Starten på 2. verdenskrig

 • 1. sept Angrepet på Polen

  1. sept Angrepet på Polen
  Morgenen 1 september gikk over 1 million tyske soldater over grensen til Polen. På samme tid blir noen polske mål bombet. Hitler ville ta over Gdansk og den Polske korridor, dette ville forene Øst Preussen med det tyske riket.
 • 3. sept Storbritannia og Frankrike blir med i krigen

  3. sept Storbritannia og Frankrike blir med i krigen
  Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland 3. september. uten at de aktivt griper inn for Polen.
 • 17. sept Den røde hær invaderer Polen.

  17. sept Den røde hær invaderer Polen.
  Sovjetunionen og Tyskland hadde en ikke angrepsavtale og hadde planlagt å dele polen mellom seg. Nå rykket den røde hær inn for å få ta sine områder.
 • 18. sept. Landets styrker starter å evakuere ut gjennom Romania.

  18. sept. Landets styrker starter å evakuere ut gjennom Romania.
  Den polske regjeringen starter å evakuere ut polske styrker, mange av dem vil senere kjempe med de vestallierte.
 • 20. sept Tyske og Sovjetiske styrker møtes og feirer

  20. sept Tyske og Sovjetiske styrker møtes og feirer
  Tyske og sovjetiske styrker møtes i Brest og feirer erobringen med felles militærparader.
 • 28 september Warszawa blir tatt

  28 september Warszawa blir tatt
  Etter polske motangrep og forsøk på å beskytte seg kapitulerer Warszawas forsvarere den 28. september. Styrkene må gå i retrett.
 • 8. okt. De siste polske styrker kapitulerer

  8. okt. De siste polske styrker kapitulerer
  Den 8 oktober kapitulerer de siste polske forsvarsstyrkene.
 • 9. april Angrepet på Norge

 • 11. april Regjeringen beordrer mobilisering

  Norske vernepliktige og sivile hadde allerede tatt våpen og møtt opp på mobilisering-steder men 11. april be brev sendt ut for å offisielt mobilisere.
 • 28. mai Tyskerne blir knust ved Narvik

  Engelske og Norske soldater sender tyskerne i Narvik på flukt og gjenerobrer byen.
 • 9. juni Norge kapitulerer

  Den 9. juni kapitulerer Norge og allierte styrker trekker seg ut av Narvik, tyskerne tar først tilbake Narvik dagen av kapitulasjonen.