge en lov om Holstens selvstændige stilling indenfor monarkiet.
 • Anden Slesvigske Krig: grænsen ved Kongeåen

 • Georg Brandes forelæsninger på kbh universitet introducerer naturalismen i DK

 • Estrup første provisoriske finanslov

 • Septemberforliget

  Septemberforliget, aftale mellem LO og DA, indgået i 1899 som afslutning på den mest omfattende arbejdskamp i Danmark nogensinde; den varede fra maj til september og omfattede på sit højdepunkt over halvdelen af alle organiserede arbejdere.
 • Joahnnes V. Jensens roman Kongen Fald

 • Første venstreregering: parlamentarismen bliver statsskik

 • Period: to

  Systemskiftet

  orliget blev af flertallet inden for Venstre opfattet som et forræderi, og det resulterede i dannelsen af det nye Venstrereformparti, der med den vestjyske skolelærer J.C. Christensen (1858-1930) som ny og effektiv leder i 1895 sejrede stort ved folketingsvalget, og som i 1901 nåede op på hele 76 mandater
 • Indkomstskatten infdøres

 • Det Radiakale Venstre dannes

 • Justitsminister P.A. Alberti for rigsret: idømmes 8 års tugthus for underslæb

 • Grundlovrevision: Kvinder får valgret

 • Påskekrisen

 • Første socialdemokratiske regering

 • Kanslergadeforliget

 • Period: to

  Kanslergadeforliget

 • Stauning eller Kaos-valget

  Socialdemokratiet fik 46% af stemmerne
 • Danmark besætters af Tyskland

 • Slut på dorhandlingspolitikken med tyskerne

 • Befrielsen

 • Dk bliver medlem af nato

 • Period: to

  Kold krig og velfærdsstat

 • Moms indføres

 • DK ramt oliekrise

  Forhøjede energipriser gjorde ende på højkunjukturen. Der kom lav vækst og meget arbejdsløshed. Ved folketingsvalget i 1973 skiftede op mod 42% af vælgerne parti. 83 ud 179 medlemmer af folketinget belv udskiftet og 5 nye partier kom ind.
 • Fri adgang til abort+ lige løn for mænd og kvinder med samme job

 • Medlem af EU

  d. 1.1 1973 bliver DK medlem af EU med et klart flertal af de danske stemmer fra borgerne. Danmark fik dagen efter folkeafstemningen ny statsminister. Jens Otto Krog gik af og Anker Jørgensen trådte til som ikke-akedemisk statsminister fra Socialdemokraterne
 • Period: to

  Jordskrevsvalg og oliekrise

 • NATO's dobbelbeslutning om opstilling af 572 atomraketter

 • Kartoffelkuren

  Kartoffelkuren bestod af en række tiltag, der skulle reducere privat forbrug og låntagning og dermed forøge samfundets netto-opsparing. To af de vigtigste elementer var en afgift på 20 % på renter af forbrugslån samt indførelsen af tvungne mixlån ved finansiering af boligkøb.
 • 37 timers arbejdsuge indføres

 • TV2 begyndet at sende= 2 landsdækkende kanaler

 • DK stemmer nej till Maastricht-traktaten+ EM fodbold

  blev indgået i Maastricht i 1991 mellem medlemslandene i det daværende EF og underskrevet 7. februar 1992. Traktaten trådte i kraft 1. november 1993, efter at Danmark først havde nedstemt den ved en folkeafstemning og derefter vedtog den sammen med Edinburgh-protokollen ved endnu en afstemning. Traktaten består af 53 artikler og omdannede EF til den Europæiske Union (EU).