Slesvig-krigene

 • Optakten

  Hele Slesvig skulle tilknyttes Danmark. Repræsentanter i stænderforsamlingen ønskede at der skulle tales dansk i stænderforsamlingen. Dette førte til den slesvigske krig.
 • Period: to

  Slesvig.krigene

 • Borgerkrigen starter

 • 7 måneders våbenhvile

 • Krigen starter igen

 • Grundloven skrives

 • Dansk sejr ved Fredericia

 • Fredsaftale

 • Afsluttede slag på Isted Hede med dansk sejr

 • Rusland og Preussen kræver genoplivning af Helstaten

 • Uløst Dansk-tysk konflikt 1851-1864

 • Nyt dansk forsøg på ejderdanske løsning

 • Novemberforfatningen

 • Danmark mister allierede

 • Danmark trækker ikke Novemberforfatningen tilbage

 • Dannevirke nedlagt, Dybbøl og Fredericia besejret

 • Preussisk erobring af øen Als

 • Danmark mister Slesvig

 • 1866-forfatningen

  Nyt udpegelses system
 • Danmark undviger krig med Tyskland