Slaget ved dybbøl

 • Revolutionen i Paris

  Revolutionen opstod stigende over en længere pæriode.
 • Period: to

  Treårskrigen

  Treårskrigen varede, sjovt nok, 3 år.
 • Borgerkrig

 • Sejr ved Bov

 • 1. våbenhvile

 • Krigen genoptages

 • Sejr ved Fredericia

 • Slesvig-holstenerne lider stort nederlag.

 • Holsten udelukkes

  Man beslutter, at skille sig af med det mere tyske Holsten, og istedet beholde Slesvig, og underlægge det Danmark. Men det strider med London-traktaten om ikke at dele Slesvig og Holsten.
 • Preussen raser

  Preusserne er vrede, over Danmarks beslutning med at dele Slesvig og holsten, og kræver at de ophæder den inden for 48 timer.
 • Ny forfatning

  Man vedtager en ny forfatning, som ophæver Londontraktaten og indlemmer Slesvig i Danmark.
 • Frederik d. 7. Døde.

  Frederik d. 7. Døde.
  Frederik den syvne døde. Han var gennem hans regeringstid populær blandt folket.
 • Forfatningen underskrives

  Stormagterne understreger, at de ikke vil hjælpe Danmark, og trygler dem næsten om, ikke at underskrive den nye forfatning. Men dett tvinges den nye konge, Christian d. 9, til selvom han selv var modstander af forfatningen. Måske hvis han havde større politisk magt, ville han kunne modstå. Men da han var helt ny konge, blev han bare trumlet ned.
 • Marchen til Dannevirke begynder

  Marchen til Dannevirke begynder
  Mna går til Dannevirke, som skal forsvares med preussen.
 • Preussen og Østrig truer med at besætte Slesvig

 • Preussen og Østrig indleder besættelsen af Slesvig

 • Krigen begynder

 • Kampen ved Mysunde

  Kampen ved Mysunde
  Danskerne afværger et angreb ved Mysunde. Sejren løfter Moralen i den danske hær.
 • Danmark trænges tilbage

  Østrigske tropper trænger frem mod midten af Dannevirkestillingen. Danmark trænges tilbage.
 • Østrig halede ind på danskerne

  Østrig halede ind på danskerne, drabte og tilfangetog danskere.
 • Danskerne trækker sig tilbage

  Danskerne trækker sig tilbage. Men på en så veludført måde at modstanderne først opdager det flre timer senere.
 • Mod Dybbøl

  En 30 kilometer lang menneskerrække, med utallige heste, masser af hestevogne og 160 kanoner, som man slæbte med sig, slæber sig gennem den kolde nat mod Dybbøl.
 • ombardementet starter

  Bombardementet begynder, mens preusserne stadig kommer anstigende
 • Bombardementet begynderfor alvor

  Bombardementet begynderfor alvor. Flere tusind granater hagler ned over danskerne dagligt.
 • Preusserne havde endnu en paralel kar

  Preusserne havde endnu en paralel kar
  Presuserne havde færdiggjort endnu en af deres paraleller
 • Stormen på Dybbøl

 • Man når Dybbøl

  Hæren når frem til Dybbøl, og deler sig i to: En halvdel bliver, den anden fortsætter til Fredericia. Man begynder i al hast at udbygge skanserne