Mellomkrigstiden

 • Period: 1929 BCE to

  Børskrakket

  Børskrakket i 1929 er et av de mest kjente børskrakkene i hele historien. Selv om den store nedgangen skjedde over flere dage, blir fortsatt Black Thuesday brukt for å tidsfeste krakket, den dagen alle prøvde å selge seg ut av aksjemarkedene. Et børskrakk er et stort og helt plutselig prisfall som omsetter seg på en børs.
 • Period: 1920 BCE to 1920 BCE

  USA sine gode tider

  På nesten hele 1920 tallet hadde USA stadig en velstående periode. Det gikk bra for de fleste sektorene, utenom jordbruk som hadde et sammenbrudd på grunn av høye priser på jordbruksvarene og landbruskjord. Mens kullet ble gradvis byttet ut med olje.Problemene med jordbruket fortsatte, men det gikk fortsatt bra med de andre sektorene.
 • 1919 BCE

  Versailles freden

  Freden i Versailles innebærte at Tyskland måtte gi fra seg alle koloniene sine til Storbritannia og Frankrike, Og at tyskerne måtte overlate Frankrike kontrollen over det tyske Saar-området. Tyskland måtte også betale erstatning for alle skadene som skjedde under første verdenskrig.
 • Period: to

  Den russiske revolusjon

  Den russiske revolusjon startet i mars 1917. Revolusjonen var en viktig begivenhetene i 20 årene, Helt fra 1922 til 1991 ble Russland og det meste av det russiske herreriket kalt for Sovjetunionen. Revolusjon brøt ut i 1917, og i november tok Bolsjevikpartiet makten. Mens den provisoriske regjeringen ble avsatt. I 1918 startet det en borgerkrig og den varte frem til 1921. Og det var bolsjevikene som gikk seirene
 • Avsluttning av 1. verdenskrig

  Når krigens avslutning hadde skjedd så kom det mange nye landgrenser. Og det osmanske riket ble oppløst. Tyskland ble blant annet omformet fra å være keiserdømme til å bli en republikk. Og koloniene til Tyskland ble delt i mellom krigens vinnere. Under fredskonferansen i Paris 1919 ble de firestorehetsmaktene enige om noen vilkår og avtaler krigens tapere måtte gå med på. Blant annet Versailles avtalen.
 • Period: to

  Mussolini og fremveksten av fascisme i Italia

  Fascismen i Italia var en politisk bevegelse som oppstod i Italia. Dette oppstod i årene under og etter 1. verdenskrig. Og lederen som styrte landet var Benito Mussolini, og Mussolini satt med makten over landet fra 1922-1943. Fascismen legger en sterk vekt på nasjonens betydning og enhet. I juli 1943 ble Mussolini avsatt av kongen og arrestert, men han ble befri et av tyskerne som førte han til en fascistisk republikk.
 • Period: to

  Utviklingen i Sovjetunionen (Lenin, Stalin)

  På grunn av Sovjetiske frykt for å bli innsirklet av en koalisjon kapitalistiske stater, satset Stalin i slutten av 1930-årene på å gi Sovjetunionen maksimal sikkerhet mot den stat eller de stater som til en hver tid syntes til å gjøre den aller største trusselen. Sovjetunionen prøvde å forbedre sitt forhold med de demokratiske stater i Europa og gikk i september med i folke-forbundet.
 • Period: to

  Viktige hendelser i Norge i mellomkrigstiden

  Et av de typiske problemene i mellomkrigs-tiden også for Norge var at pengeverdien sank. Men fra 1923-1924 ble det en innenlandsprisstigning, men deretter igjen fortsatte prisfallet. I det hele tatt er det utviklingen i arbeiderpartiet som i mellomtids-krigen påkaller størst interesse. Partiet tok i 1930-årene steget bort fra å være en revolusjonær linje, og satset fra nå av å vinne flertallet ved valg. Kino ble stadig mer populære ettersom at lydfilm kom til Norge i 1929.
 • Period: to

  Hitlers vei til makten og nazismens fremgang

  Hitler gjenopptok sin propaganda i året 1925 men han fikk et taleforbud i fra myndighetene i Bayern i 1926. Under børskrakket stilte Nazistene til valg i 1930. Men kom på andre plass med 6 millioner stemmer. I årene 1931-32 ble bare økonomien verre. Men nasjonalsosialismen sin fremgang fortsatte og i året 1932 stilte Hitler som motkandidat til Paul Von Hindenburg og tapte igjen med 36,8 % av stemmene. I 1934 ble Hitler utnevnt som rikskansler. De første måndene gjennomførte han (Machtergreifung)
 • Økonomisk krise i Tyskland

  I 1930 ble Tyskland rammet av den økonomiske verdens-krisen. All kredit fra utlandet og kortsiktige lån ble trukket. Utenrikshandelen sank veldig iløpet av perioden 1930-1933 den sank med hele to tredjedeler. Og i 1931 brøt mange banker sammen. Prisfall og overproduksjonen førte frem til innskrenkninger og en redusert virksomhet i storindustrien, mens mange bedrifter gikk konkurs, og i enden av 1932 var det hele 6 millioner som var blitt arbeidsløse.
 • Period: to

  Økonomisk krise i Tyskland

  I 1930 ble Tyskland rammet av den økonomiske verdens-krisen. All kredit fra utlandet og kortsiktige lån ble trukket. Utenrikshandelen sank veldig iløpet av perioden 1930-1933 den sank med hele to tredjedeler. Og i 1931 brøt mange banker sammen. Prisfall og overproduksjonen førte frem til innskrenkninger og en redusert virksomhet i storindustrien, mens mange bedrifter gikk konkurs, og i enden av 1932 var det hele 6 millioner som var blitt arbeidsløse.
 • Period: to

  Den spanske borgerkrigen

  Den 17-18 juli gjorde de spanske styrkene i Marokko og Kanariøyene opprør mot regjeringen. Dette førte til en borgerkrig som varte fra 1936-1939. Regjeringstroppene manglet leder og disiplin, mens opprørstroppene var godt organisert, 17 juli kom general Francisco Franco fra Marokko og ble den første oktober utnevnt som leder for opprørstroppene. Franco endte opp med seieren på grunn av stadige forsyninger av våpen fra Italia, Tyskland og Portugal. Franco fikk fra første stund støtte fra Hitler.
 • Period: to

  Viktige hendelser i jødedommen

  Fra 9-10. november skjer krystall natten i Tyskland, og Nazistene plyndrer og ødelegger mange tusen jødiske butikker. Og synagogen blir satt i brann. 1939-1945, under andre verdenskrigen blir 6 millioner av Europas jøder drept. Og målet til nazistene er å få alle jødene utryddet. I 1948 vedtar FN at den jødiske staten Israel kan grunnlegges, og mange palestinere må flykte. Det er jøder fra hele verden rundt som flytter til den nye staten.