Web 15  1864

Fra kongelov til grundlov

 • Uro i Frankrig

  • Liberalister tvinger kongen til at gå af- National bevidsthed, National følelse, Nationalisme (national opvågning)- Med til at skabe Dansk >< Tysk modsætningsforhold i den danske Helstat (Danmark og de tyske hertugdømmer – Slesvig, Holsten og Lauenborg)
 • Bondecirkulæet

  • Bønderne i ønsker rettigheder – men kongen afslår dette.- Konsekvensen blev at de ellers kongeloyale bønder (Kongen – Frederik d. 6 - ophævede stavnsbåndet i slutningen af 1700-tallet (1788-1800)) blev drevet i armene på de københavnske borgere (de nationalliberale)
 • Slesvig-Holsten's krav om en samlet demokratisk forfatning

  • Kong Frederik VII modtager et brev fra en Slesvig-Holstens deputation der ønsker en samlet demokratisk forfatning for de tyske hertugdømmer og dermed en løsere tilknytning til den danske Helstat- Ophidset stemning i KBH – krav om ny regering – hvilket der bliver skabt- De nationalliberale bliver en del af denne og afviser Slesvig-Holstens krav!
  • 1. Slesvigske krig begynder
 • Ånden fra 48

  • DK vinder 1. Slesvigske krig (pga. stormagternes indblanding – særligt Rusland)- Opblomstring af national bevidsthed og troen egne evner styrkes- DK får dog ikke lov til at løsrive hertugdømmet Slesvig af stormagterne, hvilket besluttes med Londontraktaten fra 1852, som bevarer DK som en helstat!
 • Novemberforfatningen

  • De nationalliberale gennemfører en forfatning der løsriver Slesvig fra Hertugdømmerne og skaber den nationalstat som man drømte om
  • Brud på Londontraktaten og Preussen med rigskansler Bismarck i spidsen → DK taber krigen og mister 1/3 del af sit Rige og ca. 45 procent af sin befolkning- Hvorfor denne novemberforfatning → måske ’Ånden fra 48’ og den urealistiske tro på egne evner samt det falske håb at stormagterne ville gribe ind i krigen/konflikten ligesom det skete ved 1. Slesvigske krig