319008304.501

De slesvigske krige

 • Danmark bliver besejret i slaget ved Slesvig mod den tyske hær

 • Period: to

  7 måneders våbentilstand og internationale forhandlinger

  Konflikten internationaliseres, da Sverige, Norge og Rusland inddrages. Da Englands forslag støttes af den nationalliberale regering, beordre Frederik d. 7. regeringen til at gå af, da han vil have hele Slesvig.
 • Krigen starter igen.

  Krigen starter igen ved kongens ejderdanske løsning i februar 1849
 • Danmark sejrer i Fredericia

  Efter flere nederlag sejrer Danmark i Fredericia.
 • Fredsaftale mellem Danmark og Preussen

  Efter den 6. juli 1849 indledes en våbenstilstandsaftale, som i juli 1850 afløses af en fredsaftale.
 • Slaget ved Isted Hede

  Danmark vinder slaget ved Isted Hede mod tyske frivillige d. 25. juli 1850.
 • Tyske oprører opgiver

  Tyske oprører opgiver, og man havde med stor begejstring sejret over Tyskland.
 • Period: to

  Rusland og England kræver en status-quo-løsning

  Rusland og England kræver til London-konference, at Danmark genopliver helstaten med Holsten, Lauenborg og Slesvig, som delvist selvstændige dele af det danske rige.
 • Period: to

  Danske myndigheder benytter deres magt til en "fordanskningskurs" i Mellemslesvig

  Danske myndigheder benytter deres magt til en "fordanskningskurs" i Mellemslesvig. Den uløste dansk-tysk konflik er afgørende for den politiske dagsorden frem til 1864.
 • Novemberforfatningen

  Fællesforfatning for Danmark og Slesvig vedtages.
 • Danmark taber slaget ved Dybbøl

  Danmark taber slaget ved Dybbøl til den preussiske og østrigske hær.
 • Krigen starter igen, og Danmark angribes af en preussisk-østrigsk hær.

  Krigen starter igen, og Danmark angribes af en preussisk-østrigsk hær. Danmark står allerede til at tabe. Befolkningen vidste det ikke, derfor kom krigen som et stort nationalt chok.
 • Preussen besejrer Østrig

  Preussen besejrer Østrig i Slaget ved Königgrätz.
 • Krig mellem Preussen/Tyskland og Frankrig

  Krig mellem Preussen/Tyskland og Frankrig