Andre verdenskrig

Andre verdenskrig

By Simen07
 • Angripe på polen

  Angripe på polen
  1. september 1939 går Tyskland inn i polen fra vest. Tyskland gikk til angrep på polen fordi de ikke ville gi fra seg Danzig-området til Tyskland. Tre dager senere erklærte Frankrike, Storbritannia og Tyskland krig. det var angripe på polen som var startskuddet på andre verdenskrig.
 • Period: to

  The Phoney War

  På den ene siden av krigen stod aksemaktene: Tyskland, Italia (1940–1943), Slovakia (1939–1945), Den uavhengige staten Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn (alle fire 1941–1944), samt Japan (1941–1945) og Thailand (1942–1945). Finland var i årene 1941–1944 i en løs allianse med Tyskland som begrenset seg til krigen mellom Finland og Sovjetunionen.
 • Period: to

  Den Finske vinterkrigen

  Vinterkrigen var krigen mellom Finland og Sovjetunionen fra 30. November 1939 til 12. Mars 1940. Russland ville ha en liten del av Finland fordi de synes de hadde grensen for nærme den gamle hovedstaten St. Petersburg. Det var Sovjet som vant krigen med 200 000 tusen menn mer. men det var akkurat i siste liten. de gikk inn med 450 000 menn mens de finske hadde 200 000 tusen mindre, men de finskene kunne virkelig å slåss.
 • Angrepet på Norge (Operation Weserybung)

  Angrepet på Norge (Operation Weserybung)
  Angrepet på Norge i 1940 var det tyske militære angrepet på Norge tirsdag 9. april 1940 under andre verdenskrig. Angrepet var historiens første integrerte luft, sjø- og landangrep under én kommando, general Nikolaus von Falkenhorst.
 • Kampene på lundehøgda

  På lundehøgda var det kamp mellom tyskere og nordmenn. Det kom etter hvert britiske styrker og hjalp nordmennene i Åsmarka og på lundehøgda
 • Period: to

  Angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike

  Dette ble kalt slaget om Frankrike. Tyskland sitt mål var å hevne seg etter første verdenskrig. De hadde en veldig god plan, de skulle ikke gå rett inn i Frankrike. De skulle først gå inn i Nederland, også Belgia. Når Tyskland skulle gå inn i Frankrike skulle de gå rett inn i Paris, som er hovedstaten i Frankrike.
 • Period: to

  Evakueringen av de allierte styrkene fra Dunkrik

  Evakueringen av Dunkirk var evakueringen av allierte soldater fra strender og havner ved Dunkirk i Nord-Frankrike mellom 26. mai og 4. juni 1940. Evakueringen ble igangsatt etter store mengder belgiske, britiske og franske tropper ble avskåret og omringet av tyske tropper under det seks uker lange slaget om Frankrike.
 • Operasjon Barbarossa (Leningrad)

  Operasjon Barbarossa (Leningrad)
  Operasjon Barbarossa var en invasjon av tyskerne i 1941. Tyskland satte opp 3 millioner soldater på grensen til Sovjetunionen. Tyskland skulle gå inn i Moskva, Leningrad og Kaukasus. de gikk inn med 1 mill. styrker på alle 3 plassene. Når tyskerne kom til Leningrad omringet de hele byen, da kom ingen seg ut eller inn. De sultet i hjel. De endte opp med å måtte spise rotter, sagflis, tapetlim og det er noen som sier at de også spiste hverandre.
 • Operasjon Barbarossa (Moskva)

  Operasjon Barbarossa (Moskva)
  Tyskerne gikk inn i Moskva med 1 mill. soldater. Når de kom 3 mil unna Moskva begynte det å regne veldig mye. Da kom de seg ikke noe lengere fordi de ikke fikk kjørt noe utstyr eller noen ting videre.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Angrepet på Pearl Harbor
  Pearl Harbor er en amerikansk flåtebase beliggende på sørkysten av Oahu, Hawaii, mest kjent for det japanske angrepet 7. desember 1941. Angrepet var den direkte foranledningen til at USA kom med i andre verdenskrig. Basen ble tatt i bruk i 1911, etter to års bygging, og utvidet betydelig de to neste tiårene.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  Kampen om Stalingrad i det daværende Sovjetunionen høsten og vinteren 1942–1943 er et av de mest kjente slagene under andre verdenskrig. I en seig og oppofrende kamp mot angripende tyske styrker klarte sovjetiske stridskrefter å holde fast ved noen nøkkelstillinger inne i byen. En større sovjetisk motoffensiv som omsluttet og isolerte de tyske styrkene, tvang til slutt fram en tysk overgivelse.