Krig

3 års krigen

 • Demonstration fører til fri forfatning i Preussen

 • Deputation fra Slesvig-Holsten til København

  Medlemmer af den slesvigske og den holstenske stænderforsamling i Rendsborg, udarbejdede følgende krav, som blev videregivet med en duputation til kong Frederik 7. i København:
  1. En demokratisk forfatning i et samlet Slesvig-Holsten.
  2. Slesvigs optagelse i det tyske forbund.
  3. Almindelig folkevæbning med selvvalgte officerer.
  4. Presse-og forsamlingsfrihed.
 • Period: to

  3 års krigen

 • Folkemøde i forsamlingssalen - København

  Orla Lehmann foreslår at ved at få demokratisk forfatning i Danmark, vil man sikre Slesvigs danske tilknytning.
  Kravet om fri forfatning styrkede den nationale begejstring.
 • Folketog

  Kravene overrækkes til kongen af borgerrepræsentationen.
 • Deputationen ankommer til København og møder fjendtlig stemning

 • Nye danske ministre imødekommer deputationens krav

  Kongen besvarede ikke selv på kravene, men henviste til den nydannede regering. Orla Lehmann kommer med den endelige formulering, som godkendes af regering + konge
 • Deputationen forfalder København

  Pga. fjendtlighed smugles slesvig-holsterne ud af København på et skib, hvor de modtager svar på deres krav direkte fra Orla Lehmann.
  I brevet stod bl.a. at Slesvig fortsat skulle være knyttet til Danmark under en fælles fri forfatning. (Hermed krig)
 • Støtte til de Slesvig-holstenske tropper

  Frankfurt og kong Frederik Wilhelm 4. af Preussen sender militær hjælp
 • Det første slag i Treårskrigen

 • Første danske nederlag

  I Slesvig mødte en slesvig-holstensk hær den danske hær, hvor danskerne måtte trække sig.
 • Accept af våbenhvile

  Kong Wilhelm 4. accepterer efter engelsk mægling (stormagt) en våbenhvile på 7. måneder
 • Man anerkendte ikke Preussens aftale om våbenhvile med DK

 • Ny afstemning accepterer våbenhvile

  Dette førte til demonstrationer i Franfurts gader
 • Indbyrdes strid på dansk jord

  I Brøns kom slesvig-holstenske soldater til, for at indkræve skatter fra den vrangsvillige dansksindede befolkning. 200 bønder mødte op for at demonstrere.
 • Ny tysk nationalforsamling

  Udarbejde en demokratisk forfatning for hele Tyskland.
 • Frederik den 7. underskrev den endelige tekst til Danmarks Riges Grundlov

 • Ryes tropper slog 14.000 modstandere på flugt

  Ryes tropper gjorde udfald og slog de 14.000 belejrende Slesvig-holstenerne på flugt
 • Preussen sluttede fred med Danmark

  Juli 1850
  Sluttede Preusen og det tyske forbund fred med Danmark og opgav hermed støtten til slesvig-holstenerne
  Europas stomagtet var i øvrigt interesseret i at bevare det danske monarki
 • De danske styrker møder slesvig-holstensk flertal, blodigt slag

  Slesvig-holstenerne gav ikke op, og rykkede med en hær på 30.000 mænd ind i Slesvig.
  Danske styrker på 37.000 mænd var med til et blodigt slag i Nordens historie - sejr for danskerne
 • F.F Tillisch gennemførte nogle gennemgribende sprogskrifte

  Tillisch var regeringskommisær som fyrede alle det havde støttet Slesvig-Holstenernes sag
 • Fælles forfatning for hele det danske rige

 • Otto von Bismarck bliver udnævnt til ministerpræsident af kong Wilhelm

 • Danske regering vil have Ejder-politikken tilbage

 • Det danske Rigsråd vedtager en fælles forfatning over DK og Slesvig

 • Frederik d. 7. dør

 • Kong Christian d. 9. bliver udnævnt til konge

 • Hall-ministeriet i DK afskediges af kongen

 • Østrig og Preussen stiller DK et ultimatum

  Ophæve novemberforfatningen inden for 48 timer.
  Monrad responderer, at det ikke kan lade sig gøre pga. DK's grundlov - men han er villig til at forhandle.
 • Preussisk-østrigsk hær rykker ind i Slesvig

  Hær på 60.000 mand
 • Østrigske tropper besætter Jylland optil Limfjorden

 • Preussiske soldater stormer Dybbøls skanser

  Preussere: 37.000
  Danskere: 11.000
 • Londonkonference

  Stormagter mødes
 • Preussiske tropper erobrede Als

  Den danske regering opgiver alle tre hertugdømmer, Slesvig, Lauenburg og Holsten.