Danmark utenrikspolitik i et internationalt billede 1800-

By Sonijoh
 • Period: to

  DK utenrikspolitik internationalt

 • Skuddene i Sarajevo, WW1 starter

  Attentat på den østerig-ungarske hertug Franz Ferdinand, skaper julikrisen som færer til utbruddet av 1. verdenskrig.
 • Tyskland og sovjetunionen invaderer polen - WW2 starter

  Hitler har taget magten og innvaderer polen med sovjetunionen. I Asia gjelder det fra 1937 til 1945.
  den største militære konflikt i historien, Danmark må forholde seg til Begge sider mtp. handel og eksport/inport. Blir besatt av tyskland april 1940-> mai 1945
 • Danmark Innlemmes i FN

  USA har interesse av at europa holder seg stabilt og ikke starter nye kriger, ved Mashall-hjelpen og en union for å opprettholde balanse og fred, skapes De Forente Nationer, FN
 • Danmark innlemmes i NATO

 • Danmark inntræder i EF (nå EU)

  Ved folkeavstemning kommer det fram at Danmark ønsker at blive medlem av EU. Det europeiske samarbeid bliver et faktum, og danmark er nå enda mer internasjonalt aktiv
 • Den kolde krigs slutt

  Berlin-muren faller, den kolde krig avvikles, og Danmark har nå nye aktører å forholde seg til. Velger så å bli mer internasjonalt aktive istedet for den tidligere fotnotepolitikk
 • Østersjøen

  Sovjet opplæses og Estland, Letland og Litauen roper på demokratiske reformer. Danmark tar initativ for å hjelpe disse land bli opptatt i Nato og EU. Militært taktisk for beliggenheten(ligger mellom russland og er viktig i da-tidens perspektiv på Russlands adgang til Østersøen)