De viktigste hendelsene under 2 verdenskrig

 • Tysklands invasjon av Polen

  Tysklands invasjon av Polen
  Tyskland invaderer Polen 1.sept 1939. 6.oktober er Polen okkupert av Tyskland og Sovjetunionen. Denne hendelen blir sett på som den utløsende årsaken til 2. verdenskrig, selv om det finnes flere motiv til opptakten og utbruddet av krigen.
 • Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland

  Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland
  Etter tysk invasjon av Polen erklærer Storbritannia og Frankrike krig mot Tyskland. Krigserklæringen blir ikke fulgt opp av handlinger, det råder frykt for det tyske militæret og deres krigføring.
 • Vinterkrigen

  Vinterkrigen
  1. november angriper Sovjetunionen Finland, dette blir starten på det som blir kalt Vinterkrigen. Krigen ender 13.mars 1940, da blir det undertegnet en fredsavtale hvor Finland må avstå landområder til Sovjet.
 • Tysk angrep på Norge og Danmark

  Tysk angrep på Norge og Danmark
  09.April går Tyskland til angrep mot Norge og Danmark. Norge blir okkupert, men Kongen og regjeringen rekker å dra i eksil til Storbritannia slik at de kan fortsette motstandskampen derifra.
 • Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike

  Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike
  Tyskland går til angrep på Nederland, Belgia og Frankrike, Nederland kapitulerer 15.05, Belgia kapitulerer 28.05 og 14.06 faller Paris. Frankrike kapitulerer 25.06 og 11.11.1942 har tyskerne besatt hele Frankrike.
 • Blitzen

  Blitzen
  Tyskland møter sitt første store nederlag i krigen i møte med Storbritannias luftforsvar. Krigen om Storbritannia utspilte seg i luftrommet og slaget ble senere kjent som Blitzen. Det tyske Luftwaffe kjempet mot britisk Royal Air Force og Fleet Air Arm. Flykrigen gikk hardt ut over Storbritannias sivilbefolkning og infrastruktur, men de klarte å kjempe i mot. Utfallet av kampen om Storbritannias luftrom er ansett som et viktig vendepunkt under andre verdenskrig.
 • Tremaktspakten

  Tremaktspakten
  Tremaktspakten blir opprettet mellom Tyskland, Italia og Japan. Pakten går ut på at de tre landene lover å støtte og samarbeide med hverandre. Avtalen gikk også ut på at de skulle støtte hverandre (militært og økonomisk) om et av landene skulle bli angrepet.
 • Låne-leie-avtalen

  Låne-leie-avtalen
  Låne-leie-avtalen var en amerikansk lov som ble undertegnet av president Roosevelt. Loven gav presidenten fullmakt til å selge, låne og leie ut krigsmateriale til land som var av betydning for USAs sikkerhet. Loven kom spesielt Storbritannia til gode under/etter Blitzen og slaget om Atlanterhavet. Med låne-leie-avtalen bryter USA sin nøytralitetspolitikk.
 • Operasjon Barbarossa

  Operasjon Barbarossa
  Operasjon Barbarossa var kodenavnet for Tysklands angrep på Sovjetunionen. Angrepet var både taktisk- og rasemotivert. Med angrep og okkupasjon av Sovjetunionen ville Hitler unngå en tofrontskrig, som i første verdenskrig hadde tatt knekken på Det Tyske Riket. Sovjet ble også et mål på grunn av den store mengden jøder som bodde der, resten av befolkningen i Sovjet var tenkt å brukes som slaver for tyskerne.
  Som følge av Tysklands angrep erklærer Sovjetunionen seg som alliert.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Angrepet på Pearl Harbor
  Japan angriper den amerikanske flåtebasen på Pearl Harbor, Hawaii. Angrepet blir sett på som den direkte grunnen til USAs inntreden i 2. verdenskrig.
 • Tyskland erklærer krig mot USA

  Tyskland erklærer krig mot USA
  Tyskland erklærer krig mot USA som en følgende hendelse av Japans angrep på Pearl Harbor. Med dette blir Italia også "med" i krigen mot USA som følge av tremaktspakten som Japan, Tyskland og Italia hadde inngått tidligere.
 • Tysk kapitulasjon i Stalingrad

  Tysk kapitulasjon i Stalingrad
  Tyskland må gi opp krigen mot Sovjetunionen og trekke seg ut av landet. Krigføringen var preget av kulde, sult og høye dødstall.
 • Italiensk kunngjøring av våpenhvile

  Italiensk kunngjøring av våpenhvile
  Italia kunngjør våpenhvile 08.september 1943, kort tid etter at Mussolini hadde blitt avsatt som hersker/diktator over landet (dette skjedde 25.07.1943).
 • D-dagen

  D-dagen
  De allierte går i land i Nord-Frankrike og starter tilbakeslag mot tysk okkupasjon av Frankrike. D-dagen blir sett på som starten på slutten av 2.verdenskrig, Tyskland blir tvunget til å trekke seg tilbake fra både Frankrike og Belgia.
 • Vestallierte rykker inn i Tyskland

  Vestallierte rykker inn i Tyskland
  Tyskland blir presset tilbake på flere kanter og mister landområder. Vestallierte klarer uten stor motstand fra tyskerne å rykke inn i landet.
 • Hitlers selvmord

  Hitlers selvmord
  Hitler og hans kone tar livet av seg i Førerbunkeren - bunkeren fungerte som Hitlers siste hovedkvarter og lå i regjeringskvartalet under Rikskansellihagen.
 • Krigen er over i Europa

  Krigen er over i Europa
  Etter Tysklands kapitulasjon 07.mai blir 2.verdenskrig avsluttet i Europa.
 • Atombombe over Hiroshima

  Atombombe over Hiroshima
  USA slipper verdens første atombombe over den japanske byen Hiroshima. Ca. 200 000 ble drept og ca. 100 000 såret, 80-90% av byens areal ble totalt ødelagt.
 • Atombombe over Nagasaki

  Atombombe over Nagasaki
  Atombombe nummer to i verden slippes over den japanske byen Nagasaki, 1/3 av byen blir ødelagt, 39 000 mennesker blir drept og ytterligere 40 000 blir såret. Formålet med atombombene var å få Japan til å overgi seg uten vilkår.
 • Japan kapitulerer

  Japan kapitulerer
  Japan undertegner kapitulasjonserklæring og 2.verdenskrig er offisielt over.