Middelalderen ca.1050-1536

 • Apr 15, 1050

  Kirken spillede en væselig rolle

  Det der kendertegner middelalderen er at kirken spillede en væselig rolle, da de var de eneste der kunne give noget og frelse og derfor bandlyses for det.
 • Period: Apr 15, 1050 to Apr 15, 1340

  Højmiddelalderen

 • Apr 15, 1131

  Borgerkrigsperioden

  Dræbte på Knud Lavard førte til en borgerkirg. Derefter var der krig mellem Knud Lavard bror Erik Emune og kongen Niels om kongenmagten. Kong Niels søn og tre bisper faldt under brogerkrigen, viser tæt sammenknytning mellem kongen og kirken
 • Apr 15, 1150

  Kongemagt og retudvikling

  Igennem højmiddelalderen fik kongen og kirken gradvis mere og mere magt over lovgivning og rethåndhævelse.
 • Apr 15, 1157

  Valdemarstiden

  Valdemar fik sin største støtte fra biskop Absalon i Roskilde. Dette var indledningen til et meget tæt samarbejde mellem konge og kirke.
 • Apr 15, 1200

  Herremænd og bønder

  Ved at der kommet befolkningsvækst så kunne bønderne dyrke 6 gange så mange kalorier ud af et givet jordareal ved at dyrke korn frem for at arvel husdyr.
 • Apr 15, 1215

  Kultur og dagligliv

  Kristendommende voskede og det begyndte at havde stor betyning da der i 1215 sket det at det 4. Laterankoncil at alle kristne skulle skrifte deres synder for en præst mindst én gang om året.
 • Apr 15, 1241

  Middelalderens samfundssystem

  Samfundet begyndte at trække sig mere op mod at være feudalisme, og det styrede det mest af Europa.
 • Apr 15, 1250

  Sognekirker

  Der var omkring 3000 sognekirker i Danmark og de fleste var lavede af sten. Alle sogne var tilknyttede en kirke.
 • Apr 15, 1286

  Indre og ydre magtkamp

  Kong Erik Klipping blev myrdet med 56 knivstik i Finderup Lade. Hans lille bror var ikke tilfreds med de rettigheder de havde fået i deres fyrstelen og det først til krigeriske forvilklinger
 • Apr 15, 1332

  Kongemagtens opløsning

  Kongen fik vanskeligheder problemer med deres økonomi, så de var nå til at øge optagelse af lån mod sikkerhed i de forskellige dele af riget. Til slut i 1332 var hele riget overdraget til kreditorer og kongemagten var gået fallit.
 • Apr 15, 1340

  Valdemar Atterdag udnævtes som konge

  I løbet af 1320'erne og 1340'erne var kongens indtægter uddelt til udlandske fyrster, og derfor blev Valdemar Atterdag efter 8 år uden en konge, udnævt som konge. Og han fik genopbygge kongemagten igennem sine 35 år på magten.
 • Period: Apr 15, 1340 to Apr 15, 1536

  Senmiddelalderen

 • Apr 21, 1350

  Den sorte død

  Den storte død ramte Danmark 1349-1350, og der kommet mangle på arbejdekraft og mange gårde blev ødet . Det kostede 40 % af danskernes liv.
 • Apr 21, 1375

  Valdemar Atterdags død

  Valdemar Atterdag døde i 1375, han fik en søn som kunne overtage efter ham, han endte kun med at få to døtre som begge blev gift med konger.
 • Apr 21, 1387

  Margrete 1. kommer til magten

  Margrete hersker over både over danmark, sverige og Norge pga. fordi at hun var skift til den norgeske konge, og fordi at svenskerne gik i oprør mod kong Albrecht, kongen af Mecklenburg.
 • Apr 21, 1439

  Erik Pommern afsat som konge

  Efter Maragret 1.s død i 1412, fik Erik Pommern magten, men han havde en del problemer med Holsten og med oprør i Sverige hvorefter han blev afsat som konge.
 • Apr 9, 1440

  Christoffer af Bayern

  Christoffer af Bayern blev valgt som konge den 9. April 1440, og snart efter blev han også valgt som konge i Sverige og Norge. Kalamrunionen blev derefter genoprettede.
 • Apr 21, 1448

  Christoffer af Bayern's død

  Christoffer af Bayern døde i 1448 uden et barn og det endte med at kalmarunionen også sluttede.
 • Apr 21, 1460

  Christian 1. besiddelse af Slesvig og Holsten

  I 1460 lykkes det imidlertid for Chrisitan 1. at komme i besiddelse af Slesvig og Holsten, efter hans morbror, hertug Adolf var død
 • Apr 21, 1481

  Christian 1. død

  Christian 1. døde i 1481, og det endte med at hans to sønner blev nød til at dele magten mellem Prins Hans og hans yndre bror Frederik, som havde arvet hertugdømmet.
 • Apr 21, 1536

  Den lotherske kirke

  Den lotherske kirke, blev indført i 1536.