Luftwaffe

Andre verdskrig

 • Hitler kjem til makta

  Hitler kjem til makta
  President Paul von Hindenburg utnevner Hitler til rikskansler.
 • Period: to

  Den spanske borgerkrig

  Eit langvarig oppgjør mellom nasjonalistane og republikanarane i Spania føra til ein nasjonalistisk seier.
 • Anschluss

  Anschluss
  Austerrike vert teken over av Tyskland, og dermed eit tysk territorium også.
 • Münchenavtalen

  Münchenavtalen
  Stormaktane gav Tyskland sudent-område for å forhindre krig.
 • Italia okkuperar Albania

  Italia okkuperar Albania
  Italia innfører fascisme i Albania etter dei tok over landet. Dei prøver til og med å okkupere Hellas etter kvart.
 • Tsjekkoslovakia vert teken over

  Hitler bryt Münchenavtalen når han tek over resten av Tsjekkoslovakia som han ikkje vart lova.
 • Molotov-Ribbentrop-pakta

  Den 23.august lagar Stalin og Hitler ei pakt som kjem til å splitte Polen.
 • Tyskland angrip Polen

  Tyskland angrip Polen
  Hitler har allereie gjennomført brot og krigshandlingar før 1.september. Men det er fyrste september han setter på ordentlig sine planar til verks.
 • Period: to

  Storbritania og Frankrike erklærer krig mot Tyskerane

  Fyrste september erklærer Storbritania krig mot tyskland som følger av at Tyskerane invandera Polen. Frankrike erklærer krig to dagar seinare.
 • Period: to

  Vinterkrigen

  Dette var då Sovjetunionen gjekk til åtak på Finland for å utvide sine militære grenser. Dette åtaket vart fordømt internasjonalt og føra til at Sovjetunionen vart utestengd av folkeforbundet.
 • Tyskland angrip Frankrike

  Tyskland angrip Frankrike
  I løpet av mai vart Frankrike angripe. Tyske styrker hadde brote gjennom nord i Frankrike via Belgia den 20.mai. Frankrike måtte gje seg i løpet av Juni.
 • Tyskland angrip Noreg og Danmark

  Tyskland angrip Noreg og Danmark
  Noreg og Danmark vart invandera av tyske troppar, nordmenn kjempa i to månedar saman med nokre allierte før dei Tyske fekk til slutt kontrollen. Bilete: Av User:Dybdal / Bagn Bygdesamling - Valdres Folkemuseum, Per Bratland (1907-1988), Deutsches Bundesarchiv.
 • Period: to

  Slaget om Storbitania

  Dette var eit langt slag som innebar mykje "luftkrig". Tyskland sendte stadig vekk tyske bombe- og jagerfly, tross for eit nojkså sterkt forsvar av britane sjølv.Krigen vert kalla Blitz-krigen, fordi det var så mange bombar som vart sleppt, og så mykje krig på natta og dagen osv. Både London og Berlin vart hardt ramma. Tyskarane sendte ut 900 fly mot Storbitania då Blitz krigen starta - ein regelmessig bombing av Storbritania.
 • Tyskland angrip Nederland og Belgia

  Nederland kapitulerte 15. mai. Belgia fortsette kampen saman med sin allierte nokre uker før dei måtte sjå seg slått.
 • Slaget om Jugoslavia og Hellas

  Den 4. april blanda Tyskland seg inn i invasjonen mot Hellas og Jugoslavia. Operasjon- 25 og Marita var kodenamnet for dei to invasjonane, der Hellas kjempet side om side med Storbritania, og desverre tapa etter kvart. Balkanfelttoget er namnet for invasjonen på Balkanøyane og jugoslavia. Det enda med seier for aksemaktane.
 • Period: to

  Tyskland sitt angrep på Sovjetunionen

  Tyskarane innvandera Sovjetunionen. Kodenamnet for dette var "operasjon Barbossa", Russarane kalla det kampen for fedrelandet. Det reknast som det "mest morderiske slaget" i verdenshistorien. Totalt 30 millionar døydde, og tyskarane led grusomt ettersom dei tapa. Holocaust starta etter innvanderinga. Bakgrunnen for invasjonen var å svekke stormaktane, både håpet til Storbritania og Russlands mektige armè.
 • Angrepet på Pearl Harbor

  Angrepet på Pearl Harbor
  Søndagen gjekk japanske fly til angrep på ei amerikansk base, dette føra til mange store tap for USA, og i tillegg til at dei vart drege med i andre verdskrig.