220px danmark locator

Begivenheder i dansk historie

 • 500

  Danskere bliver omtalt for første gang i undelandske kilder

 • Period: 500 to Feb 25, 1500

  Europæisk middelalder

  Perioden er fra 500-15000
  Tidlig middelalder (500-1000Højmiddelalder (1000-1250)
  Sen middelalder (1250-1500) Dengang var der den romerske kirke, katolske og ortodokse kirke. Kirken havde en stor rolle i middelalderen. Feudale system. Kongen/Kirken - Adelen - Fæste bønder.
 • Period: 500 to Feb 24, 1241

  Danmarks tilblivelse

  For 15.000 år siden begyndte isen at smelte, og hermed kom der jægere og rensdyrflokke til Danmark. Med vikingetiden blev Danmark en ekspansiv(når noget udvider sig) magt og en del af fælles europæisk politisk system.Efter ny skibsteknologi fik Danmark en afgørende rolle i Vesteuropas politik og økonomi.
  I den her tid skriver Saxo sin Danmarkshistorie.
 • Feb 25, 737

  Dannevirke bygges

  Dannevirke bygges
  Dannevirke blev bygget til at holde fremmed eller modstander (fx tyskere tilbage).
 • Feb 27, 1000

  Kirken forsøgte at begrænse vold

  det blev kongens ansvar at sikre "Guds fred" ved at begrænse det gamle slægtssamfunds private fejderet.
 • Feb 27, 1096

  Første korstog til Jerusalem

 • Feb 27, 1146

  Borgerkrig 1146-57

  De tre konger der var med i borgerkrigen hed Svend, Knud og Valdemar.
 • Period: Feb 27, 1157 to Feb 27, 1241

  Valdemarstiden 1157-1241

  Valdermarstiden 1157-1241. Under de stærke Valdemarer blev der skabt en historieskrivning, som fremstillede danskerne som noget ganske særligt i forhold til alle andre.
 • Period: Feb 27, 1157 to Feb 27, 1241

  Valdemarstiden

  Under de stærke Valdemarer blev der skabt en historieskrivning, som fremstillede danskerne som noget ganske særligt i forhold til alle andre.
 • Oct 23, 1157

  Kong Valdemar besejrer Sven på Grathe Hede i den danske borgerkrig

 • Feb 25, 1200

  SAXO skriver sin danmarkshistorie

  SAXO skriver sin danmarkshistorie
 • Feb 27, 1219

  Danskerne erobrer Tallinn i Estland

 • Feb 25, 1241

  Jyske Lov

  Jyske Lov
  det første forsøg på at lave en fælles dansk lov
 • Feb 27, 1348

  Den sorte død - Pesten rammer Firence (Italien)

  Den sorte død hærger Europa (1348-51)
 • Feb 27, 1453

  Muslimerne erobrer Konstantinopel og den græske ortodokse kirke ændrer sig.

 • Feb 27, 1453

  Tyrkerne besætter Byzans

 • Feb 27, 1460

  den danske konge blev valgt til hertug af Slesvig-Holsten

  Christian d 1
 • Period: Feb 25, 1500 to

  Reformation og renæssance

  Der er godt gang i ud­viklin­gen i den­ne tid, som strækker sig fra 1300 til omk­ring 1500, hvor ud­viklin­gen for al­vor ram­mer res­ten af Euro­pa.Renæssan­cen stam­mer fra det gam­le Græken­land og be­tyder genfødsel. Renæssan­cen byg­ger altså i det helt gam­le da­ge. omk­ring 1300-tal­let, hvor ud­viklin­gen in­denfor kunst, øko­nomi, fi­loso­fi, ast­ro­nomi og me­get an­det er i stærk frem­gang.Renæssan­cen når til Dan­mark omk­ring 1500-tal­let – i den­ne tid genfødes Euro­pa.
 • Feb 27, 1517

  Martin Luther gør oprør mod kirken!

  Martin Luther gør oprør mod kirken!
 • Feb 27, 1522

  Martin Luther udgiver Det ny Testamente på tysk

  Martin Luther udgiver Det ny Testamente på tysk
 • Feb 27, 1546

  Tycho Brahe - (1546-1601)

  Tycho Brahe - (1546-1601)
  En af den danske Renæssances vigtigste skikkelser var astronomen Tycho Brahe.
 • Feb 27, 1550

  der udkom en fordanskning af hele Biblen efter Luthers forbillede

 • Period: to

  Danmark og oplysningstiden

  Man skulle bevare og forsvare riget mod Sverige og samtidig fastholde hertugdømmerne Slesvig ogHolsten, hvor dansk og tysk kulur mødes.
  Danmark er i forandring hvor landbrug og handel udviklede sig og bl.a. enevælden som også ændrer sig, da det blev påvirket af denne tid.
 • Danmarks første bank

 • Period: to

  Den Industrielle Revolution (England)

  Der kom maskiner til og industrien blev bedre. Der var en sygdom(engelsk syge), knogleskørhed, hvor folks knogler var alt for svage, så de døde hurtigere. Deres rygsøjle var blandt andet skæv, og deres bryst gik sådan ind mod kroppen i stedet for at det kunne være udviklet, og de trak heller ikke vejret så godt.
 • Danmark laver en alliance med Rusland

  Netop fordi Rusland kan hjælpe/støtte Danmark mod Sverige
 • Loven om indfødsretten

 • Danmark tabte 2. Slesvigske Krig

  Resultatet af den 2. Slesvigske Krig blev at Danmark tabte og ved freden i Wien 31. oktober 1864 måtte afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg til de to sejrende magter, Preussen og Østrig
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  Det østrig-ungarnske tronfølgerpar, Franz Ferdinand og Sophie Chotek, myrdes ved et attentat i Sarajevo af den serbiske studerende, Gavrillo Princip. Affyringsskud til 1. Verdenskrig.
  Tyskland erklærer krig mod Frankrig
  1. august 1914: Tyskland erklærer Rusland krig, fordi de ikke har reageret på ultimatumet.
  Tysk­land tab­te første ver­dens­krig, det­te gjor­de at de kom til at skyl­de en mas­se pen­ge.
 • Tyskland erklærede Rusland krig.

 • Tyskland underskrev en våbenhvile med de allierede.

 • Period: to

  2. Verdenskrig

  Den anden verdenskrig er historiens største og mest blodige krig. Den kostede op mod 60 millioner mennesker livet.
  Der er meget fokus på Hitler.
 • Invaderer Tyskland Danmark.

 • begyndte man at deportere jøder til udryddelseslejre, hvorfra mange aldrig vendte tilbage.

 • Danmark blev frigjort fra tyskernes besættelse

 • Freden bliver endeligt underskrevet den 2. september

  Papirerne der officielt endte 2.Verdenskrig blev underskrevet på Slagskibet USS Missouri.Hermed er 2. Verdenskrig slut.
 • Harald Blåtand rejser Jellingestenen

  Harald Blåtand rejser Jellingestenen
  Man siger at det er mellem 960 og 985, at stenen blev rejst. Før den blev rejst var danskerne vikinger, men hermed blev de kristne. Blåtand rejste stenen for at gøre danerne til kristne.
 • Kristendommen bliver romersk statsreligion

  Kristendommen tillades af Konstantin den Store i år 313
 • Harald Blåtand bliver kristen

  Harald Blåtand bliver kristen
  Hans søn Tveskæg var faktisk i mod det. Han vile gerne have at alt skulle være som det gamle.