Andre Verdenskrig

 • Hitlers vei til makten og hans ideologi

  Hitlers vei til makten og hans ideologi
  Hitler kom til makten etter et valg. Han brukte mye propaganda og han tvingte folk til å stemme på han. Han var flink til å snakke for seg. Det Tyske folket trodde på det han sa og til slutt ble han valgt. Ideologien hans var Nazisme. Nazisme oppstod i Tyskland etter 1.verdenskrig parallelt med fascismen i Italia. Det er en aggresiv rasebasert nasjonalisme og antisemittisme står sterkt i ideologien
 • Tyskland okkuperer land i Europa

  Tyskland okkuperer land i Europa
  Tyskland okkuperte mange land blant annet: Danmark, Polen, Belgia. Luxemburg, Nederland, Østerriket, Jugoslavia, Hellas ble alle okkupert av Tyskland innen sommeren 1941. Østerriket ble en del av Tyskland i 1938
 • Tyskland invaderer Polen

  Tyskland invaderer Polen
  Tyskland fikk hjelp av Sojvetene og noen Slovakere under invasjonen. Invasjonen endte 6 oktober da Tyskland og Sovjetunionen hadde okkupert hele Polen
 • Årsaker til at krigen startet

  Årsaker til at krigen startet
  Tyskland var misfornøyde med Versaillefreden som gjorde at de måtte betale krigserstatninger og gi tilbake landområder. Når hitler fikk makten brakte det nye ambisjoner om å få hevn. 1.sep 1939 angrep Tyskland Polen og andre verdenskrig startet.
 • Period: to

  Andre Verdenskrig

 • Norge blir okkupert av Tyskland

  Norge blir okkupert av Tyskland
  Tyskland angrep Norge og danmark og etter to måneder klarte de det. Norge fikk støtte av britiske, franske og polske styrker, men til slutt kapitulerte de. Det okkuperte landet ble styrt av tyskland og Vidkun Quisling
 • Quizling danner regjering i Norge

  Quizling danner regjering i Norge
 • Blücher senkes i Drøbaksundet og kongen flykter

  Blücher senkes i Drøbaksundet og kongen flykter
  Tyskerne skulle ta over makten i Norge. På Oscarsborgfestning så noen nordmenn Blucher. Våpnene på festningen var over 40 år gamle, så tyskland annså den ikke som en trussel. Men de visste ikke om ett kraftig torpedobatteri som sank blucher. Blucher sank utenfor Drøbak og Oscarsborgfestning. Minutter etter flyktet Kongefamilien. Kongefamilien forlot Oslo 9.april, og var ute av landet 7.juni 1940.
 • Slaget om Storbritania

  Slaget om Storbritania
  Slaget handlet om luftherredømme over Storbritania. Tyskland under ledelse av Hermann Goring hadde 2790 fly og britene haddde 1200. Britene hadde en stor mangel på piloter, men likevel klarte de å slå tilbake tyskerne. Til sammen hadde britene 15.september mistet ca.700 fly og Tyskland hadde mistet over 1100. Da bestemte Hitler å uttsette invasjonsplanene. Winston Churchils tale: "Never was so much owed by so many to so few"
 • Ikke angrepspakten mellom Tyskland g Sovjet (Molotov-Riebentropp avtalen) blir brutt og Tyskland marsjerer vestover

  Ikke angrepspakten mellom Tyskland g Sovjet (Molotov-Riebentropp avtalen) blir brutt og Tyskland marsjerer vestover
  Pakten var en ikke-angreps pakt, så Tyskland og Sovjetunionen angrep ikke hverandre. Denne pakten var starten på innvasjonen av Polen en uke senere. Pakten sa også at Tyskland og Sovjetunionen skulle dele på Polen, Baltikum og Finland. pakten ble undertegnet 23.august 1939 og ble brutt av Tyskland i 1941 da Hitler angrep Sovjetene.
 • Den endelige løsningen- Jødeutryddelse (Holocaust)

  Den endelige løsningen- Jødeutryddelse (Holocaust)
  Hitler mente at Jødene burde bli utslettet og i 1945 hadde de drept over 6 millioner jøder. De ble drept i konsentrasjonsleirer der de ble eksprimentert på eller drept med gass. I 1939 bodde det 10millioner jøder i Europa. 6 år senere var det bare 4millioner. I 1942 ble den endelige løsningen utrført der de skulle systematisk drepe alle jøder i Europa. De fleste ble drept på Auschwitz
 • Tungtvannsaksjonen

  Tungtvannsaksjonen
  Tungtvannsaksjonen var flere miletære sabotasjeaksjoner mot Hydros tungtvanns annlegg på Rjukan. Tungtvann brukes til å lage atomvåpen og det ville Storbritania og Tyskland ha. Når tyskland hadde okkupert Norge ville Storbritania bombe og ødelegge annlegget. De bombet Vemork i 1943. De bombet hele annlegge sånn at de ikke kunne lage mere tungtvann. De traff litt av kjelleren og 60kg tungtvann gikk tapt. I 1944 var en ferge med tungtvann på vei til tyskland. den ble bombet 20.februar 1944.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  Slaget om Stalingrad er historiens blodigste slag der over 1.5millioner mennesker døde. Kampen var mellom angripende Tyskland og forsvarende Sovjetunionen. Kampen varte i ca.6 måneder. Sovjetene hadde flere ressurser og ta av og til slutt seuret de i 1943 var det starten av frigjøringen av sovjetunionen og seieren over Nazi Tyskland ii 1945
 • Jøder nektes adgang til norge

  Jøder nektes adgang til norge
 • Natten 532 jøder ble hentet fra norske hjem i hele Norge og sendt til konsentrasjonsleirer

  Natten 532 jøder ble hentet fra norske hjem i hele Norge og sendt til konsentrasjonsleirer
  Natten til 26 november banket patruljer med 3 mann i vær på jødiske familiers dører. De ba dem pakke med seg nødvendig mat. De eldre og syke ble hentet på sykehus og aldershjem. På havnen venter Donau som senere frakter 532 jøder til Auschwitz.
 • D-dagen

  D-dagen
  Invasjonen i Normandie er en av de største militære operasjoner gjennomført. Operasjonen ble ledet av den amerikanske generalen Eisenhower og britiske general Montgomery ledet bakkestyrkene. Etter seks dager hadde de tatt 95km kyststerkning og på måned var det over en million allierte soldater på fransk jord. Invasjonen på Normandie var begynelsen på slutten av andre verdenskrig. Operasjonen var risikabel og holdt på å misløktes den første dagen, men til slutt klarte de å ta tilbake Normandie
 • Krigens siste dager og Hitler tar sitt liv

  Krigens siste dager og Hitler tar sitt liv
  Den Røde Armé tok over mye i vest Europa og var nå i Berlin der Hitler og hans nærmeste gjemte seg i førerbunkeren. Hitler ville ikke at hans lik skulle bli latterlig gjort som Mussolini sitt, så han ga beskjed om hvordan han ville det skulle gjøres. Like etter tok Hitler hans og Eva (Kona hans) sitt liv. Døren åpnet seg og livvakten til Hitler var den første til å set det. Livvakten som døde i 2013 (96) ga ut en bok om Hitlers siste dager.
 • Virkninger av krigen

  Virkninger av krigen
  Noen av virkningene etter krigen:
  Ca. 55 millioner mennesker mistet livet
  Sverige sa nei til NATO
  NATO ble opprettet
  Maktkamp mellom USA og Sovjetunionen
  Tyskland ble delt i to
  Andre verdenskrig rammet sivilbefolkningen i større grad enn den første
  Mange ble straffet Kilder: https://prezi.com/csxjkiwpp2l6/konsekvenser-av-andre-verdenskrig/