Nannas tidslinje

By 12nagl
 • 500

  Danskere nævnes for første gang

  Danskere nævnes for første gang
  Danskere bliver første gang omtalt af den græske historiker Prokopios, på samme tid lever historikeren Jordanes som kalde danskere for "dani" han mener at danskere stammer fra svenskernes slægt.
 • Period: 500 to Feb 27, 1500

  Middelalder

  Samfundet i middelalderen; Den eneste administration var kirken mindre stat
  Middelaldersamfundet som feudal pyramide med kongen øverst, stormænd i midten og bønderne nederst.
 • Period: 500 to Feb 27, 1000

  Tidlig middelalder

  Klostersamfund; hengive sig til liv med bøn og arbejde. Vigtigt for kirkens indflydelse
  Den tidlige middelalder vender mang munke ryggen til det ”dårlige” liv. Imod biskopper, som bare sidder på magten. Bendikt opfører kloster i Italien, hans ledemåde er inspiration over hele verden. Retningslinjer for hvordan livet skal leves. Lægevidenskaben starter i klostrene.
 • Mar 20, 737

  Dannevirke opføres

  Dannevirke opføres
  Dannevirke bygges som en 10 kilometer lang vold, den symboliserede hvor langt kongens magt strakte sig. Det var også på denne tid at de ældste danske byer opstod: Hedebym Ribe og Århus.
 • Feb 27, 1000

  Velstand i Danmark

  Efter år 1000 skiftet var der stor vækst.
  Omkring 2000 landsbykirker opført i Danmark, hvilket er et bevis på velstand i denne tid. Økonomisk opsving!
 • Feb 27, 1000

  1000-tallet; staten bliver til

  1000-tallet; staten bliver til
  1100-tallet staten bliver til, admisteres ikke bare af kirken, skattekontor oprettes, endnu ingen lovgivende forsamling.
  1000-tallet; reformbevægelse, kongen skulle adskilles fra kirken, kirken måtte som den eneste udnævne paver. Dermed blev store embeder gjort ulovligt, man kunne ikke længere købe sig til noget kirkeligt.
 • Period: Feb 27, 1000 to Feb 27, 1250

  Højmiddelalder

  højmiddelalder
 • Feb 27, 1100

  Universiteterne opstår

  Universiteterne opstår
  1100-tallet opstår universiteter primært undervist i humaniora,
 • Mar 20, 1146

  Borgerkrig og strid i kongerækken

  Svend Estridsen fik flere sønner som arverde tronen, det vil sige at arvefølgen var bror til bror istedet for den nuværende far til søn. Tilsidst gik det naturligvis galt da der var for mange fætre i kø til at tage over. Dette resulterede i en borgerkrig, der varede et halvtårhundrede. I 1146-57 herskede tre konger på sammetid; Svend Grathe, Knus Magnussen og Valdemar. Efter 11 års borgerkrig var Valdemar enehersker efter
 • Feb 27, 1200

  Kvindeklostre anerkendt

  Kvindeklostre anerkendt
  Kvindeklostre anerkendt i 1200-tallet
 • Mar 20, 1200

  Saxo

  I 1200-tallet skrev Saxo sin Danmarks historie, Saxo var ansat af biskop Abselon, hans Danmarks histories formål er at prise Abselon og fremhæve Abselons slægt som gode og trofaste kongetjenere. Bogen skulle også vise at de forhenværende danske krige havde været forsvarskrige. Saxos danmarks historie anses derfor for at være en noget fordrejet virkelighed..
 • Feb 27, 1210

  Splid i kirken

  Ændringer i kirken; spændingsforhold mellem bla. Kirkens fornyelse af traditioner, Frans af Assisi, ubetinget fattigdom. Leve for så lidt som muligt og der ellers bare af bøn. Fornægtelse af alt materialisme. I 1210 stifter han franciskanerne, mange tilknyttede sig ham. Beskatning af kirken, hvilket ellers var utraditionelt, derfor sendes en hær til Norditalien, Paven bliver herefter fuldstændig tortureret og ender med at dø. Bevis på at hans magt ikke er så stor, tom magt. Paven flytter til Syd
 • Mar 20, 1219

  Tallinn

  I følge myten falder dannebrog ned for himmelen under et slag i Estland
 • Feb 27, 1241

  Jyske lov

  Jyske lov
  Jyske lov var det første forsøg på en fælles lov i Danmark
 • Period: Feb 27, 1250 to Feb 27, 1500

  Senmiddelalder

 • Feb 27, 1348

  Pesten

  Middelaldersamfundet plaget af pesten, mange døde, dukkede op 1. gang 1348-51 bredtes i alle lag af befolkningen. Første omgang resulterede i ca. 1/3 af befolkningens død. Kom igen i 1360, slog ca. til en gang per generation. Mellem 1250 og 1500 blev VestEuropas befolkning halveret.
 • Period: Feb 27, 1500 to

  renæssancen og reformationen

  Præget af livsglæde og interesse for kunst og videnskab – modsat middelalderen
  Frederik d. 2 ville gøre DK til et førende land på mange områder – støttede bl.a. Tycho Brahe
  Christian d. 4 overtog efter Frederik d. 2 (CHr. D. 4. var imod Tycho Brahe)
  Chr. 4 førte DK i dyb krise og mistede meget land
  Chr. D. 4 byggede bla Rosenborg, rundetårnet, Børsen.
  1563-1660 Sverige og DK ofte i krig
 • Feb 27, 1517

  Martin Luther

  Martin Luther
  I 1517 offentliggjorde Martin Luther 95 teser hvor han gik mod kirken
  Ønskede modernisering af kirken
  Bl.a mente han at kirken skulle blande sig udenom politik
  Præster skulle leve i cølibat, men det gjorde de bestemt ikke.
  Eksempelvis lokkede kirken penge ud af folk for ikke at komme i skærsilden
 • Feb 27, 1520

  Stokholmske blodbad

  Kalmarunionen gik i opløsning, Christian d. 2 ville genoprette det med sig selv i spidsen, samarbejdede med den svenske kongeaddel, folk imod det blev halshugget.
  Sten Stuer (rigsforstander ikke konge, men stadig øverst) meget imod Kalmarunionen, men mange svenskere var for da de så det som en vej til mere magt. Flere svenskere hjalp faktisk danskerne
  Christian d. 2 tronefølger i Sverige pludselig, og dem som så var imod dette blev halshugget deraf navnet det Stockholmske blodbad.
 • Feb 27, 1524

  Bibel oversat til dansk

  Bibel oversat til dansk
  Bibel oversat til dansk
 • Feb 27, 1534

  Grevens fejde

  Bønderne skulle betale for krigen, Chr. D. 2. udskriver krigsskatter til dem.
  Chr. D.2 stikker af til Holland og Frederik d. 1 overtager magten i DK.
  CHr. D.2 vil have magt igen, men hans projekt fejler bliver fængslet i Sønderborg (slot) Ny konge til Frederik d. 1s søn (Chr. Hertug af Slesvig) er oplagt, men menes at være for revolutionær (af adlerne) De ønsker istedet Chr. d. 2. Chr. Hertug af Slesvig. sejrede - begrundelse for reformation.
  Grevens Fejde 1534-1536.
 • Feb 27, 1536

  Reformationen

  Reformationen
  Christian d. 3 udstedte i 1536 erklæring om bedre orden og reformation.. Går fra at være katolikker til protestanter efter Luthers opfattelse
 • Period: Feb 27, 1536 to

  Adelsvældet” 1536-1660

  Stille periode efter borgerkrigen
  Alt kirkensejendom går til staten. Mange munke og katolskepræster konverterer.
  Tiggerordning, dem, der ingen ting har..

  Formelt set valgte rigsrådet kongen, men uformelt var det ofte kongens søn
  Stændersamfundet ændres i højgrad, færre og færre bliver adler
  Perioden – præget af stigende priser på landbrugsvarer
  Kongemagten er på vej op, men adlen har stadig fuldmagt.
 • Feb 27, 1537

  kirke og stat adskilt

   kirke og stat adskilt
 • Danskelov

  Danskelov i 1683, Norge får deres lov i 1687, men de har ikke rigtig nogen kultur udover en påtvunget DK, tro kopi af Danske lov, Norge styret af danske fogeder, mad måtte de kun få fra DK
 • Period: to

  Oplysningstiden

  Danmark flere kolonier – nu de dansk vestindiske øer
  Kongen fik før i tiden magten fra gud, i oplysningstiden bliver det klart at kongen har brug for befolkningen, og bliver gjort til samfundstjener, oplyst enevælde (Ludvig Holberg her under)
 • Store nordiske krig

  Store nordiske krig 1709-20
  Skulle sikre at Sverige ikke blev en dominerende stormagt
  DK sammen med Rusland, Polen, Proisen.. England mod stærk Norden, derfor allierer de sig med Sverige for splittelse af Norden.
 • Uddannelse i Danmark

  Uddannelse i Danmark
  1720 – Frede. D. 4, opretter Rytterskoler 1/6 af danskere (rige) kan nu komme i skole. Underviser i alt muligt, matematik, historie på dansk.
  1806 – folkeskoleloven, lovpligtig skolegang indtil konfirmation, revideret i 1814.
  Videnskabernes selskab – naturvidenskaben opblomstrer
 • Landbrugskrise

  Landbrugskrise
  Landbrugskrise i 1730, lave priser, mange fæstebønder dør, Derfor; Stavnsbånd indføres i 1733, er du født på en bondegård bliver du boende der fra du er 14-34 for at sikre arbejdskraften bliver og ikke trækker ind til byen i stedet. Kvægsygdom i 1740’erne, stavnsbånd ændres i 1744 nu fra 4-44 år skal man blive på sin fæstegård og hjælpe den hermand, der var i området. I 1788 ophævelse af Stavnsbåndet vedtaget, træder først i kraft i 1800-tallet.
 • Dansk landbrug

  Dansk landbrug
  Industrielle revolution, eksporten af landbrugsvarer steg med 50% fra 1730-1760, fordi DK giver korn til England. Pris på dansk rug og hvede fordobles, sejr for Dansk landbrug.
 • velstand

  velstand
  DK første bank i 1736, første gang man kan have en konto og ikke skal gemme penge i hjemmet.
  Handelskompagnier, oprettet i 1600-tallet, monopol på handel, handlen frigivet i 1700-tallet.
  Under den industrielle revolution, højkonjunktur i DK, (eks. Tjente vi penge på krudt til USA og korn til UK)
  Det flurisante periode; det gik godt for DK, problemmer i Europa (eks. Den franske revolution) Dk laver havnen og vi bliver handelshovedstad for Europa.
 • industrielle revolution

 • Struense og Christian d. 7

  Struense og Christian d. 7
  Chr. D. 7 var psykisk syg, Struense står bag hans beslutninger, indfører trykkefrihed 1770, Tortur og dødsstraf fjernes. Nedlæggelse af statsrådet.. De møder hinanden på en udlandsrejse.
  Fine folk var mod disse lovændringer, 1772 overtager statsrådet igen, henretter Stuensee og Brandt.
 • Slaveri og trekantshandel

  Slaveri og trekantshandel
  DK d 6. mest slavehandelende nation, 66.000 slaver – de dansk/vestindiske øer.
  1792; forordning om afskaffelse af slavehandel, trådte først i kraft d. 1 Jan 1803, men mens transporterede man en masse slaver over for at man stadig kunne have slaver, man måtte bare ikke handle med dem mere.
  Trekantshandel; DK- Afrika (færdigproduceret varer blev solgt der) Fandt slaver, man tog med til de DK/vestindiskeøer og tog tobak og alt muligt som man tog med tilbage til DK.
 • Slaget på Reden

  Slaget på Reden
  Slaget på Reden; DK med i neutralitetsforbundet, England smadrer derfor den danske flåde for at sikre sig at Danmark ikke pludselig allierer sig med Frankrig.
 • Period: to

  1. Verdenskrig

  • 1. verdenskrig 1914-1918 kostede 9 mio mennesker livet
  • Konsekvenser for DK trods neutralitet bla. Arbejdsløshed, boligmangel og realløn faldt med 15%
  • Love om rationering
  • Gullash-baroner tjente godt på 1. verdenskrig, sendte alt det ”ulækre” mad vi ikke selv havde brug for til Tyskland og lign. Lande, som var i stort nød. 700 sømand i engelsk tjeneste for at kæmpe for DK, stor del var tabt.
 • Ændring af grundloven

  Ændring af grundloven
  1915 ændring af grundloven – stemmeret til kvinder og tjenestefolk
 • mellem krigstid

  • Mangel på venstrefløj resulterer i stiftelse af DKP i 1919, sovjetunionen som forbillede.
  • 1924 valg – soc.dem største parti indtil 2001
  • 1929 børsen, wall street krakker, resulterer i økonimisk krise
  • 1932 32% arbejdsløshed i DK, hårdt ramt af krisen, over 40% i visse byer
  • Folk søger ud på ydrefløjene i protest mod den høje arbejdsløshed.
 • Brud på parlamentarismen

  Brud på parlamentarismen
  • Påsken 1920 , regeringen afsat til fordel for forretningsministerium – brud på parlamentarismen.. monerkiet mødte modstand
   Nyvalg – venstre vandt.
 • Kanslergade

  Kanslergade forliget, soc.dem, venstre, radikal, vedtager at de tvangsforlænger overenskomst med et år, forbyder strejke/lockout i det år. 10% devaluering, udlandet fik mere for pengene. Så ting blev 10% billigere.
 • Krigen begynder

  Krigen begynder
  Krigsudbrudet i 1939 – Tyskland angriber Polen, angreb for at få mere lebensraum
 • Period: to

  2. verdenskrig

  Besættelse; 9 April 1940 og befrielse
 • August oprøret

  Modstand mod besættelsesmagten i 1943, Augustoprøret,
  August 1943 regering afgår tysk træder til, alt lovgivning væk, dødsstrafindføres,
  - Frihedsrådet oprettes, september 1943, koordinere modstandskamp i DK, (kommunister og nationalkonservative)
 • Nu

 • Kristendom andre steder

  Kristendommen antaget som officiel romersk religion i 380, vigtigt element efter romerigets sammenbrud
 • Danmark bliver kristent

  Danmark bliver kristent
  Kristendommen var ikke ukendt i Danmark på dette tidspunkt, der findes flere eksempler på tyske missonærer og andre, der havde bragt kristendommen ud i verden. Men den lile jellingesten blev bygget i 965 og ses på et symbol som kristendommen som nationalreligion. Nu var alle danskere kristne (endnu ikke religionsfrihed) Harald Blåtand opfører stenen i forbindelse med sin dåb
 • Period: to

  Vikingetid

  Heromkring foregår vikingetiden i Danmark