Grevinde danner

Helstatsproblematikken

 • Feb 7, 1460

  Slesvig-Holstein bliver udeleligt

  Der underskrives et dokument der deklærer, at Slesvig og Holstein er udeleligt, dvs. problematikken omkring den danske helstat begynder.
 • Frederik d. 6. krones til konge af Danmark

  Frederik d. 6. sætter Statsrådet ud af kraft, og regerer landet enevældigt frem til 1814
 • Stænderforsamlinger oprettes for at imødekomme befolkningens ønske om demokrati

 • De rådgivende stænderforsamlinger

 • Arveprins Christian Frederik overtager kronen

  Frederik d. 6. dør uden at have efterladt sig nogen sønner.
 • Period: to

  Treårskrigen

  ..
 • En provisorisk regering overtager magten i Slesvig-Holsten

 • Enevælden afskaffes

  Enevælden afskaffes
  Enevælden afskaffes ved Christian den ottendes død. MER
 • Krigen slutter.

  Danmark overtager Slesvig til Ejderen, dvs. hertugdømmerne deles.. CRAP - Det er jo imod aftalen!!!
 • Fællesforfatning for helstaten

  Helstaten = Danmark, Slesvig og Holsten