Treårskrigen

By Espen
 • Kongeskifte

  Christian 8. dør og Frederik 7. bliver ny konge.
 • Revolutioner

  Uroligheder i Paris, hvor kongen må flygte. Urolighederne spreder sig til Tyskland, hvor de enevældige fyrster mødes med krav om frie forfatninger.
 • Uro i Berlin

  Uroligheder i Berlins gader. Den preussiske konge Frederik Wilhelm 4. lover at give en fri forfatning. Medlemmer af slesvigske og holstenske stænderforsamling mødes i Rendsborg, hvor der overvejende er stemning for et brud med Danmark. På mødet besluttes det at sende en deputation til København med en række krav
 • Casinomødet

  Casinomødet. De nationalliberale bliver enige om at fremsætte to krav: Indførelse af et konstitutionelt styre med en fri forfatning. Den frie forfatning skal gælde for både kongeriget Danmark og Slesvig.
 • Enevældens fald

  Folkeoptog til Christiansborg Slot hvor kravene fremsættes. Kongen opgiver sin enevælde.
 • Den slesvig-holstenske deputation ankommer til København

  Den slesvig-holstenske deputation ankommer til København
 • Audiens hos kongen

  Deputationen har audiens hos kongen. De fremsætter kravene til kongen, men henvises til den nye regering.
 • Deputationen sendes hjem

  Deputationen sættes om bord på et skib mod Slesvig og Holsten med et brev fra den danske regering, hvori kravene afvises Der udråbes en provisorisk regering i Slesvig-Holsten og borgerkrigen er derved en realitet. Den provisoriske regering ansøger om Slesvigs optagelse i det tyske forbund
 • Støtte fra den tyske forbundsdag

  Den tyske forbundsdag i Frankfurt beslutter at sende tropper til Slesvig for at støtte det ”tyske” Slesvig-Holsten
 • Første slag udkæmpes

  Første slag udkæmpes