De slesvigske krige

 • Optakt til den første slesvigske krig

  Optakt til den første slesvigske krig
  I Slesvig-Holsten var nationalfølelsen blevet mobiliseret over en længere periode, før det hele eksploderede i 1840'erne med spørgsmålet om Slesvigs fremtidige placering.
 • J. T. Lundbye maler "Efterårslandskab"

  J. T. Lundbye maler "Efterårslandskab"
 • Danske hær besejret i Slaget ved Slesvig

  Danske hær besejret i Slaget ved Slesvig
  Dans/Tysk borgerkrig - helstaten Danmark var bedst udrustet, indtil oprørerne fik opbakning af et stort antal tyske frivillige og Preussen. Derfor blev den danske hær besejret.
 • Period: to

  Våbenstilstand mellem Danmark og Tyskland

  Efter krigen fulgte 7 mdr. våbenstilstand, og internationale forhandlinger (både svenske og norske soldater var sendt til Fyn, og den russiske zar lagdepres på).
 • Sang: Peter Fabers "Den tapre landsoldat"

  Sang: Peter Fabers "Den tapre landsoldat"
  Peter Faber skriver i 1848 sin sang "Den tapre landsoldat". Sangen blev skrevet i begyndelsen af treårskrigen, og printet i 18.000 eksemplarer, der blev uddelt i krigens første måneder.
 • Den anden slesvigske krig

  Den anden slesvigske krig
  Den danske konge afviste at dele Slesvig i en tysk og en dansk del. Kongen udpegede en regering, der ønskede hele Slesvig, og krigen startede igen i februar 1849.
 • Jørgen Sonne maler "Danske soldater i kamp ved Dybbøl"

 • Fredsaftale mellem Danmark og Preussen

  Fredsaftale mellem Danmark og Preussen
  En våbenstilstandsaftale mellem Danmark og Preussen blev afløst af en fredsaftale i juli 1850.
 • Danskerne vinder Slaget ved Isted

  Slesvig-Holstenerne ønskede at slutte fredsaftalen, støttet af tyske frivillige, og genoptog kampene. Herefter vandt danskerne Slaget ved Isted (krigens største slag).
 • Fællesforfatning for Danmark og Slesvig

  Fællesforfatning for Danmark og Slesvig
  Her vedtages en fællesforfatning for Danmark og Slesvig, den såkaldte 'Novemberforfatning'.
 • Slaget ved Dybbøl

  Slaget ved Dybbøl
  Her mister Danmark hertugdømmerne Slesvig-Holsten til Tyskland.