1 reformationen

Reformationen i Danmark

By Jacoib
 • Period: Jan 1, 1513 to Dec 31, 1559

  Reformationen i Danmark

 • Feb 20, 1513

  Christian 2. konge af Danmark

  Christian 2. konge af Danmark
  Chr. 2. var søn af kong Hans
 • Jan 1, 1514

  Chr. 2. bliver gift med Elisabeth af Habsburg

  Elisabeth er den kommende tysk-romerske kejser Karl 5.s søster. Karl 5. var stærkt katolsk.
 • Jan 1, 1517

  Chr. 2. genoptager kampen om Sveriges krone

  Krav i henhold til Kalmarunionen 1397-1523
 • Sep 21, 1517

  Dyveke Sigbritsdatter (Chr. 2.s elskerinde) dør

  Dyveke Sigbritsdatter (Chr. 2.s elskerinde) dør
 • Oct 31, 1517

  Martin Luthers 95 teser

  Martin Luther protesterede imod kirkens handel med aflad i sine 95 teser, der blev offentliggjort i Wittenberg 31.10. 1517.
 • Nov 8, 1520

  Det stockholmske Blodbad

  Det stockholmske Blodbad
  I alt blev 83 adelige, gejstlige og fremtrædende borgere den 8. november halshugget på Stortorget i Stockholm, hvilket betød at den magtelite, der var modstander af Christian 2., stort set var udryddet.
 • Jan 1, 1523

  Poul Helgesen anklager Chr. 2. for at være tyran og kætter

  Poul Helgesen var karmelitermunk og reformkatolik. Poul Helgesen delte på mange punkter reformatorernes kritik af den katolske kirke, men var på den anden side ikke villig til at acceptere en total omvæltning, som Luther lagde op til. Et sådant nuanceret syn var vanskeligt at hævde i et polariseret samfund, hvor man enten var for det ene eller det andet. Kætter: Person som i sin religiøse overbevisning eller praksis bevidst går imod den officielle troslære, især den katolske.
 • Mar 26, 1523

  Frederik 1. hyldes som dansk konge på Viborg landsting

  Frederik 1. hyldes som dansk konge på Viborg landsting
  Frederik 1. var bror til kong Hans. Residerede i Gottorp. Hans korte regeringstid prægedes af indre og ydre kriser: bondeopløb, uroligheder i købstæderne og Christian IIs angreb på Norge 1531-32.1 kirkestriden protegerede Frederik den lutherske bevægelse. Udenrigspolitisk knyttede han sig til de to førende protestantiske magter i Tyskland, Sachsen og Hessen. Talrige var hans finansielle kontroverser med rigsrådet, og kancelliets personale søgte han ved personlig indgriben at reducere.
 • Apr 13, 1523

  Chr. 2. sejler (flygter) til Nederlandene

  Reformer til gavn for borgere og bønder (fx forbedret retssikkerhed) havde gjort Chr. 2. upopulær hos adelen, mens den øgede beskatning som følge af krigene i Sverige havde gjort Chr. 2. upopulær blandt en stadig større del af borgere og bønder.
 • Period: Jul 1, 1524 to May 15, 1525

  Den tyske bondekrig

 • Aug 7, 1524

  Frederik 1. krones i Vor Frue kirke i Kbh.

 • Nov 8, 1531

  Chr. 2. ankommer til Oslo

 • Jan 5, 1532

  Chr. 2 hyldes som arveherre af Norge

 • Jul 1, 1532

  Chr. 2. sejler til forhandlinger i Kbh., men bliver ført videre til fængsel på Sønderbord Slot

  Chr. 2. sejler til forhandlinger i Kbh., men bliver ført videre til fængsel på Sønderbord Slot
  Christian blev lokket/presset til Danmark under foregivende af, at han skulle forhandle med sin farbror om vilkårene for sin fremtid. Trods dette løfte blev han sejlet direkte til Sønderborg Slot, hvor han blev fængslet.
 • Apr 10, 1533

  Frederik 1. dør

  Efter Frederiks død tilbød sønnen Christian (der var protestant) at være formynder for sin 12-årige halvbror Hans, hvis det danske og det norske rigsråd valgte ham. Samme år udsatte det danske rigsråd kongevalget, officielt for at de norske rigsråder kunne nå at deltage, men reelt nok så meget for i den kongeløse tid at styrke katolicismen.
 • Jun 1, 1534

  Grev Christoffers hær går i land ved Skovshoved nord for København

  Grev Christoffers hær går i land ved Skovshoved nord for København
  Lübeckerne hyrede en slægtning af de danske konger, Grev Christoffer af Oldenburg, som fører for en hær af lejetropper, der skulle erobre Danmark i Christian 2.s navn. Det var efter ham at den påfølgende krig fik navnet Grevens Fejde.
 • Period: Jun 1, 1534 to Oct 30, 1536

  Grevens fejde

 • Aug 1, 1534

  Christian 3. udnævnes til konge af rigsrådet

  Christian 3. udnævnes til konge af rigsrådet
  Da rigsrådet endelig besindede sig og i august udnævnte hertugen til Christian 3., var Skåne, Sjælland og Fyn allerede under grev Christoffers kontrol.
 • Sep 1, 1534

  Skipper Clement sætter sine tropper i land i Aalborg

  Skipper Clement sætter sine tropper i land i Aalborg
 • Nov 1, 1534

  Clementshæren stoppes ved Randers

 • Dec 18, 1534

  Johan Rantzaus lejetropper nedkæmper Clementshæren ved Aalborg

  Johan Rantzaus lejetropper nedkæmper Clementshæren ved Aalborg
  Skipper Clement blev fanget under flugten derfra og siden dødsdømt og henrettet i 1536.
 • Jun 1, 1535

  Rantzau vinder afgørende sejr over bønder og borgere ved Øksnebjerg på Fyn

 • Feb 1, 1536

  Chr. 3. slutter fred med Lübeck

 • Apr 1, 1536

  Malmø overgiver sig til Rantzau

 • Jul 29, 1536

  København overgiver sig til Rantzau efter et års belejring

 • Aug 12, 1536

  Bisperne fængsles

 • Oct 30, 1536

  RECESSEN OM REFORMATIONEN AF 30. OKTOBER 1536

  http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/recessen-om-reformationen-af-30-oktober-1536/'
  Reces: Traktat I recessen beskyldte Christian 3. biskopperne for at have været den direkte årsag til Grevens Fejde ved ikke at udpege en konge straks efter Frederik 1.s død. Som straf fratog han bisperne deres embeder. Bisperne var allerede fra 12. august blevet fængslet. Samtidig fratog han bisperne deres godser, så de nye bisper, som i lutherdommen blev kaldt superintendente
 • Oct 31, 1536

  Retsopgør efter krigen

  Mest omfattende var det i Jylland, hvor alle bønder i den nordlige og vestlige del, som ikke kunne bevise, at de ikke havde deltaget i oprøret, måtte betale en såkaldt halsløsning (kompensation for ikke at blive henrettet), mens de bønder, der endnu ejede deres gårde, mistede deres ejendomsret og blev kongelige fæstebønder – med mindre, de var så rige, at de kunne genkøbe deres ejendomme.
 • Dec 31, 1536

  Borgerkrigens konsekvenser

  Resultatet af Grevens Fejde blev altså Reformationen og dermed introduktionen af den protestantiske, kongestyrede statskirke, som bestod til demokratiets indførelse i 1849. Derudover kom udgangen på Grevens Fejde til at betyde en konsolidering af adelens meget stærke stilling i samfundet og dermed begyndelsen på den periode, som traditionelt betegnes som "Adelsvælden"; perioden fra 1536 til 1660.
 • Jan 1, 1549

  Chr. 2. overføres til Kalundborg Slot

  1549 mildnedes indespærringen. Christian 2. blev overført til Kalundborg Slot, hvor han kunne færdes frit i omegnen og drage på jagt.
 • Jan 1, 1559

  Chr. 3. dør

 • Jan 25, 1559

  Chr. 2. dør