Benedicte Holm - tidslinje

 • Feb 25, 1050

  Højmiddelalderens begyndelse

  Højmiddelalderens begyndelse
  Tiden mellem 1050-1300: Økonomisk fremgang og korstoge med muslimerne fandt sted.Korstoge skabte mere samling i Europa, da de ledtes af paven og handelsbyer som Venedig og Firenze tjente man meget på at forsyne korsriddere til deres togt.
  Landsbyfællesskab opstår og alle er afhængige af hinanden.
 • Feb 25, 1300

  Senmiddelalder

  Senmiddelalder
  Tiden 1300-1500.Det er en mørk periode, hvor også Den Sorte Død, pest, udryddede 1/3 del af Europas befolkning.
 • Feb 27, 1348

  Pesten

  Pesten kommer til Europa.
 • Feb 25, 1440

  Bogtrykkerkunsten

  Bogtrykkerkunsten
  Bogtrykkerkunsten opfindes og dette er et brud på kirkens videnmonopol.
 • Feb 25, 1492

  Vejen til Amerika

  Vejen til Amerika
  Columbus fandt vejen til Amerika.
 • Feb 25, 1500

  Renæssancen Genfødsel

  Renæssancen Genfødsel
  I perioden mellem 1450-1600 voksede interessen for antikken og humanisterne (studerede sprog, historie, filosofi, kunst og litteratur) lagde de første frø for moderne naturvidenskab. Man forsøgte at forstå mennesker.
 • Period: Feb 27, 1500 to

  Renæssance

 • Feb 25, 1517

  95 kritiske teser

  95 kritiske teser
  Samfundet var meget religiøst, men især i Nordeuropa, var man begyndt af kritiserer kirkens griskhed, magtbegær og moralske forfald. 1517 satte Martin Luther 95 kritiske teser op på domkirkens dør i Wittenberg og paven bandlyste ham.
  Paven. De tysker fyrster og den dansk-norske konge (Christian d. 2 støttede Karl d. 5, som han blev afsat og Frederik d. 1 blev konge), undtagen Karl d. 5, gik med Martin Luther og striden førte til en religionskrig.
 • Feb 27, 1520

  Det stockholmske blodbad

  Ved Danmarks erobring af Sverige, lod Chr. d. 2 82 svenske adelsmænd.
 • Feb 27, 1534

  Grevens fejde

  Efter Frederik d. 1's død er der uenighed om hvorvidt hertugen fra Slesvig (sønnen) eller den tidligere konge Chr. d. 2 skal overtage magten, da sønnen af Frederik d. 1 vil gennemføre en reformation af DK. Christian, Hertugen af Slesvig, vinder magten og Danmark bliver derfor protestanter.
 • Feb 27, 1536

  Reformationen

 • Feb 25, 1550

  Dansk bibel

  Dansk bibel
  Den første bibel, der er oversat til dansk trykkes.
 • Feb 25, 1555

  Fredsslutning i Augsburg

  Fastslået: fyrsten bestemte religionen i sit land. Nordeuropa var blevet løsrevet fra den romersk-katolske kirke.
 • Enevældes indførelse

  Enevældens ndførelse betød, at Kongen ikke længere var bundet af en håndfæstning. Den indføres af Kong Frederik d. 3.
  Under enevælden var der stor intolerance om religion. Kongen var både statens- men også kirkens overhoved.Bestræbelse på ensretning, orden og kontrol.
  Merkantilisme = statslig reguleringspolitik.
 • Period: to

  Enevælde

 • Period: to

  Oplysningstiden

  Man begyndte at tænke mere rationelt og lade fornuften råde. Derudover opstår empirismen, som betød "ren tavle", altså at man begyndte at diskuterer emner som social arv.
 • Adam Smith kritiserer merkantilismen

  Adam Smith kritiserer merkantilismen
  Liberalismens fader, Adam Smith fra Skotland, kritiserede merkantilismen i sin bog i 1776 og ytrede ideer om mere frihed og et samfund mere retfærdigt, fri af enevælden. Dette startede en reformation, der spredte sig ud over Europa.
 • Stavnbåndet ophæves

 • Slaget på Reden

  Slaget på Reden
  Danmark havde indtil videre forholdt sig neutral, men støttede lidt både Frankrig og England. Dette var England træt af, så den britiske flåde ville gerne rensage danske skibe, men det ville Danmark ikke have.
 • Napoleon Bonaparte kroner sig selv til kejser

  Værst blev kampene i Frankrig, hvor borgerskabet tog magten fra kongen og adelen. De kunne dog ikke organisere magten og inden et år var gået var der så mange indre stridigheder, at magthavene fra lande omkring greb ind. I 1799 tog Napoleon Bonaparte magten og kronede i 1804 sig selv til kejser.
 • Københavns bombardement

  Københavns bombardement
  Napoleon var begyndte at gå i krig mod de andre lande i Europa og Danmark støttede ham. Danmark havde en stor flåde, så England var bange for at denne skulle falde i kløerne på Napoleon. England omringede København og bombede store dele af byen til ruiner. Efter tre dage overgav København sig.1807: Københavns bombardement.
 • Tivoli i København

  Tivoli i København
  I gennem industrialiseringen fik folk langt mere fritid og man begyndte at andlægge forlystelsesparker, derfor grundlægges Tivoli i København.
 • Christian d. 8 dør

  Kong Christian d. 8, der var meget dygtig til at lede, dør.Også på denne tid opstår en borgerkrig, Danmark vs. Slesvig-Holsten.
  Manglende fællesskab og nationalistisk følelse (danskere vs. tyskere). Regionalstyring vs. Styring fra København.Slesvig-Holsten allieret med Preussen.Danmark står til at tabe, men ved et overraskelsesangreb i Fredericia bliver det muligt at forhandle.
 • Grundloven

  Grundloven
  Frederik d. 7 havde ikke lyst til at regere, så han afgav magten og demokrati blev indført. Grundloven blev vedtaget.
 • Period: to

  Industrialisering - det moderne Danmark bliver til.

 • Thorvald Stauning får magten i DK

  Thorvald Stauning får magten i DK
  Thorvald Stauning leder af Soc. Dem. får magten i DK. Han havde magten indtil 1940.
 • Period: to

  1. verdenskrig

  Danmark forholdt sig udenfor 1. verdenskrig og bestræbede sig på at forholde sig neutral, dog kom arbejdsløsheden stadig til DK.
 • Valgret til kvinder og tjenestefolk

  Grundloven ændres, så der kommer valgret til kvinder og tjenestefolk.
 • Påskekrisen

  Chr. 10 afsatte regeringen og indsatte et forretningsministerium, som han håbede ville arbejde aktivt på at vinde Flensborg tilbage, selvom 75% af befolkningen i Flensborg kort før havde stemt i mod. Der opstod store protester, så han måtte udskrive nyvalg og Venstre vandt magten.Det tætteste DK har været på afskaffelsen af monarki og indførelse af republik.
 • Danmarks Radio

  Danmarks Radio
  Danmarks Radio estableres.
 • Wall Street krakket

  Wall Street krakket
  Børsen på Wall Street i New York krakkede og verdens omspændende økonomisk krise brød ud.
 • Kanslergadeforliget

  Kanslergadeforliget – Socialdemokratiet, Radikale og Venstre indgik et forlig, fordi landet nærmede sig en storkonflikt, da arbejdsgiverne krævede 20% i lønnedgang. Forliget skulle forlænge gældsoverenskomsterne og forbyde strejke og lockout i et år.
 • Period: to

  Danmarks besættelse

  Under 2. verdenskrig blev Danmark besat af Tyskland.
 • 2. verdenskrig starter

  2. verdenskrig starter
  Tyskland angriber Polen og 2. verdenskrig er sat igang.
 • Befrielsen

  Tyskland overgiver sig til Montgomery.
  Modstandsbevægelsen havde nu 50.000 medlemmer, som kunne feste over Danmarks befrielse.
 • Den tidlige middelalder og vikingetid

  Den tidlige middelalder og vikingetid
  Middelalderen begyndte, da den græsk-romerske oldtid brød sammen og herefter fik kirken stor dominans i Danmark og kristendommen kom til. Feudalt samfund. Fyrsten, kongen eller kejseren, der har den øverste position og magten hvilede på traditioner, jordejendom og loyale vasaller.
 • Period: to Feb 25, 1500

  Middelalder