20620798 1442233095859787 2987983619282991514 n

De slesvigske krige

 • Period: to

  Den 1. slesvigske krig (treårskrigen)

  Den 1. slesvigske krig er kategoriseret som en borgerkrig i Slesvig-Holstein mellem den tysktalende del af befolkningen og den dansktalende del
 • Slaget ved Slesvig

  Slaget ved Slesvig
  Den danske hær på ca 10.000 mand blev besejret af oprørshæren bakket op af ca 30.000 tyske soldater. Den danske hær trak sig tilbage til Fyn, mens tyske tropper rykkede op i Jylland.
 • Sejr ved Fredericia

  Den danske hær vinder et vigtigt, men tabsmæssigt stort, slag ved Fredericia. Våbenstilstandsaftale blev indgået efter dette.
 • Fredsaftale mellem Danmark og Preussen

 • Sejr på Isted Hede

  Slaget på Isted Hede var i danskernes favør, og dette slag blev det afgørende før slesvog-holstenernes oprørere opgav.
 • London-konferencen

  Rusland og England krævede af Danmark, at de skulle forblive en helstat med Holsten, Lauenborg og Slesvig som delvist selvstændige dele af det danske rige. Dermed blev den dansk-tyske konflikt udskudt, men ikke løst.
 • Novemberforfatningen vedtages

  Novemberforfatningen var en fællesforfatning for både Danmark og Slesvig, der gav Danmark herredømme over Slesvig.
 • Krigen i 1864

  Efter lang tids undertrykkelse af den tyske befolkning i Slesvig og et brud på tidligere aftaler besluttede Preussen og Østrig at støtte op om slesvigske tropper i en krig mod Danmark, som ville ende med et enormt nederlag til Danmark og tabet af Slesvig-Holstein
 • Period: to

  Den 2. slesvigske krig

  Konflikten mellem Danmark og Slesvig blev genoplevet efter Danmark havde krænket flere aftaler og løfter med deres novemberforfatning i 1863. Slesvig gik i krig mod Danmark bakket op af Preussen og Østrig.
 • Slaget ved Dybbøl

  Det afgørende slag mellem danske og slesvigske tropper, der kostede Danmark dyrt og endte den 2. slesvigske krig. Danmark mistede Slesvig hele vejen op til Kongeåen.