History compass

Adelsvælden

 • Period: Apr 28, 1500 to

  Militærets udvikling

  Nu når der var så mange krige der hærgede over Danmark, blev militærets rolle stadig vigtigere. De danske konger byggede deres tropper op og forstærkede dem. Man valgte i 1648 at reducere de professionelle styrker og satse mere på en hær af bondesoldater. Den hær blev dog revet op under krigen 1657-58. Under Anden Karl Gustavkrig 1658-60 blev hæren genopbygget - nu overvejende som en professionel hær.
 • Jan 1, 1536

  Adelsvælden

  Adelsvælden
  Danmark indgik i et større monarki med andre riger og lande. Sverige var definitivt trådt ud af Kalmarunionen i årene op til 1536. Tilbage var kongerigerne Danmark og Norge, hertugdømmerne Slesvig og Holsten og de såkaldte bilande, som alle var samlet under den danske konge.
 • Period: Jan 1, 1536 to

  Levevilkår

  Hele befolkningen vidste at de ikke var istand til at leve uden problemer. De vidste skam godt at man kunne blive ramt af alle former for sygdomme når som helst. Børnedødligheden var høj og som eksempel døde 6 af Christian 4.s 21 børn før de var blevet 3 år.
 • Period: Apr 15, 1536 to

  Det danske landbosamfund

  Danmark var i perioden både et bondeland og et godsland. Mindst 80% af befolkningen boede på landet, og de fleste var helt eller delvis beskæftiget ved landbruget. Det meste af jorden blev drevet under ca. 75.000 bondegårde, dvs. gårde som var store nok til, at en familie kunne leve af dem, men ikke større end at familien kunne drive gården alene eller sammen med ganske få tjenestefolk.
 • Nov 12, 1536

  KONGENS RIGER OG LANDE

  KONGENS RIGER OG LANDE
  Den danske konge herskede over hertugdømmerne Slesvig og Holsten, men han herskede som hertug her og ikke konge. Holsten og Slesvig blev set, af mange mennesker, som en enhed.
 • Apr 15, 1540

  Standssamfundet

  Standssamfundet
  Reformationen afskaffede ikke standssamfundet. Man arbejde stadig med fire stænder, men gejstligheden var holdt op med at have nogen videre politisk betydning. Bønderne var nu som før langt de fleste, men først og fremmest karakteriseret ved ikke at have privilegier. Byernes borgere havde eneret på handel og håndværk og levede efter særlige love og regler, og deres ledere havde magt lokalt. Men virkelig herrestand med politisk magt på rigsniveau var nu kun én stand: Adelen.
 • Period: Apr 28, 1559 to Apr 28, 1570

  Svenskekrige

  I 1559 var der tronskifte i Sverige, hvor Erik 14. afløste Gustav Vasa. Og vi i Danmark havde også haft tronskifte. De nye konger var mindre indstillede på at holde freden, end deres fædre havde været. I 1563 udbrød da Den nordiske Syvårskrig. I princippet søgte den danske konge intet mindre end at erobre Sverige, og i 1565 sendte han da også en hær mod Stockholm.
 • Period: to

  30-årskrigen

  I 1618 var Trediveårskrigen brudt ud - i første omgang mest som en borgerkrig inden for de områder, som kejseren styrede direkte, især Bøhmen. Med tiden bredte krigen sig imidlertid til flere dele af Tyskland og blev til en krig mellem kejsermagt og katolikker på den ene side og protestantiske fyrster på den anden side.
 • Byer og borgere

  Der var opstået et ganske stort antal byer, så der kun var få steder i landet, hvor der var over 20 kilometer til en købstad. I virkeligheden var der snarere flere byer, end der var økonomisk grundlag for. Mange af de mindre byer kæmpede en hård kamp for at få nabolagets bønder til at handle der. Bønderne var ganske vist forpligtede til at købe og sælge i købstaden, men reglerne blev ikke altid overholdt. Godsejerne måtte handle, hvor de
 • Period: to

  Kolonier

  Danmark begyndte i denne periode at få flere kolonier. I 1620 nåede en dansk flåde til Indien, og de etablerede et støttepunkt ved den lille by Trankebar. I 1658 erobrede de danske tropper Guldkysten ved Ghana.
 • Period: to

  Karl Gustav-krigene

  Efter trediveårskrigen og Sverige var én af sejrherrerne, svenskerne beholdte hermed en række områder i Nordtyskland. Sverige var en stormagt med en mægtig hær. For Danmarks vedkommende betød deres store hær at hertugdømmerne og Jylland nu var udsatte. Senere i 1660 efter al krigen var dødt hen, fik Danmark-Norge de to områder tilbage, der var blevet befriet (Bornholm og Trondheim Len). Sverige havde på 15 år taget solide bidder af Norge og Danmark. De grænser, der dermed opstod, gælder endnu.