Skærmbillede 2015 01 28 kl. 12.40.42

Politiske og militære kampe efter enevælden

 • Julirevolutionen

  Julirevolutionen
  I 1830 var der optøjer og uroligheder i Paris liberale kræfter ønskede kongen skulle gå af og indføre mere demokrati. Revolutionen bredte sig rundt i Europa, men fandt ikke vej til Danmark i første omgang. Dette var startskuddet til hele idéen om at få væltet enevælden.
 • Period: to

  Optakt til krigen i 1864

 • Underskrifter i 1845

  Underskrifter i 1845
  I 1845 samlede sjællandske bønder 10.000 underskrifter til kongen om indførsel af almindeligt værnepligt, lige beskatning af jord og støtte til overgang fra fæste til selveje.
 • Bondevennernes Selskab

  Bondevennernes Selskab
  Et samarbejde mellem borgerne og bønderne opstod, hvor de til sammen satte sig for at vælte enevælden.
 • Troneskifte og stænderforsamling

  Troneskifte og stænderforsamling
  Da Christian VIII dør, overtager Frederik VII. Frederik, Modsat Christian, er forberedt på at opgive enevælden. d. 18 Marts var der stænderforsamling med henblik på Slesvig og Holstein.
 • Ånden fra 48

  a. DK vinder 1. Slesvigske krig (pga. stormagternes indblanding – særligt Rusland)- Opblomstring af national bevidsthed og troen egne evner styrkes
  - DK får dog ikke lov til at løsrive hertugdømmet Slesvig af stormagterne, hvilket besluttes med Londontraktaten fra 1852, som bevarer DK som en helstat!
 • Det tyske forbund får afslag

  Det tyske forbund får afslag
  Det tyske forbund var kommet med et forslag om at Selvvig Holstein skulle underligges det tyske forbund. Det danske kongerige afslog deres forslag, og besluttede istedet at Slesvig skulle knyttes helt til det danske kongerige, og Holsten skulle udskilles og have egen forfatning
 • Grundloven

  Grundloven
  Grundloven bliver vedtaget, og enevælden er afskaffet.
 • Londontraktaten

  Londontraktaten
  Londontraktaten 8. Maj 1852
  I 1852 blev arvefølgen efter den barnløse Frederik 7. fastlagt ved en traktat besluttet i London deraf navnet. Den Glücksborg-slægt skal overtage magten ifølge stormagterne og derved bevare helstaten.
 • Novemberforfatningen

  Novemberforfatningen
  I 1863 får de nationalliberale overbevist Danmark om at få en nationalstaten. Derfor laves der en forfatning, som indebar at Holsten og Lauburg skal løsrives fra den danske helstat og derved får man en nationalstat med Slesvig. Men forfatningen overskred Londontraktaten, og derved overholdt Danmark ikke de internationale forpligtelse
 • Krigen i 1864

  Slaget ved Dybbøl i 1864.