Reformationen i DK

 • Period: 1513 to 1523

  Christian 2

 • 1517

  Martin Luther

  Reformationens hovedskikkelse Martin Luther kritiserede i 1517 i skarpe vendinger afladshandlen i sine berømte ”95 teser”, og med reformationen blev såvel afladshandlen som religiøs praksis som skærsilden som teologisk begreb afskaffet. Bevægelsens kraftcenter var universitetet i den tyske by Wittenberg, hvor Luther boede og underviste, og herfra spredte den sig videre til det øvrige Nordeuropa, herunder også Danmark.
 • 1523

  Land- og Byloven ophævet, hvor Christian 2. blev afsat.

 • Period: 1523 to 1533

  Frederik 1 død (valg af ny konge).

 • 1526

  Forbindelsen til Rom afbrydes

  Allerede i 1526 var statsmagten blevet så påvirket af reformationsbevægelsen, at kongen og rigsrådet besluttede, at paven ikke længere skulle godkende valget af biskopper. Dermed blev forbindelsen til Rom i realiteten brudt.
 • 1530

  Tausens møde

  I 1530 fremlagde Tausen sammen med de øvrige evangeliske prædikanter en luthersk bekendelse på det årlige møde mellem kongen og rigsrådet, herredagen, i København i 1530, den såkaldte Confessio Hafniensis. På det tidspunkt havde reformationsbevægelsen god opbakning hos borgerskabet i de større byer.
 • 1530

  Luthersk reformation Viborg

  I 1530 gennemførte Viborg en fuldstændig luthersk reform af byens gudstjeneste, og man rev 12 af byens kirker ned. De fleste af disse kirker havde været knyttet til katolske klostre, men da munkene enten frivilligt eller tvungent havde forladt klostrene, var mange af kirkerne blevet overflødige.
 • 1533

  Lübeckerne spiller ind

  Et andet kongeemne var Christian d.2, der var blevet fængslet af Frederik 1. i 1532. Han havde stor støtte i København og Malmø. Disse byer allierede sig dermed med Lübeck, som var utilfreds med handelspollitkken i Danmark. De hyrede Grev Christoffer af Oldenburg til at erobre Danmark i Christian 2.s navn. Det er efter ham, at krigen fik navnet Grevens fejde
 • 1533

  Christian ad Slesvig-Holsten - Frederik d.1's død

  Dette var en del af forspillet til borgerkrigen, da hans far Fredrik 1 døde i 1533. Rigsrådet kunne ikke enes om valg af en ny konge. Uenigheden skyldtes, at Christian var tilhænger af det protestantiske opgør med den katolske kirke.
 • 1533

  Hans Tausen

  hans berømte Skibbykrønike kan man bl.a. læse om Helgesens syn på Tausen og striden mellem de katolske og lutherske fraktioner i rigsrådet ved herredagen i 1533. En strid, der endte med en udsættelse af kongevalget efter Frederik 1.s død (født 1471, regent 1523-1533) og sendte landet ud i en blodig borgerkrig, Grevens Fejde (1534-1536).
 • 1534

  Grevens fejde (borgerkrig) starter

  Denne betegnes som Danmarks hidtil sidste borgerkrig. Opgøret blev vundet af den militære og økonomiske overklasse, men konflikten blev kompliceret af, at begge parter havde eller fik allierede uden for kongeriget.
 • 1534

  Christian 3, trak sig ud af borgerkrigen.

 • 1534

  Grev Christoffer af Oldenburg (hærfører)

 • 1534

  Christian 3, ny konge

 • 1535

  Lejetropfører Johan Rantzau bekæmper bønder og borgere

 • 1536

  Resultatet af Grevens fejde

  Samme år gennemførtes reformationen og det formelle opgør med den katolske kirke
 • 1536

  Efter krigen

  Fulgte der et retsopgør. Alle bønder i den nordlige og vestlige af del af Jylland, som ikke kunne bevise at de ikke havde deltaget i oprøret måtte betale en såkaldt halsløsning (komposition for ikke at bleve henrettet).
 • 1536

  Katolske biskopper afsættes

  På stænderforsamlingen i 1536 blev alle de katolske biskopper afsat, og deres betydelige ejendom inddraget af kongen. De katolske biskopper blev erstattet af nye lutherske.
 • Period: 1536 to

  Protestantisk kongestyre til demokratiets oprindelse

 • Feb 1, 1536

  Fred med Christian 3.

 • Jul 29, 1536

  Københavns overgivelse. Grevens fejde slutter

  Dette var en del af Johan Rantzaus modoffensiv imod bønderne. Efter at have vundet et vigtigt slag på Fyn, besluttede han sig for, at overtage København. Dette var de dog slet ikke villige til, derfor blev byen belejret, det samme skete nogenlunde med Malmø.
 • Oct 1, 1536

  Reformation og fængsling af katolske bisper

 • 1537

  Kirkeordinansen

 • 1537

  Christian 3 krones som luthersk konge

  I 1537 kunne Christian 3. lade sig krone som luthersk konge af Johannes Bugenhagen.