Danmark

Danmarks historien - Anna

 • Period: 500 to Feb 27, 1500

  Middelalderen

 • Period: 500 to Feb 27, 1000

  Tidelig middelalder

 • Period: Feb 27, 1000 to Feb 27, 1250

  Høj middelalderen

 • Period: Feb 27, 1250 to Feb 27, 1500

  Senmiddelalderen

 • Period: Feb 27, 1300 to

  Renæssancen

 • Feb 27, 1341

  Engelske bønder gjorde oprør mod herremændene.

 • Feb 27, 1341

  Kom den sorte pest for første gang

 • Feb 27, 1353

  Franske bønder gjorde oprør mod herremændende

 • Feb 27, 1360

  Kom pesten igen

  I perioden blev befolkningen ca. halveret.
 • Feb 27, 1517

  Martin Luther hænger sine 965 teser op på kirkedøren.

 • Feb 27, 1520

  Det stockholmske blodbad:

 • Feb 27, 1520

  Det stockholmske blodbad

  Formålet:
  Han ville gøre sverige ukampdygtige.
 • Period: to

  Barokken

 • Eksport af landbrugsvare steg

 • Stavnsbåndet indføres

 • Kvægsygdom

 • Period: to

  Christian 7. og Struense

 • Stavnsbåndet ændres

 • Stavnsbåndet ophæves

 • FORORDNING OM NEGERHANDELEN

 • Period: to

  Oplysningstiden

  Opsumering:
  -I starten gik det ganske godt, de solgte til Engeland og USA.
  -Slutningen gik så knap så godt da flåden blev taget og Danmark gik økonomisk bankerot
 • Skolereormer (folkeskolelorven)

  Nu skulle alle gå i skole til konfirmationen
 • Period: to

  1. Verdenskrig

 • Period: to

  2. verdenskrig

  Besættelse af Danmark
  - 9. april (16 mennesker dør)
  - Gode soldater, i Danmark
  - Danmark blev angrebet for at komme til norge (Tyskland ville have kysten)
  - Danmark var passive
 • Befrielse og retsopgøret

 • Franz a Assisi stiftede munkebrødreorden, franciskanerne.

 • Danmarks første bank