De slesvigske krige

 • Period: to

  de slesvigske krige

 • Orla Lehmanns tale "Danmark til Ejderen"

  Virkning:
  - Samler landet, Danmark, om at ville slås for Slesvig.
  På dette tidspunkt er Slesvig en del af Danmark, men der er diskussioner omkring dette. Skal det være en selvstændig stat? Skal det være en del af Tyskland?
 • Resolutionerne vedtaget på Casinomødet

  – De er skrevet af danskerne, som ikke vil opgive Slesvig-Holsten
  1. Handler om at den danske krone mister sin ret i Slesvig-Holsten, det vil danskerne ikke have.
  2. Kongens helligste pligt er at bevare opretholdelsen af Slesvig-Holsten og Danmark.
  3. Fælles rigsforfatning, som er bygget på en folkelig valglov. Dette sikre forbindelsen.
  4. Slesvig-Holsten for lov til at have deres egne ”kommuner”(provinds-Landag), men som er under den danske regering.
  5. Kongen skal have mænd omkring trone
 • London-traktaten

  Forholdet mellem Danmark og de andre lande:
  - Vinder borgerkrigen (de slesvigske krige)
  - Taber freden, da Danmark ikke får mere at sige omkring Danmarks grænser.
  - Der sker ikke nogen forandring da den bestående forbundsret og Forbundsakten af 1815 strider imod at Danmark må bestemme. Danmark har en vigtig strategisk placering, da det er Danmark der har adgang til Øresund. Stormagterne er neutrale omkring Danmark.
  minus konflikter blandt stormagterne -> de ønsker fred
 • Novemberforfatningen