Danmark

Danmarks Historie, Søren Emil

By 12soeb
 • 500

  Danmarks tilblivelse 500-tallet

  Danskerne bliver omtalt for første gang i midten af 500-tallet af den græske historiker Prokopios. Han kaldte os for danoi, mens en anden historiker Jordanes kladte os dani.
  Ifølge Jordanes kom danskerne fra øen Skåne, i forbindelse med de store vandringer.
  Den første danske konge, blev for første gang nævnt af Gregor af Tours. Chochillaicus hed kongen, og blev dræbt i krigen med frankrig.
 • Period: 500 to

  Danmark historie

 • Feb 25, 700

  handel og krig i Danmark 700-tallet

  For at gøre handel og krigsføring til noget nemt, udgravede danskerne mange kanaler og voldgrave. i 737 blev danevirke bygget som ragte godt 10 km. lang. Samtidig blev de ældste byer som Hedeby, Ribe og Århus til.
 • Feb 25, 726

  Kanhavekanalen

  i 726 blev der bygget en kanal gennem samsø, som gjorde at det gik hurtigt at komme igennen øen. Kanalen bliver kaldt for kanhavekanalen. Kanalen er 11 m. bred og 500 m. lang. og over 1 m dyb. kanalen var strategisk godt lavet, som gjorde det let for kongen at holde styre på hele danmark.
 • Feb 27, 1100

  økonomisk vækst

  Bronzealderen var den varmste periode, og her var det præget af voldsom vækst af befolkingnen og en udvidelse af det dyrkede areal. Cistercienserne var en ny munkeordning som sørgede for en ny landbrug teknologi, og indførte storedrift af kolonier eler bygninger.
 • Feb 27, 1157

  Valdemarstiden

  Varldemarstiden var fra 1157 - 1241. Her førte Valdemar næsten krig hvert år, sammen med sin gode Absalon.
 • Feb 27, 1168

  Det milltær højdepunkt

  det millitær højde punkt var eroberingen af Rügen og Arkona, som havde den største hedenske fæstning i nordeuropa.
 • Feb 27, 1200

  Statsdannelse (love)

  i slutningen af 1100-tallet begyndte landets love at blive skrevet ned som, Sjællands Lov og Skånske Lov.
 • Feb 27, 1241

  Jyske lov

  Valdemar Sejr fik lavet den Jyske Lov som galdte over hele landet. Et forsøg på at lave en national Lov
 • Feb 27, 1500

  Refomationen

  I starten af 1500 - tallet var kongen og kirken meget uenig. Der var stor kritik til kirken. de holdte ikke det de lovede til borgene, og det skabte uroligheder mellem borgene, kongen og adelen.
 • Feb 27, 1513

  Det stockholmske blodbad

  under Christian 2. som var i 1513 - 1523 kom der en kraftig optrapning mellem konegn og adelen, fordi Christian ville svække højadelen, og ville genoprette Karmaunionen.
 • Feb 27, 1559

  renæssancen

  Frederik 2. og Christian 4. står for renæssancen i Danmark. Frederik 2. ville være med til at gøre Danmark til et førendne land på mange område.
 • Danske Lov

  Christian 5. lavede Danske Lov som var øget Centralisering, fast arvefølge og fælles lov. en god start til en moderne stat.
 • Danmarks Grundlov

 • 1. verdenskrig

  Da krigen brød ud var Danmark neutralle under hele krigen, fordi vi tabte Selsvig - Holsten.
 • Påskekrisen

  Påskekrisen var en folkeafstemning om dansk/tyske grænse. Her stemte Slesvig og Flensborg.
 • 2. Verdenskrig

  Krigen varede fra 1940-45. Tyskland invaderede Polen, på en tøset måde. de gik ind på polsk jord og skød på deres eget land (tyskalnd). der gad england ikke at finde sig i så de erklarede krig.
 • Danmarks Besættelse

  Danmark blev indvarderet af tyskerne. Fordi tyskerne ville overtag Norge så Danmark var et taktisk land at overtage.
 • augustopgøret

  Augustopgøret var der frihedskæmperne virkelig tog ved var da Stauning døde. og tyskerne overtog magten.
 • Danmarks befrielse

  1. maj blev Danmark befriet fra tyskerne. og der var juble :)
 • Denemearc og Denamearc 800-tallet

  Navnet Danmark kommer først til i 800-tallet fra et oldengelsk værk som Denemearc og Denamearc. Her blev befolkningen delt op, på den måde at dem der boede på jylland var syddaner, og dem der boede på øerne var norddaner.
  Jellingestenen besrkiver også Danmark for første gang i 955-980 som Tanmark og Tanmaurk. man er enig om at Danmrk betyder "danernes mark".
 • Kristendommen (Harald Blåtand)

  I 965 blev Gorms søn, Harald Blåtand døbt. Han byggede den første danske kirke i 980'erne. Harald Blåtand brugte kristendommen over for sine rivaler, og sikrede sig derfor sin position.