Tidslinje over historisk forløb- Yeliz Ziyanak

 • Period: 500 to Feb 25, 1000

  Danmarks tilblivelse

  De første dansker bliver omtalt, hos den græske historiker Prokopios og historikeren Jordanes. Jordannes påstod at danerne kom fra øen Scandza (Skåne) og at de stammer fra svenskernes slægt. På det tidspunkt var det Chochillaicus som var konge, som angreb den frankiske konges kyster. Men danerne blev hurtig tvunget til at aflevere fanger og bytte, og Chochillaicus blev hugget ned. Omkring årene 600 - 700 tallet fik Danmark en vigtig rolle i Vesteurops politik. I år 965 blev Harald Blåtand konge.
 • Period: Mar 2, 711 to Mar 1, 750

  Erobringen af Spanien

  I år 711 kom en muslimsk hær til Sydspanien, og erobrede Spanien og nogle byer i Frankrig. Slaget ved Tours i 732 kom i eftertiden til at stå som et vendepunkt i kampene mellem muslimer og kristne. Inden erobringen af Spanien var Spanien styret af kristne. I 750 blev Spanien allerede et selvstændigt rige.
 • Period: Mar 2, 1095 to Mar 1, 1290

  Korstog

  Paven Urban 2. holdte en prædike i Clermont i Frankrig, Paven bad tilhørerne om hjælp til at gennemføre et krigstogt mod de muslimer, der truede den østlige kristendom. Paven gav korstoget en retning, nemlig Jerusalem. Ideen om korstoget var at befrie det hellige land fra de utro dvs. muslimerne.
 • Period: Mar 2, 1100 to Mar 1, 1200

  Økonomisk vækst

  Enorm økonomisk vækst i Vesteuropa, både i form af befolkningstal og økonomisk velstand. Bønderne kom med nye dyrkningsmetoder. Nye kirker blev bygget.
 • Period: Feb 1, 1157 to Feb 28, 1241

  Valdemarstiden

  Valdemar var konge på det tidspunkt i Danmark, han førte krig hvert år i 25 år sammen med sin gode ven Absalon. De erobrede den største hedenske fæstning i Arkona på Rügen. Templet for den hedenske gud blev hugget ned og der blev bygget kirker og klostre istedet for. Korstogene fortsatte under Valdemars to sønner. Knud 6. erobrede Slesvig-Holsten i 1180' erne og blev efterfulgt af sin bror Valdemar Sejr, som erobrede Estland i 1219. Dannebrog faldt ned fra himlen i år 1219.
 • Period: Feb 1, 1300 to Feb 28, 1500

  Renæssancen

  Blev første gang anvendt i Italien i 1500 - tallet. Renæssance betyder "genfødsel" dvs. genfødsel af den græske - romerske oldtidskultur. Videnskab, filosofi, kunst og politik blev grundlagt. Mennesket begyndte at se sig selv, som selvstændige individer, styret af fornuft og logik, mennesket blev sat i centrum. I 1486 fortalte filosoffen Giovanni Pico Della Mirandola i sin tale "om menneskets værdighed", som humanist fandt han menneskets værdighed i dets tolreance, frihed og mangfoldighed.
 • Period: Mar 2, 1347 to Mar 1, 1350

  Den sorte død

  Den sorte død, som også kaldes pesten hærgede over Europa i 1347'erne. Hundredevis af mennesker døde i de 3 år.
 • Period: Mar 2, 1400 to

  Reformationen

  Under reformationen, begyndte mennesket se fra andre synsvinkler. Man begyndte at tvivle på kirken og kom med kritik. Kirken havde præget i mange år og tjente mange penge.Selvom Martin Luther (1483-1546) var kristen satte han spørgsmålstegn til kirken, han mente kirken skulle moderniseres og i 1517 offentligjorde han om hvordan kirken skulle være (de 95 teser), og kirken skulle holdes udenfor om politik. I 1524 udkom den første Lutheranske bibel. Bønderne nægter at betale skat til kirken.
 • Period: Mar 1, 1520 to Mar 1, 1521

  Det stockholmske blodbad

  Efter Sverige havde brudt ud af forbundet, besluttede Christian 2. at gå i krig med Sverige, for at få landet til at være med i forbundet igen.
 • Period: Mar 2, 1520 to

  Reformationen i Danmark

  Christian 2. blev hyldet som arvekonge i 1520 og var inspireret af de humanistiske ideer. Han gennemførte en række reformationer, som skulle styrke kongemagten og borgerne på bekostning af adelen. Og det medførte så at adelen i 1521 gjorde oprør mod kongen, som flygtede til Nederlandene. Frederik 1. var efterfølger og måtte underskrive en håndfæstning for at blive konge. I 1533 dør Frederik 1. på Sønderborg slot. Grevens fejde opstår i 1534 pga. uenighed om der skulle styre landet.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Menesket begyndte at sætte spørgsmålstegn ved de klassiske værdier, hvor man mente at mennesket skulle oplyses gennem kunst og videnskab.
 • Period: to

  Grundloven bliver født

  Efter Christian 8. døde arvede Frederik 7. tronen, stod det klart for folket at det var nødvendig med ændringer i samfundet. Frederik 7. mente også at der skulle ske nogle ændringer, så han skrev under på den første grundlov i 1849. Grundloven gav magt til folket og Danmark blev et demokratisk land. i begyndelsen var det mænd over 30 med en vis indtægt der måtte stemme. Men i 1900'erne blev grundloven ændret så kvinder og fattige fik stemmeret.
 • Period: to

  Danmark på vej til demokrati

  Norge havde været en del af Danmark siden 1380, men ved Napoleons fald i 1814 måtte Danmark acceptere sejrherrenes fredsbetingelser og afstå Norge til Sverige. I 1830 var der oprør flere steder i Europa fordi folk var trætte af enevældige konger. Man ville have mere frihed og være med til at styre. Frederik 6. måtte oprette 4 stænderforsamlinger: Holsten- Sønderjylland- Nørrejylland - øerne. I 1848 udbrød treårskrigen.
 • Period: to

  Slaget på reden

  Slaget på reden var et søslag, der blev kæmpet mellem en britisk flåde og den danske flåde.
 • Period: to

  Københavns bombardement

  I september 1807 bad England om at "låne" den danske flåde, men fik et nej. Derefter blev København bombarderet og da valget på et tidspunkt stod mellem at udlevere flåden eller forvente en større ødelæggelse af byen. Englænderne fik bl.a. 15 store linieskibe og 10 fregatter. Den danske flåde var nu englændernes ejendom.
 • Period: to

  Slaget ved Dybbøl

  Dengang havde Danmark tre hertugdømmer: Slesvig, Holsten og Lauenborg. De tre hertugdømmer ville løsrive sig fra den danske kongerige. Det tyske forbund hjalp, men Danmark sejrede. Krigen varede i tre år.
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Fra 1914 til 1918, var der krig i Europa. Danmark deltog ikke i selve krigen, men i starten kunne landet godt være indblandet fordi, da England erklærede Tyskland krig, krævede Tyskland at Danmark skulle lægge miner ved bælterne, da man frygtede at angrebet fra Østersøen.
 • Period: to

  Stauning

  Thorvald Stauning blev den første danske socialdemokratiske statsminister.
 • Period: to

  Wall - street krakket

  Wall - street var en omfattende aktiehandel i USA. Efter 1. verdenskrig var mange lande i økonomisk krise. USA, som stormagt, kom dem til hjælp. USA overtog den økonomiske magt, men i 1929 faldt aktierne og børsen mistede millarder af kroner. USA kom i krise og depression bredte sig i landet og resten af verdenen.
 • Period: to

  2. Verdenskrig

  2 Verdenskrig brød ud.
 • Period: to

  2 Verdenskrig

  1. Verdenskrig brød ud
 • Period: to

  Danmarks befrielse

  Danmarks befrielse i 1945