Mellomkrigstiden

En katastrofe tid

By Oscar00
 • Period: to

  Maktbalansen i Europa

  I 1916 var Frankrike blitt avhengig av Storbritannia på grunn av krigsødeleggelsene.
  I 1918 var Frankrike og Storbritannia blitt avhengige av USA.
  Før USA gikk inn i krigen i 1917, hadde Tyskland klar tå holde tre av Europas stormakter stangen og hadde slått en av dem, Russland.
 • Norden i krig

  Norden i krig
  1914, danmark legger miner i sjøen på dansk side av Øresund
  Høsten 1918, stengte den norske marinen sjøterritoriet for tyske ubåter som skulle ut i Atlanteren
  6 desember blir Finland en fri stat
  1918 blir Island selvstendig
 • Nye nasjonalstater

  Nye nasjonalstater
  Tyskland, Russland, Østerrike-Ungarn gikk i oppløsning
  Frankrike fikk Alsace Lorraine
  Stater som Finland, Estland, Latvia, Polen ect oppsto
 • Nazismen

  Nazismen
  nazistenes parti blir stiftet, kalt NSDAP. De protesterte mot andre raser som ikke var hvite, de ville at den hvite rasen skulle heller vokse.
 • Fascisme

  Fascisme
  Fascismen ble stiftet og sto for rettferdighet mellom folket, alle skal være likestilt. De ville presse ned de som var mektigst
 • De økonomiske konsekvensene av krigen

  De økonomiske konsekvensene av krigen
  Midt i 1920-årene var industriproduksjonen i Europa kommet opp på samme nivå som før krigen.
  Europa hadde brukt masse penger på krigen, og ikke europeiske land begynte å ta over markeder.
  Krigen hadde gått hardt utover de offentlige finansene.
  Inflasjon
  Frankrike og Storbritannia måtte låne penger av USA
 • Hitler tar over

  Hitler tar over
  Hitler tar over leder rollen i NSDAP og partiet blir mye sterkere i hendene hans.
 • Stalins vei til makten

  Stalins vei til makten
  Stalin ble generalsekretær for det sovjetiske kommunistpartiet i 1922, og bygde opp sin innflytelse med dette som grunnlag.
 • Politisk avspenning i 1920-årene

  Politisk avspenning i 1920-årene
  Dawes utarbeidet i 1924 en plan som tok mer hensyn til Tysklands økonomiske evner.
  Locarno avtalen 1925
  I 1928 utarbeidet den franske og den amerikanske utenriksministeren en pakt som ble underskrevet av 15 stater, deriblant Tyskland, Italia, Japan, USA osv.
  Pakten bannlyste krig som politisk middel og slo fast at stridigheter aldri måtte løses på annen måte enn ved fredlige midler.
 • Krakket på børsen i New York og den store krisen

  Krakket på børsen i New York og den store krisen
  Kursene falt
  Mindre etterspørsel, ville fører til at bedriftene ville gå mot dårligere tider.
  Alle begynte å kjøpe dyre aksjer
  Gjennomsnittskursen sank med 40%
  Bank etter bank gikk konkurs
  USA gikk inn i en dyp depresjon
  1932 var det værste året
 • Dårlige vilkår for demokratiet

  Dårlige vilkår for demokratiet
  I 1920-1930 årene ble nasjonalforsamlingene oppløst eller fratatt myndighet i stat etter stat.
  Mellomkrigstida ble en tid for diktatur og for autoritære regimer.
  Demokratiene kom i mindretall i Europa
 • flere sluttet seg til nazistene

  flere sluttet seg til nazistene
  NSDAP fikk 37,3% av stemmene i valget og ble det største partiet i Tyskland
 • nsdap er det største partiet

  nsdap er det største partiet
  Det "tyske storting" brant ned og NSDAP fikk 44% av stemmene
 • hitler blir statsjef

  hitler blir statsjef
  Hitler blir statssjef på grunn av alle stemmene og støtten + han var lederen i NSDAP som var grunnen til at han "fortjente" å være leder
 • jødene blir redusert med svære tall

  jødene blir redusert med svære tall
  jødiske forretninger og synagoger ble forbudt over hele Tyskland og Østerrike. Krystallnatten oppsto også dette året, her ble mange jøder og alt de står for rast ned.