Kongemagten Rg hiA 3.v

By naac29
 • Jan 1, 1003

  Ærkebiskop

  Danmark får deres egen ærkebiskop. Dette hjælper med udbredelsen af kristendommen.
 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1536

  Middelalder

  Periodisering: Den tid hvor den katolske kirke havde stor indflydelse på Danmark. Start efter vikingetid hvor man begyndte at opbygge landet.
  1060 begyndte en reform af kirke der sikrede deres økonomiske grundlag.
  Sluttede i 1536 med revolutionen.
 • Period: Jan 1, 1050 to Jan 1, 1340

  Højmiddelalder

  Periodisering: Går fra start middelalder til den sorte død i 1347-1352.
 • Jan 1, 1060

  Reform af danske kirker

  Knud den helliges gavebrev Svend Estriden starter en reform af de danske kirker.
  Den gik ud på at bygge større og bedre kirker, og sprede kristendommen i Danmark.
 • Jan 1, 1066

  Wilhelm Erobrerens indtagelse af England

  Slutningen af vikingetiden, og det var efter denne event slut med at ekspandere udadtil, og man måtte begynde at fokusere på landet indadtil.
 • Jan 1, 1100

  Valuta-monopol

  Kongemagten får monopol på at udstede mønter og udenlandske mønter blev ulovlige at handle med i Danmark.
 • Jan 1, 1131

  Kirkereformen ender

  Den danske, ikke-lutherske reform ender.
 • Period: Jan 1, 1340 to Jan 1, 1536

  Senmiddelalder

  Periodisering: Fra den sorte død til reformationen.
 • Jan 1, 1397

  Kalmarunionen blev grundlagt

  Artikel om Kalmarunionen Kalmarunionen var et kongefællesskab med Danamrk, Norge og Sverige. Lavet så de fik en fælles konge, pga. mangel på gode kongekandidater, et ønske om centralisering (som var i stormændenes interesser, da de så bedre kunne spille deres egne spil, og der var mindre opsyn med kun en konge).
 • Nov 8, 1520

  Stockholmske blodbad

  I 1520 lod Christian 2. sig hylde som arvekonge af sverige. Det skabte modstand, og han dræbte 82 af sine svenske modstandere.
  Han mistede i 1523 den svenske trone til Gustav Vasa, og dette bragte Kalmarunionen til fald.
 • Jan 1, 1523

  Kalmarunionens fald

  Kalmarunionen falder som reaktion på det Stockholmaske blodbad, og efterfølgende tyrani.
 • Jan 1, 1536

  Norge kommer under dansk statsmagt

 • Period: Jan 1, 1536 to

  Adelsvælden

  Periodisering: Fra reformationen i 1536 til enevældens indførelse i 1660. Her havde adlen stor magt, og styrede kongerne via. håndfæstningen. Dog blev kongens magt større og større, og til sidst kulminerede det i 1660.
 • Trankebar

  Danmark får kolonien trankebar i Indien.
 • Christian 4. vs. rigsrådet

  Christian 4. gik i krig mod rigsrådets vilje. Han brugte sin position som hertug af Slesvig-Holsten.
 • Christian 4.dør

 • Fredrik 3. bliver konge

  Frederik 3. får den strengeste håndfæstning nogensinde, hvilket går at rigsrådet har meget magt indtil 1660
 • Guldkysten

  Danmark erobrer guldkysten i Afrika.
 • Enevælden Indføres

  Artikel om enevælden Fredrik 3. tvang adelsmændene til a t underskrive en ærklæring der gjorde ham enevældig.
 • Period: to

  Ældre enevælde

  Den første periode af enevælden, den kronologisk første. Periodisering: Fra et statskup til et andet. Statskuppet i 1660, hvor Frederik 3. blev Danmarks første enevældige konge, til 1784 hvor Frederik den 6. fratog sin sindsyge far (Christian 7.) magten, med endnu et statskup.
 • Kongeloven

  Kongeloven indføres.
  Den gør enevælden lovlig på tryk ift. alle andre europæiske lande med enevælde.
  Kongen er nu kun bundet af tre ting: den lutherske religion, landets udelelighed og kongeloven, der ikke må ændres. Se evt. kilde "Kongeloven" fra 2. g.
 • Lovbogen "Danske lov"

  Lovbogen "Danske lov" står nu ved magt.
 • Store Nordiske Krig

  Danmark deltager i den store nordiske krig.
 • Den gale konge

  Christian 7. bliver konge, på trods af hans sindsyge.
 • Struense, livlægen

  Struensee bliver kongens livlæge og rådgiver.Han har på mange måder magten i en tid, som vi jo alle ved.
 • Kronprinsregent

  Fredrik 6. bliver kronprinsregent, ved at tage magten fra sin sindsyge far. Han bliver konge i 1806.
 • Period: to

  Yngre enevælde

  Den sene enevælde, den sidste del af den. Periodisering: Fra statskuppet i 1784, hvor kronprins fredrik 6. tog magten fra sin far, til enevældens fald i 1848.
 • Grundloven

  Den danske grundlov bliver indført, og det er hermed slut på enevælden.
 • Plyndring af Nordengelsk kolster

  Starten på vikingetiden og danskernes militære overlegendhed... for en tid.
 • Aftale mellem danske og tyske konger

  Den danske og tyske konge indgik en aftale så købmænd kunne vandre frit mellem de to lande.
 • Jellingestenene

  Harald Blåtand rejser Jellingestenene til ære for hans far, Gorm den gamle, og for at erklære at han nu kristnede danskerne. Kilde: Jellingesten
 • Harald Blåtand

  Harald Blåtand: Konge fra 958 til død i 986.
 • Ansgar

  Ansgar, en fransk missionær kommer til Danmark.
  Han hjalp til med at gøre danskerne kristne.
 • Period: to

  Kongemagten, fra vikingetid til grundlov

  Periode: 800 - 1848 Periodisering: Fra vikingetid til vedtagelsen af den første grundlov Problemformuleringer:
  Hvorfor kom der enevælde i Danmark? Hvornår kom kristendommen til Danmark? Hvad var Kalmarunionen? Hvorfor blev den lavet, og hvorofr faldt den?
  Hvilken betydning havde kirken i Danmark i middelalderen.
 • Period: to Jan 1, 1050

  Vikingetid

  Periode: ca. 800-1050 Fra vikingernes første kendte togt (Kloster i Nordengland 793) til Wilhelm Erobrerens indtagelse af England 1066. Kilde: Dokument: Periodisering 060513. "Introduktion til historie"