Emilie Damgaard

 • 500

  Danmark omtales for første gang

  Danmark omtales for første gang
  Af den græske historiker Prokopios
 • Period: 500 to

  Danmarks historie

 • Period: 500 to Feb 27, 1500

  Middelalderen i Europa

 • Feb 25, 700

  Første tegn på en dansk stat

  Samfund med arbejdsdeling mellem forskellige grupper, bureaukrati, kommunikation og en vis centralisering med en hersker i midten.
 • Period: Feb 27, 700 to Feb 27, 1000

  Vikingetiden

 • Feb 25, 1099

  Korstog

  Korstog
  Første korstog: erobring af Jerusalem. Følgende 200 år. Biskopper, stormænd deltog. Pavelig velsignelse.
 • Feb 25, 1146

  Borgerkrig og tre konger

  Borgerkrig og tre konger
  Valdemar, Svend og Knud
 • Feb 25, 1157

  Valdemarstiden

  Valdemarstiden
  25 år frem, førte Valdemar krig hvert eneste år. Som regel med sin gode ven Absalon, der var ærkebiskop.
  Militære højdepunkt: 1168 - erobringen af Arkona på Rugen, den største hedenske fætning i Nordeuropa.
 • Feb 25, 1200

  Saxo: "Danmarkshistorie"

  Saxo: "Danmarkshistorie"
  Ansat af Absalon. Målet var at prise Absalon og at fremhæve Absalons familie. Et andet mål var at vise at de danske krige var forsvarskrige og RETFÆRDIGE korstog.
 • Feb 25, 1219

  Dannebrog

  Dannebrog
  Valdemar Sejr er ved at erobre Estland, og undet det afgørende slag falder Dannebrog ned fra himlen og opmuntrer danskerne.
 • Feb 25, 1241

  Jyske Lov

  Jyske Lov
  Valdemar Sejr udgiver den Jyske lov, som var et forsøg på at skabe en national lov.
 • Feb 27, 1348

  Pesten

  Pesten
 • Period: Feb 27, 1500 to

  Renæssancen i DK

  Menneket kommer i centrum i stedet for Gud. Fokus på det jordiske liv.
 • Feb 25, 1517

  Reformation

  Reformation
  Martin Luther.
  Katolicisme: 
• Gud – pave – helgener kirke - menneske
• Afladshandel (betale sig fra sine synder)
• Gud straffer og belønner 
• Fokus på det ydre
• Rituelle handlinger i centrum
• Monopol på sandheden
Protestantisme: 
• Gud – menneske 
• Tryghed i troen
• Fokus på det indre
• Det tekstlige er i centrum
• Fortolkningen lægges ud til folk

 • Feb 27, 1534

  Grevens fejde

  Grevens fejde
  Borgerkrig i DK (1534-1536)
  Efter Frederik 1.s død i 1533 kunne rigsrådet ikke enes om valg af en ny konge. Uenigheden skyldtes, at Frederiks ældste søn, hertug Christian af Slesvig-Holsten, havde demonstreret, at han var inkarneret tilhænger af det protestantiske opgør med den katolske kirke. Et andet kongeemne var Christian 2., der var blevet fængslet af Frederik 1. i 1532.
  Christian 3. bliver kåret til konge og dette medfører reformation.
 • Danske Lov

  Danske Lov
  Med øget centralisering, fast arvefølge og fælles lov var Danmark godt på vej til at blive en moderne stat
 • Period: to

  Oplysningstiden i DK

  Nytænkende, naturvidenskab, rationelt
  Ludvig Holberg
 • Slaget på Reden

  Slaget på Reden
  Københavns bombardement. Første terrorangreb. Mellem britiske flåde og den dansk-norske.
 • Grundloven

  Grundloven
 • Slaget ved Dybbøl

  Slaget ved Dybbøl
  Danmark tabte stort pågrund af manglende forberedelse. Preussen havde en overlegen hær med bagladegeværer. Mistetede meget land.
 • 1. Verdenskrig

  1. Verdenskrig
  Den radikale regering og oppositionen var enige om neutralitet. Danskerne solgte dårlig kød til tyskerne og blev derfor rigere.
 • Samling om socialdemokratiet

  Samling om socialdemokratiet
  Stræbte på at skabe bedre levevilkår for den voksende arbejderklasse. Aktiv stat, der skulle regulere økonomien. bekæmpe arbejdsløshed. Partiets formand var Stauning. 1924-2001 var de i regeringen. Fandt sammen med de Radikale i 1929
 • Krakket på Wall-Street

  Krakket på Wall-Street
  årsag til at verden blev kastet ud i en økonomisk krise. Førte i Danmark til arbejdsløshed og nedsat eksport. Uroen var en af årsagerne til den nazistiske magtovertagelse af Tyskland.
 • Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget
  Staunings hjem. Socialdemokratiet, Radikale og Venstre blev enige om, at forbyde strejke og forlænge overenskomsterne i et år for at undgå uro på arbejdsmarkedet. Opfattet positivt af socialdemokrater.
 • Besættelsen af DK

  Besættelsen af DK
  Samlingsregering. Neutralitet. Ingen modstand. Sluttede i 1945
 • Første hjemlige kilde: Jellingestenene.

  Første hjemlige kilde: Jellingestenene.
  Harald Blåtand praler i runer hvordan han vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danskerne kristne
 • Kloster i Nordengland plyndres

  Kloster i Nordengland plyndres
  Vikinger plyndrer i de følgende 200 år i England og Normandiet. Mange slog sig ned og dyrkede jorden
 • Harald Blåtand

  Harald Blåtand
  Søn af Gorm, satte helhjertet sit militære og politiske apparat bag kristendommen. Kristendommen var ikke helt ukendt, eftersom, blandt andre årsager, missionærer var blevet sendt til Danmark. Byggede kirken i Jelling.