Danmark

Danmarks historien - Anna

 • Period: 500 to Feb 27, 1500

  Middelalderen

 • Period: 500 to Feb 27, 1000

  Tidelig middelalder

 • Period: Feb 27, 1000 to Feb 27, 1250

  Høj middelalderen

 • Period: Feb 27, 1250 to Feb 27, 1500

  Senmiddelalderen

 • Period: Feb 27, 1300 to

  Renæssancen

  • Betyder genfødsel (individet fødes)
  • Begyndelse på det moderne livssyn
  • Humanisme, mennesket i centrum (Troen på mennesket)
  • Naturvidenskabens erkendelse
 • Feb 27, 1341

  Engelske bønder gjorde oprør mod herremændene.

 • Feb 27, 1341

  Kom den sorte pest for første gang

 • Feb 27, 1353

  Franske bønder gjorde oprør mod herremændende

 • Feb 27, 1360

  Kom pesten igen

  I perioden blev befolkningen ca. halveret.
 • Feb 27, 1517

  Martin Luther hænger sine 965 teser op på kirkedøren.

  • Det udløste reformationen
 • Feb 27, 1520

  Det stockholmske blodbad:

 • Feb 27, 1520

  Det stockholmske blodbad

  • Christian 2. ville overtage sverige.
  • Dem der var imod blev dræbt.
  • 82 belv henrettet
  • Der efter ejede Christian 2. Findland og sverige.
  Formålet:
  Han ville gøre sverige ukampdygtige.
 • Period: to

  Barokken

  • Lyrikken blev styret af kongen
  • Lyrik/ kunst, som håndværker var det bestillingsarbejdere
  • Kunsten var ikke en udtryksform for kunstneren.
  • Lyrikkens fokus: døden venter
  • ”husk døden”
  • Probagandakunst
 • Eksport af landbrugsvare steg

  • Eksporten af landbrugsvare (rug og vede) steg 50 % fra 1730-1760
  • En genial opfindelse: kløver på markerne (som køenne kunne spise)
 • Stavnsbåndet indføres

  • Man skulle blive på den gård man var født på. (14-34 år)
  • For at sikre sig arbejdskraft
 • Kvægsygdom

  • 60-80% af alle kvæg døde
 • Period: to

  Christian 7. og Struense

  • Psykopat
  • Struense indfører trykkefrihed 1770, tortur og dødsstraf fjernes
  • Struense styre realet i to år
  • indføre mange gode ting
  • i 1772 genoptager statsrådet magten og henretter Strunense
 • Stavnsbåndet ændres

  • Nu skulle man blive på gården man var født på fra man var 4-40 år
 • Stavnsbåndet ophæves

  • Stavnesbåndet ophæves i 1788 og trådte i kraft i 1800.
 • FORORDNING OM NEGERHANDELEN

  • Den 6. mest slavehandlende land, med 66000 slaver
  • 1792: forordningen om ”negerhandlen”
  • Trader i kraft 1. jan 1803
  • Men at have slaver var stadig lovligt.
  • Danskerne lavede trekantshandel med USA.
  • De tog til guldkysten og betalte en konge til at ryde en hel landsby og tog den som fanger.
 • Period: to

  Oplysningstiden

  • Fornuften tog over
  • Oprør mod kirkrens ”indbildning”
  • Naturvidenskaben fik sit udbrud
  • Kunst får en opgave
  • Visdom
  • Individet bryder ud
  • Den store encyklopædi
  Opsumering:
  -I starten gik det ganske godt, de solgte til Engeland og USA.
  -Slutningen gik så knap så godt da flåden blev taget og Danmark gik økonomisk bankerot
 • Skolereormer (folkeskolelorven)

  Nu skulle alle gå i skole til konfirmationen
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  • Ca. 9 millioner døde
  • Danmark holder sig neutrale (dog udlagde vi miner, hjalp lidt begge lande)
  • Alt bliv dyrer
  • Rationeringsmærker.
 • Period: to

  2. verdenskrig

  Besættelse af Danmark
  - 9. april (16 mennesker dør)
  - Gode soldater, i Danmark
  - Danmark blev angrebet for at komme til norge (Tyskland ville have kysten)
  - Danmark var passive
 • Befrielse og retsopgøret

  • Danmark blev frit.
   • 39.000 bliv anholdt for at hjælpe tyskerne.
   • 78 blev dømt til døden.
   • 64 blev dræbt
 • Franz a Assisi stiftede munkebrødreorden, franciskanerne.

 • Danmarks første bank

  • Man kunne for første gang, som enkel mand, få en konto.