Dansk eller tysk

By annehl
 • Norges grundlov

  Christian 8. blev kun en skuffelse, han var nu ikke den unge man der skrev under på Norges grundlov.
 • Stænderforsamlingerne

  Der blev nu ment at stænderforsamlingerne var rigelig frihed
 • "Helstat"

  Et selvstændigt Slesvig-Holsten ville han slet ikke høre tale, de lande han havde overtaget ville han holde sammen som en "helstat"
 • Den Danske helstat

  Christian 8 ville beholde så meget magt som muligt, så landende ikke skulle rive sig fra hinanden han mente at den danske helstat nok blev for lille i forvejen efter tabet af Norge.
 • Skuffelsen

  Skuffelsen gjorde Slesvig-holstenerne endnu mere ivrige. Og nu voksede deren tydelig dansk holdning i Sønderjylland, og mange blev klar over at de ikke ville hører hjemme i en tysk stat.
 • Opmærksomhed på Sønderjylland

  De begyndte at protesere mod Slesvig-holstenernes krav og gjorde opmærksom på at Sønderjylland var et oprindeligt dansk land.
 • orla holdte tale

 • Danske møder

  Man begyndte at holde danske møder, og der blev startet danske aviser og små danske folkebibleoteker og her kunne man låne Ingemanns nye romaner om de danske konger og bøger fra Grundtvig
 • indført en repuplik

  frifortatning
 • møde i rendsborg

 • Udråbt til danmarks nye konge

 • oprør i paris

 • Hertugdømmerne

  Der blev skabt stærke røre i hertugdømmeret pga. at kravet var at frit Slesvig-Holsten voksede stadig i slutningen af 30'erne, og blev derfor skabt stærke røre.
 • National følelsen

  National følelsen var vokset, og man skulle nu tage stilling til om man ville dansk eller tysk. I Sønderjylland følte man stærkt man var nød til det.
 • Christian 8

  Christian 8. blev en meget stor skuffelse. I 1814 havde han været konge i norge, og været med til og give Norge "den frieste forfatning i verden". Man håbede at han kunne opfylde nogle af de ønsker man havde om frihed.
 • februarrevulotionen

  den bredte sig ud over hele eu