Dannebrog

Lange Linjer i Historien - Historie VUC Roskilde 2016

 • Apr 21, 700

  Ældste byer i Danmark oprettes

  Ribe, Hedeby.
 • Period: Apr 21, 775 to Apr 21, 1050

  Vikingerne tager på vikingetogt

 • Period: Apr 21, 800 to Apr 21, 1050

  Vikingetid

 • Apr 21, 911

  Rollo bliver hertug af Normandiet

 • Period: Apr 21, 960 to Apr 21, 987

  Harald Blåtand regerer og rejser Jellingestenen

  rejser Jellingestenen i 965
 • Apr 21, 980

  Trelleborg

  Ringborg ved Slagelse.
 • Period: Apr 21, 1050 to Apr 21, 1500

  Middelalderen - Feudalsamfund

  Over 90% af befolkningen var bønder.
 • Apr 21, 1103

  Danmark bliver selvstændig kirkeprovins

  Kirken bliver den dømmende magt i Danmark Danmark opdeles i 8 bispedømmer
 • Period: Apr 21, 1131 to Apr 21, 1157

  Borgerkrig

  Valdemar den store tilraner sig kongemagten.
 • Period: Apr 21, 1157 to Apr 21, 1182

  Valdemar den store regerer

 • Period: Apr 21, 1182 to Apr 21, 1202

  Knud 6.

 • Apr 21, 1200

  Sjællandske og Skånske lov nedfældes

 • Apr 21, 1219

  Valdemar Sejr tager på korstog mod Esterne

 • Apr 21, 1219

  MYTE: Dannebrog faldt ned fra himlen under korstog i Est

 • Period: Apr 21, 1223 to Apr 21, 1226

  Valdemar Sejr tilfangetaget

  Danmarks økonomi er i nedgang grundet enorm løsesum for kongen.
 • Apr 21, 1227

  Valdemar Sejr angriber Holsten

  Valdemar kan ikke acceptere sit nederlag og angriber holsten. Taber dog ved Bornhøved i Holsten.
 • Apr 21, 1241

  Jyske lov

  Med lov skal land bygges.
 • Period: Apr 21, 1332 to Apr 21, 1340

  Danmark havde ingen konge

  Rigsråd regerer, da ingen konge kan findes.
 • Period: Apr 21, 1340 to Apr 21, 1375

  Valdemar Atterdag regerer

 • Period: Apr 21, 1347 to Apr 21, 1353

  Den sorte død hærger i Danmark

 • Apr 21, 1389

  Margrethe I. tager magten igennem sin søn

 • Period: Apr 21, 1397 to Apr 21, 1523

  Kalmarunionen

 • Apr 21, 1492

  Christopher Columbus opdager "Amerika"

 • Period: Apr 21, 1500 to

  Renæssancen - Stændersamfund

 • Apr 21, 1517

  Martin Luther starter Protestantismen

 • Period: Apr 21, 1534 to Apr 21, 1536

  Grevens Fejde

  Det sidste bondeoprør i Danmark. Christian 2. afskediges som konge, i stedet vælges Frederik 1.
  Det medfører borgerkrig.
 • Apr 21, 1536

  Reformationen i Danmark

 • Apr 21, 1540

  Første troldoms- og hekseprocess

  Retsag mod hekse og andre, der udførte ikke kristne handlinger
 • Apr 21, 1550

  Adlen ejer ca. 45% af jorden i Danmark

 • Period: to

  Christian 4. fødes, dør og regerede og byggede København

 • Period: to

  Trediveårskrigen

  Religionskrig mellem protestanter og katolikker i Tyskland.
 • Period: to

  Torstensonkrigen

  Danmark mister Halland og andre landsdele til svenskerne.
 • Period: to

  Frederik d. 3

  Var i krig med svenskerne.
 • Period: to

  Enevælde

 • Pestepidemi

  Slutter omkring 1711.
 • Period: to

  Svenskerkrigene

 • Enevælden

  Kongen har magten samlet under sig.
 • Period: to

  Skånskekrig

 • Tilbagegang i bønders jord

  Højere skat gør det sværere at være selvejerbonde.
 • Period: to

  Den store Nordiske krig

 • Period: to

  Den Danske Revolution

 • Period: to

  Kong Christian d. 7

  Kongen var skingrende sindsyg og drak og horede sig ihjel. Kongens livlæge Struense har en affære med dronningen og overtager magten i Danmark. Struense henrettet grundet krænkelser af den enevældige majestæt.
 • Den Franske Revolution

 • Parlamentarismen indføres i Danmark

 • Period: to

  Verdenskrige og Verdenskrise

 • Kanslergadeforliget

 • Danmark medlem af NATO

 • Jordskredsvalget i 1973

  Tre nye partier repræsenteres i Folketinget: Fremskridtspartiet, Centrum Demokraterne og Kristeligt Folkeparti.
 • Period: to

  Danmark i Europa